Demens

Demens er en lidelse som spesielt rammer mange eldre i samfunnet vårt. Det kan virke som om stadig flere får denne sykdommen, men om en tar hensyn til at levealderen også øker, så er det slett ikke sikkert at det er tilfelle. Uansett så er det gledelig at til tross for offentlige innsparinger, så skjer det likevel en del positive ting også her i Tynset. Under tirsdagens møte i Tynset Rotaryklubb snakket Annbjørg Røe om temaet aktivitetsvenn. Så fulgte Hilde Nygaard Berg opp med å snakke om demensprosjektet i Tynset kommune.


Annbjørg Røe

Annbjørg Røe

var nærmeste pårørende til sin mann, Alfred, som fikk diagnosen alzheimer. Hun var selv en frisk og rask pensjonist, og kunne ta seg av ham så godt hun kunne til tross for sykdommen hans. De gikk korte og lange turer sammen, og reiste også utenlands på ferie. Etter hvert ble han såpass dårlig at han måtte tilbringe mesteparten av tiden på Tjønnmosenteret. De som jobber der er helt enestående mennesker, og gjør det de kan for hver enkelt av beboerne.

Men bemanningen er jo ikke så romslig at de rekker å aktivisere hver enkelt beboer i særlig grad. Derfor gjorde Annbjørg det hun kunne for å aktivisere Alfred ved fortsatt å ta ham med ut på turer og andre aktiviteter så lenge han var i stand til det. Hun er overbevist om at det gav han en bedre alderdom enn om han hadde blitt sittende uvirksom. Hun sa det kanskje ikke direkte, men jeg er overbevist om at hun selv også synes det var godt å vite at hun gjorde det hun kunne for Alfred inntil han døde i mai 2018.

Hun fungerte med andre ord både som en pårørende og en aktivitetsvenn. Dette var mulig fordi hun bor i nærheten og hadde tid til å besøke Alfred, så godt som hver eneste dag. Slik er det ikke for alle som får demens eller av andre grunner trenger litt mer omsorg og aktivitet enn en institusjon kan gi.

Nasjonalforeningen for Folkehelsen

har satt fokus på demens. TV-aksjonen 2013 gikk til inntekt for Nasjonalforeningen og deres arbeide for å bedre livskvaliteten for de som er rammet av demens. Dette innbragte 229 mill kroner. Disse midlene ble øremerket til:
  1. Forskning
  2. Tiltak som bedrer livskvaliteten til demenssyke
  3. Økt forståelse for sykdommen som mange opplever som skam- og tabubelagt

Tynset Kommune, Nasjonalforeningen og Tynset Frivilligsentral har nedsatt en arbeidsgruppe på fem medlemmer. Denne består av en kommunalt ansatt, Gudrun Bakken og tre frivillige, og Annbjørg er en av de frivillige. Disse arbeider for å forsøke å verve frivillige til å stille som aktivitetsvenn for personer med demens.

Kurs

Det vil bli arrangert kurs på Tynset 27.02.2019 på Frivilligsentralen. Gjennom tilbudet aktivitetsvenn får mennesker med demens flere aktiviteter og gode opplevelse i hverdagen. På kurset vil en lære mye om hva en kan og skal gjøre, og hva en ikke skal involvere seg i. I og med at dette er frivillig arbeide, så er det jo opp til den enkelte å velge hvor mye tid en har å avse til dette, og det gjelder også å finne personer som fungerer godt sammen.

Oppfordringen var: vis interesse for saken, meld dere på kurs. Til slutt viste hun en film som viste forholdet mellom en dement person og en aktivitetsvenn i praksis. Det er mye helbredelse i humor. Namsos Kommune er en foregangskommune i denne sammenheng. Kommunen har 70 aktivitetsvenner virksomhet.


Hilde Nygaard Berg

Hilde Nygaard Berg

snakket om demensprosjektet i Tynset. Dette er et prosjekt utlyst av Aldring og Helse. Tynset er en av fjorten kommuner som er med i dette prosjektet, som har en varighet på to år. I prosjektledelsen sitter: leder Bård Sundmoen, ergoterapeut Elise Næss, sykepleier Hilde Nygaard Berg. De har valgt å prioritere:

  • Pårørendeskole
  • Ambulerende dagsenter
  • Organisering av hjemmetjenesten
Målet er: At folk skal kunne bli boende hjemme så lenge som mulig.

