Malawi får rent vann og skoler - Med bidrag fra Tynset Rotaryklubb

Av Håkon Trønnes


Slik foregår undervisningen fortsatt mange steder på landsbygda i Malawi, i skyggen under store trær. Disse elevene får nå sin undervisning i den nye skolebygningen i bakgrunnen. Skolen er bygd av lokale bygningsarbeidere og landsbyens beboere med teknisk og økonomisk bistand fra Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation. Foto: Ole Albert Dalen.

I stedet for å starte et eget internasjonalt prosjekt har Tynset Rotaryklubb valgt å støtte stiftelsen Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation. Stiftelsen driftes av Ola Grønn-Hagen som også er medlem av Tynset Rotaryklubb, og flere av klubbens medlemmer har vært med til Malawi og sett at pengene blir til konkrete resultater.

I desember 2016 var det en NORAD-konferanse i Oslo der Degan Ali, ei flott dame fra African Development Solutions sa sin ærlige mening om måten store deler av nord-europeisk bistand blir drevet på. Bare 30 – 40% av de offentlige pengene som gis til formålet kommer fram til mottakeren. Resten forsvinner i administrasjon underveis.

Ola, driver en hjelpeorganisasjon der administrasjonsutgiftene er minimale. Han er pensjonist, og mener at han ikke trenger lønn for arbeidet i og med at han har «statslønn». Med unntak av pålagte norske avgifter, blant annet til innsamlingskontrollen, går hver eneste krone direkte til hjelpearbeidet i Malawi.

Stiftelsen har som formål å bygge og rehabilitere skoler og brønner. Noen tusen trær er også blitt plantet. Malawi er et av verdens fattigste land med beliggenhet mellom Tanzania, Mosambic og Zambia i Afrika. At landet er fattig var nettopp en av hovedårsakene til at stiftelsen startet med sitt hjelpearbeid der. Når landet er fattig vil selv en liten organisasjon med begrensede midler kunne utrette så mye at det vil utgjøre en tydelig forskjell for de som mottar hjelpen.

Ola var første gang i Malawi i 2006, mens stiftelsen ble etablert i 2009. Siden den gang har han vært i Malawi to ganger hvert år for å forsikre seg om at alt går etter planen, og for å iverksette stadig nye byggeprosjekter. Ved utgangen av 2017 var det brukt 10,8 millioner kroner på skoler, brønner og trær i Malawi.

Stiftelsen får ikke lenger støtte fra NORAD, men de har tidligere bidratt med 3,4 millioner kroner. Da NORAD reduserte antall organisasjoner de skulle dele ut midler til gikk det først og fremst ut over de minste. Nå kommer i stor grad midlene fra private givere. Den største sponsoren er Forlagshuset Vigmostad & Bjørke gjennom Olas nevø Arnstein Bjørke samt Kavlifondet.

Tynset Rotaryklubb er fast bidragsyter, og har sammen med Alvdal Rotaryklubb og distriktet bidratt til bygging av til sammen 4 brønner som har gitt rent vann til minst 1200 mennesker. De to Rotaryklubbene har også bidratt med penger til pulter på en skole. Lions bidrar også med mye penger til stiftelsen. Både Rotary og Lions har fått opp øynene for det uselviske arbeidet som Ola har drevet gjennom mange år. Rotary tildelte ham Paul Harris-prisen for noen år siden mens Lions tildelte ham Melvin Jones Fellow i 2017.

Ola har ofte med seg norske gjester på sine reiser til Malawi. Fra Tynset Rotaryklubb har Olav, Kjell Arne, Jan Ivar og Ole Albert har vært med, og disse har med selvsyn fått sett hvor mye stiftelsen har greid å få til med begrensede midler. Noen av gjestene har også gitt penger til «sin» brønn i en landsby i Malawi.

Stor tillit

Ola nyter stor tillit i lokalsamfunnet på Tynset, og både skoler og barnehager har bidratt med midler til likesinnede i Malawi. I fjor ble en barnehage finansiert av barnehagebarna på Tynset.


Bæreposene med Duplo som ble overlevert i barnehagen ble straks svært populære, og i løpet av kort tids opplæring var byggingen i full gang. Foto: Ole Albert Dalen. 


