Rotary er med og bygger bru på Neby


Slik har sivilingeniør Gaute Mo (DOF Engineers) tenkt at den nye gangbrua kan se ut når den står ferdig.

Etter flere tiår med planer, samtaler, drømmer og ønsker kan Tynset-samfunnet nå endelig komme i gang med å bygge opp igjen ei gangbru over Glåma på Neby. Foreningen Nebybruas venner ble dannet i 2017, med fødselshjelp fra Tynset rotary. 

Allerede på 1990-tallet kom de første planene om å reise ny gangbru på de gamle bru-karene som fortsatt står ute i elva. I 2011 tok Tynset Rotary initiativ til ny runde med planlegging av brua. Det ble lagt ned betydelig innsats, men dette initiativet strandet grunnet uklarheter rundt eierskap til bru-feste. I 2016 ble denne usikkerheten avklart da Tynset kommune anført av ordfører, Merete Myhre Moen, inngikk en avtale med grunneier og sikret eierskap til bru-feste. 

Tynset rotary, som da satt som forvalter av selve prosjektet, inviterte til et åpent møte i Tynset kulturhus i desember 2016. Her ble det valgt et interimstyre som skulle forberede stiftelsen av en egen forening til å arbeide videre med saken. To medlemmer fra Tynset rotary ble valgt inn i interimstyret; Trond Kletvang og Karin Tørklep Sletten.

I mars 2017 ble foreningen Nebybruas venner stiftet. Styrets leder er Trond Kletvang. Formålet til foreningen er å reise kapital for å kunne realisere ny bru på Neby.  Foreningen jobber med søknader til større bidragsytere, kommune og fylkeskommune, men parallelt med dette arbeidet er den viktigste oppgaven å sørge for å få på beina en solid egenkapital. Engasjementet er stort, og privatpersoner, lag og foreninger har så langt bidratt med over en halv million kroner. Tynset rotary alene har gitt 250.000 kroner til dette formålet.

Les mer om dette på nettsiden nebybrua.no.

Planlegging av ny gangbru henger tett sammen med arbeidet Tynset turlag legger ned i sitt stiprosjekt, kalt «Vandringer i kulturlandskap». Foreningen har også et godt samarbeid i med turlaget - sti og bru hand i hand. Turlaget med sine frivillige har allerede utbedret det meste av stiene på begge sider av elva. I tillegg arbeides det med å ferdigstille en sti mellom Tynset bru og Å-brua på vestsida av elva.

Tynset turlag sin filosofi rundt stiprosjektet er at det er de korte turene det blir flest av og som er viktigst for helsa. Derfor er det viktig at det er en lav terskel for å komme seg ut på tur. Stiene skal være lett tilgjengelige og turene lette å gjennomføre for folk flest. Flere av stiene blir også universelt utformet. Nye Neby bru blir et knutepunkt for nettopp denne type stier som er lette å gå og framkommelige også med rullestol.

Hva koster det å bygge ei ny bru? Ola Grønn-Hagen har i flere tiår engasjert seg og vært primus motor for å få bygd Neby bru, og hans kalkyler viser at vi må samle inn rundt regnet fem millioner kroner. Denne summen er inklusive moms. I tillegg arbeides det for å sette av penger på et drifts- og vedlikeholdsfond som skal sørge for at brua holdes i god stand i mange år framover.

Vi er alle utålmodige etter å starte selve byggingen av brua, men byggingen starter ikke før prosjektet er ferdig finansiert. Målsettingen var å åpne brua på vårparten 2019, men vi må være forberedt på at det kan ta litt lenger tid. Slik det ser ut per dato blir det ikke byggestart før høsten 2019.

