Mahnaz Moayeri ble hedret med Paul Harris Fellow


Mahnaz Moayeri (til venstre) var både stolt og takknemlig for tildeling av hedersbevisningen Paul Harris, som det ikke er så mange som får æren av å motta. Til høyre president i Tynset Rotaryklubb, Marit Arnesen.

Hedersbevisningen Paul Harris Fellow ble nylig tildelt Mahnaz Moayeri for det uvurderlige arbeidet hun har gjort, og fortsatt gjør for at våre nye landsmenn raskere skal være i stand til å forstå mekanismene i det norske samfunnet. Det tar likevel tid å bli integrert i et fremmed samfunn, og en skal kanskje heller ikke gi helt avkall på de viktigste delene av sin opprinnelige kultur. Mahnaz er den første kvinnen som ikke er født og oppvokst i Norge som mottar prisen i Rotarys Distrikt 2305 som dekker de tre fylkene Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland. Hun er også den første muslimen i hele dette distriktet som mottar prisen.

Integrering er så mangt

En veldig viktig viktig del av det å bli integrert i Norge er å lære seg Norsk. Så kommer alle de tingene som er ganske selvsagt for de som er oppvokst her, men helt forskjellig fra de landene våre nye landsmenn kommer fra. En må kanskje komme utenfra for å forstå hva som er problematisk, og noen kan ikke engang lese. Utfordringene med integrering kan være ganske store.

Mahnaz syntes det var selvsagt at hun skulle bidra med sin erfaring og kunnskap, og satte i gang med å lage brosjyrer og hefter med gode råd om det å bo i Norge. Brosjyrene spenner over et vidt spekter, fra hvordan en skal kle seg når det er kaldt til hvorfor og hvordan en skal sortere søpla. 

Hun husker at hun kikket ut gjennom vinduet og så at sola skinte en kald vinterdag. Med sin uvitenhet om de lokale forhold fant hun ut at barna ikke trengte mye klær om de skulle være ute. Virkeligheten var en helt annen, og hun lærte noe av dette, lærdom som hun har brakt videre blant annet i brosjyren «Riktige klær til riktig vær». 

Hva slags mat en kan lage av norske råvarer er også noe som må læres. Hva forventes det av foreldrene når barna er med i et idrettslag, hva er dugnad, og hvilke regler gjelder om det må legges inn nye vannrør på kjøkkenet? Hvilke tjenester må en betale for, og hvordan betaler man i butikker og regninger man mottar?

Alle brosjyrene og heftene hun har laget har rikelig med illustrasjoner og bilder slik at også de som er analfabeter skal kunne få med seg budskapet.

Hun fortale at det er enorme kontraster mellom Iran og Norge, noe som også preger måten folk lever og tenker på. Nordmenn er veldig selvstendige og greier seg stort sett selv. I Iran er man i større grad vant til å hjelpe hverandre, da alle ikke har det like bra. Hvis noen mangler mat, så er det en selvfølge at naboene trår til, og familiebåndene er veldig sterke, slik at også de eldre blir tatt godt vare på av de yngre generasjonene. Det er også vanlig å vise følelser på en helt annen måte enn her i landet. Men hun presiserte at Norge er et veldig godt land å bo i selv om mye er annerledes.


President i Tynset Rotaryklubb, Marit Arnesen leste opp begrunnelsen for at Mahnaz Moayeri (til venstre i bildet) blir beæret med Paul Harris Fellov. Datter Ariana og ektemannen Amir var også til stede.

Språkmektig dame

Mahnaz er selv temmelig språkmektig og snakker selv persisk, dari, tyrkisk, aserbajdsjansk, engelsk, norsk og litt arabisk, men brosjyrene hennes er oversatt til en rekke andre språk også, slik som polsk, thai, russisk, spansk tysk og flere andre språk. Dette har hun fått til ved hjelp av sitt brede kontaktnett.

FIAS, Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap er en av mange bedrifter som har benyttet seg av Mahnaz sine tjenester, og sorteringsveilederen finnes på en rekke språk på deres hjemmeside: www.fias.no/sortering

Sorteringsveilederen brukes også av Tynset opplæringssenter i forbindelse med norskopplæringen.

Også nasjonal interesse

I 2015 utviklet Mahnaz foldere om forsikring- og banktjenester på henholdsvis seks og fem språk for Tolga Os Sparebank.

I heftet «Min personlige økonomi», utgitt høsten 2018, redegjør Mahnaz for forskjellige banktjenester. Den er skrevet på 11 språk. IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) er interessert i heftet. Det finnes mye litteratur på området, men kun på norsk og engelsk.

Heftet «Sunt kosthold» er også av nasjonal interesse, og er tatt i bruk av IMDI og Helsedirektoratet.

Hun har også bidratt til integreringsarbeidet gjennom internasjonalt råd hvor hun har sittet i to perioder, og er aktiv i lokalpolitikken, nå som nestleder i Tynset Venstre.

Fra storby til bygdeby

Mahnaz kom til Tynset og Norge fra Iran i 1994, først som turist, men så traff hun Amir, en Iransk mann, bosatt i Norge som hun ble forelsket i. Noen måneder senere var hun gift og flyttet til Norge. Hun kom fra Theran med 17 millioner innbyggere til lille Tynset med et folketall på 5.500, omtrent like mange som en gate i storbyen i Iran. Hun har selv følt det totalt ukjente samfunnet på kroppen og vet derfor godt hva den som kommer flyttende selv må gjøre for å bli en del av samfunnet, og hva samfunnet må gjøre for at innflyttere lettere skal bli integrert.