De 60 skolesekkene som førsteklassingene på Tynset ikke lenger hadde behov for fant raskt nye eiere i Malawi. Foto: Ole Albert Dalen


Elevene ved Nord-Østerdal videregående skole har finansiert en blokk med to klasserom ved Bungano videregående, i tillegg har de også gitt penger til et internat for jenter. Foto: GHB Malawi Foundation

Velkommen gjest i Malawi

Ola er en svært velkommen gjest blant alle de titusener som har fått rent vann via hans arbeide og stiftelse. Hver gang han kommer på besøk blir han og hans gjester møtt med sang, dans og velkomst en konge verdig. Lokalbefolkningen viser virkelig at de setter pris på Ola og de miraklene han får til å skje.


Ola er hjertelig velkommen overalt der stiftelsen har prosjekter gående. Selv om befolkningen må bidra litt, så ser de at det blir resultater av arbeidet. Foto: Ole Albert Dalen


Noen ganger vanker det også gaver, ved en anledning 3 høner og en hane. Jeg vil anta at Ola har funnet god anvendelse for disse. Foto: Ole Albert Dalen


Det er ingen tvil om hvem som er helten når nye skoler skal åpnes. Foto: Ole Albert Dalen

På omvisning i Parlamentet

Våren 2017 hadde stiftelsen offisiell overlevering av fire skoler. Det lokale parlamentsmedlemmet som de samarbeider tett med arrangerte en større seremoni. Hedersgjest var Speaker i parlamentet, Mr. Richard Msowoya (tilsvarende stortingspresident) sammen med nestkommanderende i den norske ambassaden, Bjarne Garden. Jan Ivar og Sigrunn var med på dette.


Ola måtte på med findressen da han fikk omvisning i Parlamentet, og ble invitert inn på kontoret til Msowoya. Foto: GHB Malawi Foundation

En effektiv stiftelse

Målet til Ola er at minst mulig penger skal gå til administrasjon, men han kommer jo ikke unna enkelte norske avgifter til blant annet innsamlingskontrollen. Ellers går hver eneste krone direkte til materiell og til de lokale håndverkerne som utfører arbeidet. Mest mulig av pengene skal tilfalle lokalsamfunnet.

Stiftelsen må ha revisjon. Den utføres av det lokale KPMG kontoret på Tynset. De utfører denne jobben gratis som sitt årlige bidrag til stiftelsen. Lokale bedrifter på Tynset bidrar med sager og annet verktøy som blir delt ut til snekkerne i Malawi. Det er lett å spørre om bidrag fra lokalmiljøet på Tynset.

Han har detaljkontroll med utgiftene, helt ned til den enkelte spikerpakke. Det er sikkert lurt i et land som Malawi der det også kan være mye korrupsjon. Opp gjennom årene har han skaffet seg kontakt med lokale fagfolk og arbeidsledere som han vet at han kan stole på. Av ansatte er det kun 3 lokale, i tillegg til at Ola jobber gratis for stiftelsen.

Med unntak av de første årene har de konsentrert arbeidet til Nkhata Bay fylke. Det vil ikke være effektivt å spre arbeidet over et større område. Totalt har stiftelsen bidratt med 10,8 millioner kroner ved utgangen av 2017. Disse pengene har gått til brønner, skoler og noen tusen trær mv.


Veiene i området er til dels svært utfordrende å kjøre på, ikke minst bruene. At bilen har firehjulstrekk er en nødvendighet. Kanskje får en litt ekstra lykke på ferden når leiebilen heter Toyota Fortuner. Foto: GHB Malawi Foundation

200 brønner på dugnad


Slik ser gjerne vannkildene ut før arbeidet med ny brønn starter. Ikke rart det kan føre til sykdommer. Foto: GHB Malawi Foundation

Ola regner med at de skal kunne fullføre brønn nummer 200 innen året (2018) er omme, og stiftelsen har da gitt rent drikkevann til over 60 000 mennesker. Hver brønn gir i gjennomsnitt vann til 300 personer, men i praksis enda flere i og med at naboene også kommer og ber om å få rent vann.


