Tone tente lyset


Da ble det lys! Det var varaordfører Tone Hagen som sørget for å koble til strømmen slik at det ble lys i den 2,5 kilometer lange strekningen langs Vollveien og Gamle Allmannvei. Leder i Nebybruas venner, Trond Kletvang, til høyre på bildet.

Fredag 1. november 2019 vil stå som en merkedag i forbindelse med det store bru- og stiprosjektet på Tynset. Byggingen av Nebybrua er i rute, stiene er stort sett ryddet og så var det tid for lysfest i regi av foreningen Nebybruas venner.

Godt over 100 interesserte Tynsetinger hadde møtt opp på den stilige lysfesten. Langs Glomma mellom Domus og brukaret på stasjonssida lyste flere bål opp i kveldsmørket, det hadde gutta på brannstasjonen sørget for. Ved brukaret var det Erlend Kaldbekken som sørget for lys under seremonien, og kulturhusets Steinar Brekken hadde sørget for lydanlegg. Domus spanderte gløgg.

Nok en milepæl er nådd

Leder for Nebybruas venner hadde mange å takke for vel utført dugnadsarbeid.

Arrangementet ble ledet av leder i Nebybruas venner, Trond Kletvang, som sa at nok en milepæl er nådd i god tid før planen. Det er utrolig hvilket engasjement som er blitt skapt for dette store prosjektet. Kanskje er noe av årsaken at det har vært jobbet med dette i 30 år – i alle fall bruprosjektet. I løpet av planleggings- og søknadsfasene har prosjektet utviklet seg veldig. Målet har gått fra å være et bruprosjekt til også å omfatte et stort nett av sentrumsnære stier. Denne kombinasjonen vil også være et godt tiltak for folkehelsen, noe som har vært avgjørende for tildeling av midler.

Stor dugnadsvilje

Kletvang påpekte også i sin tale det store samfunnsengasjementet som er blitt skapt. Hele Tynsetsamfunnet, privatpersoner, lag og foreninger samt næringslivet bidrar villig til dugnaden. Et par timer senere var det dugnadsfest, der de som har bidratt til å gjennomføre tre store idrettsarrangementer i løpet av året skulle feire. Junior-NM på ski, Trans-Østerdalen det årvisse terrengrittet på sykkel samt Hovedløp og O-landsleir, som alle er blitt gjennomført med 20 i stil! Dette sier litt om Nord-Østerdølenes evne til å arrangere og vilje til å stille opp når det gjelder.

Målet var opprinnelig å få på plass lys langs Vollveien fra Domus til Nebybrua i løpet av året 2019. Men når en først var i gang viste det seg at dugnadsviljen var så stor at en likegodt kunne fullføre resten av «lysløypa» langs Gamle Allmannvei helt fram til Sandbakken. Den ene gravemaskina avløste den andre, og om eieren ikke kunne stille med mannskap, så stilte maskinentreprenørene maskinene til rådighet hvis foreningen kunne skaffe kompetente maskinførere.

En ekstra takk

Selv om svært mange har vært med på dugnad i forbindelse med sti- og lysprosjektet med rydding av kvist, felling av trær, reising av stolper og mye annet praktisk arbeid, så var det likevel to personer Kletvang ville takke spesielt denne dagen. Han tenkte da spesielt på jobben med å prosjektere det elektriske anlegget, grave strømkabler, få opp lysstolper, montering av armatur og få det hele i gang på forskriftsmessig måte. Arnfinn Frengstad ved Eltron og Haavard Motrøen ved Nord-Østerdal kraftlag var sammen med sine ansatte de viktigste nøkkelpersonene for å få lys på strekningen.

Stolper kom på plass, på dugnad naturligvis, og når armaturen skulle monteres kom det trillende en selvgående lift. «Bruk denne, så slipper dere å klatre».


Rådmann Erling Straalberg og varaordfører Tone Hagen takket for lysanlegget, og var klare til å overrekke blomster.

Lysfesten inneholdt også overrekkelse av samsvarserklæringen til Tynset kommune ved varaordfører Tone Hagen og rådmann Erling Straalberg. Lysanlegget var dermed overlevert til Tynset kommune, og så tente Tone lyset.

Så var det tid for varaordførerens tale. Hun takket for overrekkelsen og sa at hun gledet seg til hele anlegget var ferdig. Hun regnet med at det ville bli enda flere markeringer innen den tid, og sa at hun satte stor pris på å få lov til å være den som fikk være til stede og overta den nye «lysløypa». Hun pekte også på det gode samarbeidet det har vært mellom Nebybruas venner og Tynset kommune.

En blomst for mye

Fra venstre: Rådmann Erling Straalberg, varaordfører Tone Hagen, Trond Kletvang og Håkon Fiskvik. De to sistnevnte fikk overrakt blomster, og i Ola Grønn-Hagens fravær leverte Trond den ene blomsten tilbake til varaordføreren som en hjertelig takk for særdeles god bistand fra administrasjonen og alle de kommunale etater de har hatt kontakt med.

Rådmann Straalberg hadde med blomster for å gi en underveispåskjønnelse til tre sentrale personer i den store dugnadsgjengen. Blomstene gikk til Nebybruas venner ved Trond Kletvang og Håkon Fiskvik, som begge har gjort en uvurderlig innsats for å dra dette prosjektet i havn.

