Yrkesforedrag av Randi Aas

Randi er født og oppvokst på Tynset, og har alltid hatt sin adresse her, selv om hun har vært utafor bygda for å skaffe seg utdanning ved flere anledninger. Hun kan vel stå som eksempel på en person som har benyttet seg av det man kan kalle «livslang læring». I tillegg til utdanning i sin ungdomstid, blant annet ved Ringerike folkehøgskole på Hønefoss og Tynset gymnas, tok hun fatt på videre utdanning etter at barna var ute av «redet».

I ungdommen spilte hun piano, og var også med i korps. Det ble 3 år med trommer og 4 år med trompet. Dette var et miljø hun trivdes veldig godt i.

Hun har også hatt en rekke forskjellige jobber fram til hun nå er pensjonist. Yrkeslivet startet i familiens butikk i Aas-bygget, men hun har senere jobbet en rekke steder, blant annet som tannlegeassistent hos tannlege Bjørn Bakken, butikkleder, næringssjef/næringskonsulent, skatteoppkrever, økonomikonsulent og kulturkonsulent.

Kirkeverge på OS


Illustrasjonen viser hvordan administrasjonen av den norske kiken er bygd opp. Høyeste organ er Kirkerådet.

De siste 13 årene før hun gikk av med pensjon hadde hun stilling som kirkeverge, men ansvar for drift av kirkene i Os kommune. Os er en kommune med få innbyggere, men med mange kirker og kirkegårder. Denne jobben innbefattet både drift av kirkene og ansvar for økonomien. Kirkene er gamle bygg, så det var ofte behov for å leie inn ekstern faglig bistand i forbindelse med reparasjoner og vedlikehold av bygningsmassen. Dette er et ansvar for kirkelig fellesråd, og de har også ansvar for forvaltning av gravplassene. På Os var hun den eneste ansatte på kontoret, og måtte dermed håndtere et bredt spekter av saksområder.


Illustrasjonen viser hvordan demokratiet innen kirken fungerer.

Kirkene er soknets eiendom, og inntektene kommer stort sett fra kommunene, som må prioritere tildeling av midler i hard konkurranse med skole, helse og omsorg, samt mange andre viktige formål. Resultatet er at kirkens økonomi er anstrengt, og en må forsøke å spinke og spare der det går an.


Sammensetningen av det kirkelige fellesrådet.

Vi har nettopp vært gjennom et valg til kommune og fylke, men mange har unnlatt å avgi stemme til kirkevalget som skjedde samtidig. Det er via dette valget at en kan påvirke hvilke representanter som skal være med på å ta de virkelig viktige og prinsipielle beslutningene på kirkemøtet. Hvilken vei skal den norske kirken gå? Skal vi ha kvinnelige prester? Kvinnelige biskoper? Skal kirken vie homofile? Kan vi ha homofile prester? Dette er temaer som er besluttet eller som vil bli behandlet på kirkemøtet.

Begravelser

En viktig del av kirkens oppgaver er å bistå ved begravelser. En egen lov regulerer dette. Det er de nærmeste etterlatte som har ansvaret for å besørge begravelsen. Ifølge loven er de nærmeste etterlatte i prioritert rekkefølge slik: Ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. I denne sammenheng likestilles samboer med ektefelle.

Gravlegging skal skje innen 10 virkedager etter dødsfallet, og ved kremasjon gjelder 6 måneder. Noen ganger vil det av praktiske grunner ikke være mulig å overholde tidsfristene, men som oftest går det bra.

Alle har krav på gratis gravplass i den kommunen de bodde i ved dødsfallet. Gravplassen er gratis i minimum 20 år, hvis en ny grav tas i bruk. I lovverket er det brukt begrepet fredningstid. Etter den tid kan graven bli brukt om igjen hvis ikke de pårørende benytter muligheten til å forlenge festetiden.

Det er kun en person som kan ha festerett, og denne personen har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne. Når festetiden er ute opphører festet, men den kan forlenges hvis det er ledig plass. Det er mulighet til å feste en «ekstra» grav bare i forbindelse med dødsfall, normalt til ektefelle/samboer. Festeren har også ansvaret for at gravstøtten er forsvarlig oppsatt slik at den ikke ramler overende og forårsaker skade.