Det fleste brønnene graves for hånd av landsbyens folk, det er dugnadsarbeid. Foto: GHB Malawi Foundation


Etter at man har kommet godt under laveste vannstand mures det en foring. Foto: GHB Malawi Foundation


Deretter støpes det et tett dekke av betong og det monteres pumpe. Betongdekket sørger for at brønnen ikke blir forurenset av overflatevann, og dermed er brønnen klar til bruk. Foto: Ole Albert Dalen

De dypeste brønnene er 20 m. Der en må enda dypere eller at grunnen er for løs benyttes en enkel manuell borerigg. Med den kan en komme ned til 25-30 m i løsmasser. Total Land Care, TLC – en ikke statlig organisasjon, kjøper inn pumper, sement og administrerer arbeidet. Det er også deres representanter som bestemmer hvor det skal bygges brønner, de har representanter over hele landet. I hver landsby sørger TLC for opplæring av noen som kan sørge for vedlikehold. TLC sørger også for å ta prøver av vannet. Det opprettes også «vannlag». Alle som får vann fra brønnen må betale en liten avgift slik at man har penger til å kjøpe deler når det er nødvendig. Pumpene, som er produsert i India, er svært effektive, og kan hente vann fra 60 meters dyp.

Dagens pris på en brønn ligger på 10 000 kroner


Den som bekoster en hel brønn får et skilt med navnet sitt på brønnen, og når Ola har besøkt den lager han en rapport med bilder og alle data. Foto: GHB Malawi Foundation


Rent vann til 300 mennesker, er selvfølgelig en stor begivenhet og en ren livsnødvendighet. Foto: Ole Albert Dalen

Skoler på dugnad


Mange steder mangler det skolebygg, andre steder er det stort behov for å rehabilitere eller bygge nytt. Foto: GHB Malawi Foundation

Situasjonen for skoleelevene er radikalt forbedret på grunn av stiftelsens engasjement. Dette har ført til at skolesituasjonen er kraftig forbedret for 16 400 elever. Ytterligere 6 nye skolebygg med 14 klasserom, møterom og kontorer er under bygging.

Arbeidet så langt består av

Rehabilitering av klasserom: 50 stk
Antall nye klasserom: 93 stk
Antall lærerboliger: 9 stk
Antall møterom: ca 25
Antall kontorer: ca 50
Latriner: ca 20-25 stk


Skolene bygges av murstein. Steinen produseres av landsbyen, det er deres egeninnsats. De må også skaffe sand til prosjektet. I tillegg til at det reduserer kostnadene, får landsbybeboerne et helt annet forhold til bygget når de har bidratt en del selv. Foto: Ole Albert Dalen

Innvendig støpes det golv, og taket består av takstoler med bølgeblikk. Vinduene består av stålgitter i store åpninger i veggene. Dette gir mye lys og luft. Pukk til betongen kjøpes lokalt av folk som knuser fjell for hånd. Standarden for skolebyggene er enkel. Innvendig pusses veggene og males. Et vanlig klasserom er på knapt 60 m² 60-80 elever er vanlig, men ganske ofte kan det være 120 elever i 1. klasse. Ola har opplevd 190 også.

Et standard skolebygg har to klasserom. Mellom klasserommene er det et lite møterom, to kontorer og et lite lager. I blokker med tre klasserom blir det dobbelt opp med kontorer. Kontorene har vinduer.

Dattera til Ola jobber i Norgeshus, og sørger for tegninger. Norgeshus sponset i sin tid en hel skole i forbindelse med et jubileum.


En lokal murer i arbeide. Foto: Ole Albert Dalen


Snekkeren jobber med en sag som er gitt som gave fra Maxbo, Tynset. Foto: Ole Albert Dalen


Ola gjennomfører gjerne en inspeksjon av bygget når det er ferdig. Foto: Ole Albert Dalen

Solenergi og strøm


Også i Malawi er det behov for strøm til lading av lamper og mobiltelefoner. Etter hvert vil det sikkert bli behov for lading av FM-radioer også etter hvert som radionettet bygges ut med sendere som ble sendt nedover etter av FM-nettet ble slukket i Norge. Foto: Ole Albert Dalen

Sammen med Nord-Østerdal Kraftlag og private investorer er stiftelsen inne på eiersiden i et lokalt solenergiselskap, Kumudzi Kuwale. Selskapet leverer anlegg til alle skolene som stiftelsen har stått for, og som ikke har tilgang til nettstrøm, og det er de fleste. Selskapet er et samarbeid mellom Flora videregående skole og Nkhotakota Youth Organisation. De er støttet av Fredskorpset.