 Nye Neby bru er tegnet av Sivilingeniør Gaute Mo (DOF Engineers) og Ola Grønn-Hagen. Det er samme teamet som tegnet Vollan bru på Kvikne. Selve brua er tenkt som ei hengebru, med bru-feste og tårn på hver side av elva. Det er rester av tidligere brukar i elva som skal brukes igjen, og det vil bli bygget tårn i limtre på hvert av bru-karene. Disse bru-karene er bygd på påler som er slått ned i elva. Beregninger som er foretatt tilsier at dette er mer enn godt nok fundament å bygge den nye brua på. 

Det har vært tre kjente bruer over Glåma mot Neby. Eldste kjente bru på stedet ble bygd ca. 1700 og ble avløst av bru nummer to ca. 1775. I 1843 ble brua vi er vant med å se fra gamle Tynsetbilder bygd. Denne brua ble revet i 1943 og vi kan fortsatt se de gamle brukarene i elva. 


Restene av de gamle bru-karene er godt synlige ute i Glåma. Bildet er tatt fra Neby sin side av elva, nordover mot Tynset sentrum.


...og slik kan det se ut en kald høstmorgen når brua er på plass. Bildet er laget av sivilingeniør Gaute Mo (DOF Engineers).
 
Opplevelser fra Stortinget

16. januar 2020

Opplevelser fra Stortinget

Bersvend Salbu er vararepresentant for SV’s Karin Andersen på Stortinget. Han gjorde seg noen tanker om rekrutteringen av politikere og at politikere har blitt mer profesjonalisert, – og om de evner å fange opp interessene til folket.

Inntrykk etter en reise i Kina – Del 1

16. desember 2019

Inntrykk etter en reise i Kina – Del 1

På Rotaryklubbens andre møte i desember fortalte vår president, Tore Stubbe, om sine opplevelser fra en reise i Kina. Turen varte i tre uker, og hadde bydd på mange opplevelser og inntrykk fra et land som er helt annerledes enn vårt eget.

Fotografens Tynset

30. november 2019

Fotografens Tynset

Anne og Åsmund Skjøtskift har hatt travle dager etter at de begynte å bla gjennom den store negativsamlingen til Johan Henrik Bratbakken som drev Tynset foto i perioden 1936 – 1954 fram til familien Skjøtskift tok over butikken.

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

22. november 2019

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

Tirsdag 19. november fikk vi besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak og assisterende distriktsguvernør Finn Erik Sandmo. Distrikt 2305 er et stort distrikt, og dekker geografisk Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal, samt Eda i Sverige.

Tone tente lyset

5. november 2019

Tone tente lyset

Fredag 1. november 2019 vil stå som en merkedag i forbindelse med det store bru- og stiprosjektet på Tynset. Byggingen av Nebybrua er i rute, stiene er stort sett ryddet og så var det tid for lysfest i regi av foreningen Nebybruas venner.

Biogass i Fjellregionen

31. oktober 2019

Biogass i Fjellregionen

Nylig besøkte Oddvar Austbø Tynset Rotaryklubb for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med, nemlig mulighetene for å produsere biogass av blant annet husdyrgjødsla i Fjellregionen.

Yrkesforedrag av Randi Aas

25. oktober 2019

Yrkesforedrag av Randi Aas

Randi er født og oppvokst på Tynset, og har alltid hatt sin adresse her, selv om hun har vært utafor bygda for å skaffe seg utdanning. Hun kan vel stå som eksempel på en person som har benyttet seg av det man kan kalle livslang «livslang læring».

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

18. oktober 2019

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall.

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

8. oktober 2019

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

Den 30. september var det 70 år siden det siste flyet i luftbrua landet på Tempelhof flyplass i Berlin. I den forbindelse holdt Håkon Trønnes et foredrag om bakgrunnen for delingen av Tyskland etter krigen og om årsaken til at luftbrua ble iverksatt.

Nord-Østerdal videregående skole

3. oktober 2019

Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Rakfisklag
4. feb. 2020, 19.30 - 20.30

Medlemskomiteen ønsker velkommen til rakfisklag. R ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...