Randi Aas fortalte både om livet og de forskjellige yrkene hun har hatt opp gjennom livet. I og med at dette er et yrkesforedrag er det hovedsakelig hennes yrkesliv referert her.

 
Hva gjør Tynset Rotaryklubb?

4. september 2019

Hva gjør Tynset Rotaryklubb?

Hva vi skal gjøre i det kommende året har vi ikke helt klart for oss ennå, men hva vi gjorde i Rotaryåret 2018-2019 kan du lese i årsberetningen som gjengis i sin helhet her, og det er faktisk ganske mye.

En reise i Øst-Europa inklusive en tur til Kina

18. juni 2019

En reise i Øst-Europa inklusive en tur til Kina

Kjell Wardenær fortalte at han av utdanning er metallurg, og de siste årene før han gikk av med pensjon jobbet han for Elkem. Hans avdeling hadde hele verden som arbeidsfelt.

Omorganiseringen av Helse- og omsorgstjenesten i Tynset kommune

17. juni 2019

Omorganiseringen av Helse- og omsorgstjenesten i Tynset kommune

Eldrebølgen vil i tida framover ha store konsekvenser i tida framover. Vi får stadig flere og flere eldre som skal tas vare på, og utfordringene blir større. Dette har ikke minst med økonomi å gjøre.

Kan noen hjelpe Senegal?

22. mai 2019

Kan noen hjelpe Senegal?

Amar Fadiaw Niang er fra Senegal, men kom til Tynset for 30 år sia på turistvisum. Tilfeldigvis ble han værende på Tynset litt lengre enn planlagt, og da traff han sin Tone, og siden har han vært her!

Bedriftsbesøk hos Inge Espeland

13. mai 2019

Bedriftsbesøk hos Inge Espeland

Det er 40 år siden Inge Espeland begynte å kjøre lastebil for Sties termotransport, og selv om han har hatt noen sidesprang, så driver han fortsatt med lastebiler og godstransport.

100-åringen Tynset Bokhandel

2. mai 2019

100-åringen Tynset Bokhandel

Tynset Bokhandel er ikke som alle andre bokhandlere. For det første har de nettopp feiret 100 år i bransjen, og de er fortsatt en frittstående bokhandel. Jubileet ble markert med en egen bokutgivelse, og i kjelleren er det både galleri og et lite museum.

Emily fra Malawi besøker Tynset Rotaryklubb

26. april 2019

Emily fra Malawi besøker Tynset Rotaryklubb

Nylig var Parlamentsmedlem Emily Chintu-Phiri fra Malawi på besøk hos Tynset Rotaryklubb. Hun var invitert til Norge av Lions, som også bidrar med mye penger til det hjelpearbeidet som Ola Grønn-Hagen utfører gjennom Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation.

Fagopplæring i Fjellregionen

27. mars 2019

Fagopplæring i Fjellregionen

De tre ansatte har hele Fjellregionen som arbeidsområde. Dette innebærer mye reising i og med at de skal opprettholde kontakt med elever, lærlinger og bedrifter. I det siste har de markedsført yrkesfagene for elevene på 10. trinn i ungdomsskolene.

Fra Østerdalen til Groruddalen

16. mars 2019

Fra Østerdalen til Groruddalen

For et år siden ble Carsten Schuerhoff innsatt som ny sogneprest i Østre Aker og Haugerud menighet. Tidligere arbeidet han i Nord-Østerdalen, og han han har gjort seg noen tanker om forskjeller, men også likheter mellom Østerdalen og Groruddalen.

Mahnaz Moayeri ble hedret med Paul Harris Fellow

6. mars 2019

Mahnaz Moayeri ble hedret med Paul Harris Fellow

Hedersbevisningen Paul Harris Fellow ble nylig tildelt Mahnaz Moayeri for det uvurderlige arbeidet hun har gjort, og fortsatt gjør for at våre nye landsmenn raskere skal være i stand til å forstå mekanismene i det norske samfunnet.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Årsmøte
3. des. 2019, 19.30 - 08:30 PM

På valg: - President for rotaryåret 2021/2022 - ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...