Pårørendeskolen

Denne ble gjennomført høsten 2018 med 12 pårørende. Temaene var: sykdomslære, kommunikasjon, mestre hverdagen, lovverket, stønadsordninger, kommunens tilbud. Felles samtale etter hver forelesning.

Ambulerende dagsentertjeneste

Et tilbud til de som ikke bruker dagsenteret, og innebærer av avlaster kommer til brukeren til fast tid 1 til 2 ganger i uken, med varighet inntil tre timer. Tilbudet passer til de som ikke takler å være sammen med mange medmennesker, eller blir urolige av å bli hentet/fraktet.

Hjemmetjenesten

Er primærkontakt opp mot pasienter med demens og de pårørende. Modell hentet fra Grimstad Kommune: Tiltakspakke demens inneholder disse temaene/tiltakene:
  • Skolering av primærkontakter
  • «Min historie»
  • Sjekkliste
  • Månedlig oppfølging av sjekklista
Mål for prosjektet
Finne gode systemer som fungerer slik at det er trygt å være hjemmeboende selv om en har demensdiagnose. Ta vare på de pårørende både ved å øke kunnskap, og å ha noe og noen å forholde seg til.


Påtroppende president Tore Stubbe overrakte bildeboka «Heme» til foredragsholdere Annbjørg Røe og Hilde Nygaard Berg.

 
Tone tente lyset

5. november 2019

Tone tente lyset

Fredag 1. november 2019 vil stå som en merkedag i forbindelse med det store bru- og stiprosjektet på Tynset. Byggingen av Nebybrua er i rute, stiene er stort sett ryddet og så var det tid for lysfest i regi av foreningen Nebybruas venner.

Biogass i Fjellregionen

31. oktober 2019

Biogass i Fjellregionen

Nylig besøkte Oddvar Austbø Tynset Rotaryklubb for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med, nemlig mulighetene for å produsere biogass av blant annet husdyrgjødsla i Fjellregionen.

Yrkesforedrag av Randi Aas

25. oktober 2019

Yrkesforedrag av Randi Aas

Randi er født og oppvokst på Tynset, og har alltid hatt sin adresse her, selv om hun har vært utafor bygda for å skaffe seg utdanning. Hun kan vel stå som eksempel på en person som har benyttet seg av det man kan kalle livslang «livslang læring».

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

18. oktober 2019

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall.

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

8. oktober 2019

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

Den 30. september var det 70 år siden det siste flyet i luftbrua landet på Tempelhof flyplass i Berlin. I den forbindelse holdt Håkon Trønnes et foredrag om bakgrunnen for delingen av Tyskland etter krigen og om årsaken til at luftbrua ble iverksatt.

Nord-Østerdal videregående skole

3. oktober 2019

Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger.

Mitt Tynset

30. september 2019

Mitt Tynset

Hele bokprosjektet startet med at Jan Kåre presenterte dikt fra lokale forfattere hver fredag i Arbeidets rett. Dette satte Grete-Mimmi stor pris på, og savnet diktene da han sluttet med denne «spalten».

Neby bru september/oktober 2019

27. september 2019

Neby bru september/oktober 2019

Arbeidet med Neby bru går stadig framover, og i skrivende stund i månedsskiftet september/oktober er statusen den at brukarene ute i elva er ferdig støpt og forskalingene er fjernet.

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

23. september 2019

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

Det var Svein Ellingvåg i Tynset flyklubb som sto for både informasjon, omvisning på flyplassen og han serverte også vafler og kaffe. Flyklubben er en av landets eldste, -stiftet i 1938. Flystripa ble først anlagt i samarbeid med luftforsvaret.

Grunnskrinet på plass på Neby bru

5. september 2019

Grunnskrinet på plass på Neby bru

Tirsdag 03.09.2019 vil stå som en viktig dag i arbeidet med å bygge Neby bru. Det er kanskje vanlig å legge ned en grunnsten, men her har man valgt å bytte ut stenen med et skrin laget på Nord-Østerdal Videregående skole.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Årsmøte
3. des. 2019, 19.30 - 08:30 PM

På valg: - President for rotaryåret 2021/2022 - ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...