Status og planer for Nebybrua


Trond Kletvang forteller om arbeidet med Nebybrua, og peker på at de er avhengige av å skaffe ca 300.000 kroner fra lokale kilder før jul om de skal kunne starte byggingen i henhold til planen.

På siste møte i Tynset Rotaryklubb orienterte Trond Kletvang (Nebybruas venner) og Tore Stubbe (Tynset turlag) om status, planer og framdrift for Nebybrua m.m.

Nebybruas venner jobber nå intenst med søknader for å skaffe penger til brua. Dette er en stor og viktig jobb, og alt som sendes inn må være vel dokumentert og begrunnet. En del penger er allerede blitt lovet og andre beløp kan en til en viss grad regne med å få. Det som er kritisk akkurat nå er at en må skaffe nødvendig egenkapital lokalt, og det må skje før jul. For øyeblikket mangler det ca 300.000 kroner. 

Håpet er å få inn disse pengene fra privatpersoner og lokale bedrifter i løpet av ukene fra mot jul. En måte å skaffe penger på er å få flest mulig til å bli medlemmer i Nebybruas venner. Det koster bare 200 kroner pr år, men det er lov å betale mer. Med mange medlemmer kan en også dokumentere at en har stor støtte for prosjektet i lokalbefolkningen. Nebybruas venner har konto både i Tolga-Os Sparebank 1885 17 57798 og Sparebank 1 Østlandet 1822 68 80298, samt at en kan bruke Vipps 102014. Foreningen trenger også din e-postadresse for å kunne vedlikeholde medlemsregistret, derfor trengs navn på hvert enkelt medlem samt e-postadresse. Det ordnes enkelt med en mail til: karin.sletten@fjellnett.no

Tynset Rotaryklubb tok i sin tid initiativ til Nebybrua og har også støttet bruprosjektet økonomisk med både et større og mindre beløp. Mange av klubbens medlemmer er også medlemmer av Nebybruas venner. 

Brua vil knytte det gamle og det nye Tynset sentrum sammen på nøyaktig samme sted som det gjennom flere hundre år har stått til sammen tre bruer tidligere. Den siste ble revet i 1943. Den gamle pilegrimsleden gikk også her, og nå kan den denne gamle ferdselsveien igjen flyttes tilbake dit den en gang var.

Ikke bare bru


Tore Stubbe representerer Tynset turlag, og viste fram et kart med omfattende planer for eksisterende og planlagte stier i tilknytning til Nebybrua.

I første omgang skal det bygges gangbru over Glåma ved Neby. I tillegg til brua legges det også opp til en rekke sentrumsnære turstier som kan få stor betydning for folkehelsen. Mange vil også kunne benytte brua og stiene til sine daglige turer til og fra jobb eller skole. Gangbrua vil bli brøytet vinterstid og blir dermed farbar hele året.

Noen av de gamle stiene har grodd igjen, og vil nå bli ryddet og merket på nytt. I tillegg anlegges det nye stier blant annet langs Glåma. Noen av stiene kan få belysning og blir da lettere tilgjengelige i den mørke årstida. Stiene skal også skiltes, og det vil bli satt opp informasjonstavler. 


Kvilebenken og søppeldunken er på plass men nye Neby bru er foreløpig bare å se på bildet.

Et toalett med infoport og avfallsamler har en også tenkt å få til i nærheten av Glåmtun, men først og fremst skal det altså bygges bru.

Hele prosjektet foregår i et tett samarbeid mellom Nebybruas venner, Tynset kommune og Tynset turlag.

Vil du vite mer, ta en titt på www.nebybrua.no 
eller Facebook-siden: www.facebook.com/nebybru/


Fundamentene for brupilarene står igjen fra tidligere bruer som har vært bygd på steder gjennom flere hundre år. Disse var til stor frustrasjon for tømmerfløterne, da tømmeret hadde en tendens til å sette seg fast her. Nå går tømmeret på lastebil og jernbane så det problemet er løst.


 
Opplevelser fra Stortinget

16. januar 2020

Opplevelser fra Stortinget

Bersvend Salbu er vararepresentant for SV’s Karin Andersen på Stortinget. Han gjorde seg noen tanker om rekrutteringen av politikere og at politikere har blitt mer profesjonalisert, – og om de evner å fange opp interessene til folket.

Inntrykk etter en reise i Kina – Del 1

16. desember 2019

Inntrykk etter en reise i Kina – Del 1

På Rotaryklubbens andre møte i desember fortalte vår president, Tore Stubbe, om sine opplevelser fra en reise i Kina. Turen varte i tre uker, og hadde bydd på mange opplevelser og inntrykk fra et land som er helt annerledes enn vårt eget.

Fotografens Tynset

30. november 2019

Fotografens Tynset

Anne og Åsmund Skjøtskift har hatt travle dager etter at de begynte å bla gjennom den store negativsamlingen til Johan Henrik Bratbakken som drev Tynset foto i perioden 1936 – 1954 fram til familien Skjøtskift tok over butikken.

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

22. november 2019

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

Tirsdag 19. november fikk vi besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak og assisterende distriktsguvernør Finn Erik Sandmo. Distrikt 2305 er et stort distrikt, og dekker geografisk Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal, samt Eda i Sverige.

Tone tente lyset

5. november 2019

Tone tente lyset

Fredag 1. november 2019 vil stå som en merkedag i forbindelse med det store bru- og stiprosjektet på Tynset. Byggingen av Nebybrua er i rute, stiene er stort sett ryddet og så var det tid for lysfest i regi av foreningen Nebybruas venner.

Biogass i Fjellregionen

31. oktober 2019

Biogass i Fjellregionen

Nylig besøkte Oddvar Austbø Tynset Rotaryklubb for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med, nemlig mulighetene for å produsere biogass av blant annet husdyrgjødsla i Fjellregionen.

Yrkesforedrag av Randi Aas

25. oktober 2019

Yrkesforedrag av Randi Aas

Randi er født og oppvokst på Tynset, og har alltid hatt sin adresse her, selv om hun har vært utafor bygda for å skaffe seg utdanning. Hun kan vel stå som eksempel på en person som har benyttet seg av det man kan kalle livslang «livslang læring».

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

18. oktober 2019

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall.

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

8. oktober 2019

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

Den 30. september var det 70 år siden det siste flyet i luftbrua landet på Tempelhof flyplass i Berlin. I den forbindelse holdt Håkon Trønnes et foredrag om bakgrunnen for delingen av Tyskland etter krigen og om årsaken til at luftbrua ble iverksatt.

Nord-Østerdal videregående skole

3. oktober 2019

Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Rakfisklag
4. feb. 2020, 19.30 - 20.30

Medlemskomiteen ønsker velkommen til rakfisklag. R ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...