Blomster var det også til Ola Grønn-Hagen, som har jobbet for Nebybrua i minst 30 år, og som har vært sentral i forbindelse med tekniske beregninger og godkjenninger. Det eneste problemet var at de måtte ha ropt veldig høyt om de skulle ha fått overlevert blomsten til Ola som befant seg på annet dugnadsarbeid, for Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation i Malawi.

Den ekstra blomsten gikk derfor til Trond Kletvang, som fikk i oppgave å finne en verdig mottaker. Snartenkt som han er, overrakte han blomsten til varaordføreren som en hjertelig takk for de mange ansatte i Tynset kommune som har bidratt til et særdeles godt samarbeid under gjennomføringen av prosjektet. Ola får nok sin velfortjente blomst ved en senere anledning.

Hva nå?

Når det blir litt mer tele i bakken står det lastebiler klare til å gruse strekningen mellom Sandbakken og Vollveien. Skulle det komme snø i mellomtiden, så brøyter man vekk den og legger på grus, så det til sommeren blir en farbar sti for alle – også de med rullestol.

Allerede før jul vil produksjonen av bruelementene starte innendørs, og så blir de heist på plass en gang utpå nyåret når isen blir farbar. Deretter skal det detaljplanlegges hva som skal skje utover vinteren og våren. Det er fortsatt et mål at brua skal åpnes 16. mai neste år, og med all den positiviteten vi har opplevd så langt, så er det all grunn til å tro at også det vil gå i orden, mente Kletvang.

Tidligere i høst har det også vært utført mye viktig arbeid. Kabelfester på begge sider er klare, det samme gjelder landkarene og de to pillarene ute i elva.


Så ble det lys både i Vollveien og Gamle Allmannvei. Lyset vil bli slukket ved midnatt, men slås på igjen allerede kl 6 om morgenen i årets mørke dager.


 
Mitt Tynset

30. september 2019

Mitt Tynset

Hele bokprosjektet startet med at Jan Kåre presenterte dikt fra lokale forfattere hver fredag i Arbeidets rett. Dette satte Grete-Mimmi stor pris på, og savnet diktene da han sluttet med denne «spalten».

Neby bru september/oktober 2019

27. september 2019

Neby bru september/oktober 2019

Arbeidet med Neby bru går stadig framover, og i skrivende stund i månedsskiftet september/oktober er statusen den at brukarene ute i elva er ferdig støpt og forskalingene er fjernet.

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

23. september 2019

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

Det var Svein Ellingvåg i Tynset flyklubb som sto for både informasjon, omvisning på flyplassen og han serverte også vafler og kaffe. Flyklubben er en av landets eldste, -stiftet i 1938. Flystripa ble først anlagt i samarbeid med luftforsvaret.

Grunnskrinet på plass på Neby bru

5. september 2019

Grunnskrinet på plass på Neby bru

Tirsdag 03.09.2019 vil stå som en viktig dag i arbeidet med å bygge Neby bru. Det er kanskje vanlig å legge ned en grunnsten, men her har man valgt å bytte ut stenen med et skrin laget på Nord-Østerdal Videregående skole.

Hva gjør Tynset Rotaryklubb?

4. september 2019

Hva gjør Tynset Rotaryklubb?

Hva vi skal gjøre i det kommende året har vi ikke helt klart for oss ennå, men hva vi gjorde i Rotaryåret 2018-2019 kan du lese i årsberetningen som gjengis i sin helhet her, og det er faktisk ganske mye.

En reise i Øst-Europa inklusive en tur til Kina

18. juni 2019

En reise i Øst-Europa inklusive en tur til Kina

Kjell Wardenær fortalte at han av utdanning er metallurg, og de siste årene før han gikk av med pensjon jobbet han for Elkem. Hans avdeling hadde hele verden som arbeidsfelt.

Omorganiseringen av Helse- og omsorgstjenesten i Tynset kommune

17. juni 2019

Omorganiseringen av Helse- og omsorgstjenesten i Tynset kommune

Eldrebølgen vil i tida framover ha store konsekvenser i tida framover. Vi får stadig flere og flere eldre som skal tas vare på, og utfordringene blir større. Dette har ikke minst med økonomi å gjøre.

Kan noen hjelpe Senegal?

22. mai 2019

Kan noen hjelpe Senegal?

Amar Fadiaw Niang er fra Senegal, men kom til Tynset for 30 år sia på turistvisum. Tilfeldigvis ble han værende på Tynset litt lengre enn planlagt, og da traff han sin Tone, og siden har han vært her!

Bedriftsbesøk hos Inge Espeland

13. mai 2019

Bedriftsbesøk hos Inge Espeland

Det er 40 år siden Inge Espeland begynte å kjøre lastebil for Sties termotransport, og selv om han har hatt noen sidesprang, så driver han fortsatt med lastebiler og godstransport.

100-åringen Tynset Bokhandel

2. mai 2019

100-åringen Tynset Bokhandel

Tynset Bokhandel er ikke som alle andre bokhandlere. For det første har de nettopp feiret 100 år i bransjen, og de er fortsatt en frittstående bokhandel. Jubileet ble markert med en egen bokutgivelse, og i kjelleren er det både galleri og et lite museum.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...