I et møte for et par år siden fortale de at de trengte mer kapital for å utvikle selskapet. Stiftelsen syntes dette var spennende, og sammen med Nord-Østerdal Kraftlag og lokale investorer har de investert 68 000 USD i Kumudzi Kuwale. Nylig var ledelsen i selskapet i Pretoria i Sør-Afrika for å motta en pris som vinner av Hogan Lovells Community Solar Innovation Awards. Det betyr at selskapet har gjort mye riktig, og da er det ekstra spennende å være med!

Senere har stiftelsen, med bidrag fra Olas nevø, gått inn med ytterlige € 30 000 i aksjekapital og € 30 0000 i lån. Dette henger sammen med en søknad til et nordisk fond om ganske store beløp. Selskapet får stadig større prosjekter.


Oppfordring

Rotaryklubber som ikke har og heller ikke ønsker å starte egne internasjonale prosjekter bør vurdere å bidra med penger til Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation. En hjelpeorganisasjon med kortere vei mellom giver og mottaker skal du lete lenge etter. Dessuten kan bidragene synliggjøres i form av konkrete resultater i form av en ferdig brønn eller skole med eget navneskilt på.

Det er også mulig å gi penger som enkeltpersoner i form av gavebrev eller på annen måte, og gaver over 500 kroner gir skattefritak.

Medlemmene i Tynset Rotaryklubb støtter nå stiftelsen med 10 000 kroner pr år, noe som er nok til en brønn som gir vann til minst 300 personer. Vi oppfordrer andre Rotaryklubber til å gjøre det samme, for behovet er fortsatt stort i dette fattige landet.
 
Opplevelser fra Stortinget

16. januar 2020

Opplevelser fra Stortinget

Bersvend Salbu er vararepresentant for SV’s Karin Andersen på Stortinget. Han gjorde seg noen tanker om rekrutteringen av politikere og at politikere har blitt mer profesjonalisert, – og om de evner å fange opp interessene til folket.

Inntrykk etter en reise i Kina – Del 1

16. desember 2019

Inntrykk etter en reise i Kina – Del 1

På Rotaryklubbens andre møte i desember fortalte vår president, Tore Stubbe, om sine opplevelser fra en reise i Kina. Turen varte i tre uker, og hadde bydd på mange opplevelser og inntrykk fra et land som er helt annerledes enn vårt eget.

Fotografens Tynset

30. november 2019

Fotografens Tynset

Anne og Åsmund Skjøtskift har hatt travle dager etter at de begynte å bla gjennom den store negativsamlingen til Johan Henrik Bratbakken som drev Tynset foto i perioden 1936 – 1954 fram til familien Skjøtskift tok over butikken.

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

22. november 2019

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

Tirsdag 19. november fikk vi besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak og assisterende distriktsguvernør Finn Erik Sandmo. Distrikt 2305 er et stort distrikt, og dekker geografisk Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal, samt Eda i Sverige.

Tone tente lyset

5. november 2019

Tone tente lyset

Fredag 1. november 2019 vil stå som en merkedag i forbindelse med det store bru- og stiprosjektet på Tynset. Byggingen av Nebybrua er i rute, stiene er stort sett ryddet og så var det tid for lysfest i regi av foreningen Nebybruas venner.

Biogass i Fjellregionen

31. oktober 2019

Biogass i Fjellregionen

Nylig besøkte Oddvar Austbø Tynset Rotaryklubb for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med, nemlig mulighetene for å produsere biogass av blant annet husdyrgjødsla i Fjellregionen.

Yrkesforedrag av Randi Aas

25. oktober 2019

Yrkesforedrag av Randi Aas

Randi er født og oppvokst på Tynset, og har alltid hatt sin adresse her, selv om hun har vært utafor bygda for å skaffe seg utdanning. Hun kan vel stå som eksempel på en person som har benyttet seg av det man kan kalle livslang «livslang læring».

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

18. oktober 2019

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall.

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

8. oktober 2019

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

Den 30. september var det 70 år siden det siste flyet i luftbrua landet på Tempelhof flyplass i Berlin. I den forbindelse holdt Håkon Trønnes et foredrag om bakgrunnen for delingen av Tyskland etter krigen og om årsaken til at luftbrua ble iverksatt.

Nord-Østerdal videregående skole

3. oktober 2019

Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Rakfisklag
4. feb. 2020, 19.30 - 20.30

Medlemskomiteen ønsker velkommen til rakfisklag. R ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...