Omvisning på Tynset nye Brannstasjonen


Terje Haugland og Kai Ove Kveberg forteller om brann- og redningstjenesten i Tynset, samt viste oss rundt i den nye brannstasjonen.

Vi ble tatt godt imot av brannmannskapene Terje Haugland og Kai Ove Kveberg. De fortale hvordan tjenesten var organisert og viste oss rundt i de nye lokalene. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Folldal. Selskapet ble etablert den 1. juli 2005. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten for eierkommunene. Administrasjonen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er lagt til Elverum. Det er brannstasjoner i alle eierkommunene. Å ha en god og profesjonell administrasjon er en god støtte for å drive tjenesten.

Tjenesten i Nord-Østerdalskommunene Tynset, Rendalen, Alvdal, Folldal Tynset og Tolga er samordnet, slik at de kan spille på hverandres kapasitet og utstyr. Som et eksempel kan det nevnes at Tynset har kompetanse på røykdykking, mens Alvdal har snøscooter og annet utstyr som de andre ikke har. Det handler mye om skape et godt arbeidsmiljø, og om å gjøre hverandre god.
På Tynset er det kun 2 personer som er ansatt med tilsammen 150% stillinger. De øvrig er frivillige mannskaper som har andre ansettelsesforhold, totalt 16 personer.

Responstiden er gjerne 10 – 12 minutter fra alarmen går til den første bilen er på tur ut. Det må en si er imponerende med tanke på at de er i arbeid eller kanskje hjemme og må komme seg til brannstasjonen og gjøre seg klar så raskt de kan. Dette sier mye om mannskapenes motivasjon og innsatsvilje.

I tillegg til brann, er trafikkulykker og hjertestans de oppdragene det er mest av. I 2018 hadde 96 utrykninger. Forøvrig er det godt samarbeid med de andre blålysetatene, ambulansetjenesten og politiet. Ofte rykker alle etatene ut til samme oppdrag der de har forskjellige, klart definerte oppgaver.

Nødnettet som ble innført for noen år siden gir mulighet til rask alarmering, samtidig som de kan kommunisere på en felles radiokanal, såkalt BAPS (Brann, Ambulanse, Politi i Samarbeid). Dette sambandet gir muligheter for godt og avlyttingssikkert samband mellom etatene og deres kommunikasjonssentraler. Ofte samarbeider de også med andre, slik som bilbergere, frivillig hjelpeorganisasjoner og andre.

Oppdragene kan være krevende både fysisk og mentalt, derfor er debriefing viktig.  I et lite bygdesamfunn der alle kjenner alle kan en lett komme i en situasjon der oppdraget inkluderer noen en kjenner svært godt. Debriefing bør komme så snart som mulig etter avsluttet oppdrag, gjerne samme dag, men i alle fall innen 3 – 4 dager. 
Det var imponerende og se det nye anlegget, og fornøyde gutter som stolt viste fram den nye stasjonen. Bygget var forskriftmessig delt inn i rene og urene soner, og det var nå vaskeutstyr for klær og utstyr. Alt var rent, lyst og trivelig.
Deres siste kommentar: «Vi får håpe vi slipper å besøke dere.»


Per Christian Bergh og Einar Røe studerer utstyret i den nye brannbilen.


 
Tone tente lyset

5. november 2019

Tone tente lyset

Fredag 1. november 2019 vil stå som en merkedag i forbindelse med det store bru- og stiprosjektet på Tynset. Byggingen av Nebybrua er i rute, stiene er stort sett ryddet og så var det tid for lysfest i regi av foreningen Nebybruas venner.

Biogass i Fjellregionen

31. oktober 2019

Biogass i Fjellregionen

Nylig besøkte Oddvar Austbø Tynset Rotaryklubb for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med, nemlig mulighetene for å produsere biogass av blant annet husdyrgjødsla i Fjellregionen.

Yrkesforedrag av Randi Aas

25. oktober 2019

Yrkesforedrag av Randi Aas

Randi er født og oppvokst på Tynset, og har alltid hatt sin adresse her, selv om hun har vært utafor bygda for å skaffe seg utdanning. Hun kan vel stå som eksempel på en person som har benyttet seg av det man kan kalle livslang «livslang læring».

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

18. oktober 2019

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall.

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

8. oktober 2019

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

Den 30. september var det 70 år siden det siste flyet i luftbrua landet på Tempelhof flyplass i Berlin. I den forbindelse holdt Håkon Trønnes et foredrag om bakgrunnen for delingen av Tyskland etter krigen og om årsaken til at luftbrua ble iverksatt.

Nord-Østerdal videregående skole

3. oktober 2019

Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger.

Mitt Tynset

30. september 2019

Mitt Tynset

Hele bokprosjektet startet med at Jan Kåre presenterte dikt fra lokale forfattere hver fredag i Arbeidets rett. Dette satte Grete-Mimmi stor pris på, og savnet diktene da han sluttet med denne «spalten».

Neby bru september/oktober 2019

27. september 2019

Neby bru september/oktober 2019

Arbeidet med Neby bru går stadig framover, og i skrivende stund i månedsskiftet september/oktober er statusen den at brukarene ute i elva er ferdig støpt og forskalingene er fjernet.

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

23. september 2019

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

Det var Svein Ellingvåg i Tynset flyklubb som sto for både informasjon, omvisning på flyplassen og han serverte også vafler og kaffe. Flyklubben er en av landets eldste, -stiftet i 1938. Flystripa ble først anlagt i samarbeid med luftforsvaret.

Grunnskrinet på plass på Neby bru

5. september 2019

Grunnskrinet på plass på Neby bru

Tirsdag 03.09.2019 vil stå som en viktig dag i arbeidet med å bygge Neby bru. Det er kanskje vanlig å legge ned en grunnsten, men her har man valgt å bytte ut stenen med et skrin laget på Nord-Østerdal Videregående skole.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Årsmøte
3. des. 2019, 19.30 - 08:30 PM

På valg: - President for rotaryåret 2021/2022 - ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...