I dag er Mahnaz spesialpedagog ved Tynset ungdomsskole og arbeider som flerkulturell rådgiver i Fjellregionen gjennom sitt firma Moaråd. Hun har 4-års bachelorutdanning i musikk fra Iran. Hun oppdaget fort at den utdannelsen ikke hadde særlig stor verdi i Norge.

Selv har hun i alle år lagt vekt på å være en del av det norske samfunnet og kulturen. Likevel har hun tatt aktivt vare på deler av sin egen kultur.

Det hele begynte med at Tynset kommune og Mahnaz inngikk et samarbeid om brosjyren «Riktige klær til riktig vær». Heftet ble en suksess. Senere utarbeidet hun også brosjyren «Hvordan leie bolig i Norge», sammen med kommunen. Så har det blitt stadig flere oppdrag.

Veien til arbeid i Norge

Den første jobben fikk hun gjennom arbeidskontoret, der hun fikk et tre måneders engasjement på Tynset barneskole. Da tiden var omme ville hun ikke slutte, men det var ingen penger til lønn, så hun fortsatte å jobbe som ulønnet frivillig et år, hver dag fra kl 07:30 til 16:00. Der fikk hun også god språktrening, og nøkkelen til integrering er å lære språket. Etter hvert fikk hun 13%, senere 50% stilling. Nå har hun bygd på kompetansen med formell utdanning i Norge, og har blant annet tatt utdannelse som rådgiver, og driver eget firma.


Mahnaz Moayeri (til venstre) og president i Tynset Rotaryklubb, Marit Arnesen poserer for pressen.

Derfor 

Mahnaz Moayeri tildeles hedersbevisningen Paul Harris Fellow for hennes utrettelige og samfunnsnyttige arbeid, som er beskrevet ovenfor. Prisen består av et sertifikat og et jakkemerke. 
Dette er en pris som bare kan gis til enkeltpersoner, og det er den enkelte Rotaryklubb som sender en begrunnet søknad til Rotary International samtidig som klubben må gi en økonomisk støtte på $ 1000 til Rotarys samfunnsnyttige arbeid.


Tynset Rotaryklubb spanderte spesialdesignet marsipankake i forbindelse med tildelingen av hedersbevisningen Paul Harris Fellow.

Tidligere tildelinger

Paul Harris Fellow er tidligere tildelt:

 • Karl Morten S Nilsen, 1981
 • H. A. Mortensen, 1986
 • Edvard Eliassen, 1986
 • Oddmund Lorentzen, 1990
 • Trond Kletvang, 1994
 • Sverre Nyborg, 1996
 • Asbjørn Støholen, 1996
 • Gert Aas, 1997
 • Bjørn Bakken, 2000
 • Steinar Brekken, 2005
 • Ola Grønn-Hagen, 2012

 
Fotografens Tynset

30. november 2019

Fotografens Tynset

Anne og Åsmund Skjøtskift har hatt travle dager etter at de begynte å bla gjennom den store negativsamlingen til Johan Henrik Bratbakken som drev Tynset foto i perioden 1936 – 1954 fram til familien Skjøtskift tok over butikken.

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

22. november 2019

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

Tirsdag 19. november fikk vi besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak og assisterende distriktsguvernør Finn Erik Sandmo. Distrikt 2305 er et stort distrikt, og dekker geografisk Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal, samt Eda i Sverige.

Tone tente lyset

5. november 2019

Tone tente lyset

Fredag 1. november 2019 vil stå som en merkedag i forbindelse med det store bru- og stiprosjektet på Tynset. Byggingen av Nebybrua er i rute, stiene er stort sett ryddet og så var det tid for lysfest i regi av foreningen Nebybruas venner.

Biogass i Fjellregionen

31. oktober 2019

Biogass i Fjellregionen

Nylig besøkte Oddvar Austbø Tynset Rotaryklubb for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med, nemlig mulighetene for å produsere biogass av blant annet husdyrgjødsla i Fjellregionen.

Yrkesforedrag av Randi Aas

25. oktober 2019

Yrkesforedrag av Randi Aas

Randi er født og oppvokst på Tynset, og har alltid hatt sin adresse her, selv om hun har vært utafor bygda for å skaffe seg utdanning. Hun kan vel stå som eksempel på en person som har benyttet seg av det man kan kalle livslang «livslang læring».

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

18. oktober 2019

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall.

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

8. oktober 2019

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

Den 30. september var det 70 år siden det siste flyet i luftbrua landet på Tempelhof flyplass i Berlin. I den forbindelse holdt Håkon Trønnes et foredrag om bakgrunnen for delingen av Tyskland etter krigen og om årsaken til at luftbrua ble iverksatt.

Nord-Østerdal videregående skole

3. oktober 2019

Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger.

Mitt Tynset

30. september 2019

Mitt Tynset

Hele bokprosjektet startet med at Jan Kåre presenterte dikt fra lokale forfattere hver fredag i Arbeidets rett. Dette satte Grete-Mimmi stor pris på, og savnet diktene da han sluttet med denne «spalten».

Neby bru september/oktober 2019

27. september 2019

Neby bru september/oktober 2019

Arbeidet med Neby bru går stadig framover, og i skrivende stund i månedsskiftet september/oktober er statusen den at brukarene ute i elva er ferdig støpt og forskalingene er fjernet.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Vår nye rådmann Erling Strålberg
10. des. 2019, 19.30 - 08:30 PM

(besøket er ikke bekreftet) 3-minutter ved Einar

Julemøte sammen med ledsagere
17. des. 2019, 19.30 - 08:30 PM

Medlemskomitéen serverer gløgg og pepperkaker

Les mer



rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...