Fra Østerdalen til Groruddalen


Teologistipendiat Carsten Schuerhoff.

For et år siden ble Carsten Schuerhoff innsatt som ny sogneprest i Østre Aker og Haugerud menighet. Tidligere arbeidet han i Nord-Østerdalen, og han han har gjort seg noen tanker om forskjeller, men også likheter mellom Østerdalen og Groruddalen.

Groruddalen består av 4 bydeler, hvor det er lagt til rette for industri nede i dalbunnen og boligbebyggelse i begge dalsider.

I dag har Groruddalen 3 motorveier og 8 kjøpesenter. Det bor 145.000 innbyggere der, med 200 forskjellige språk og disse kommer fra 170 forskjellige nasjonaliteter. Det er ingen andre steder i landet som har flere livssyn og religioner enn Groruddalen.

Fra tidligere tider var dette et jordbruksområde, og en del av Christianias befolkning hadde hytter der. Fra 1. januar 1948 ble Aker kommune en del av Oslo, og det ble et stort trykk på boligmarkedet.

I starten var det små 2 roms leiligheter, med enkel standard og toaletter på 1. plan. Fra 1950 – 1970 ble standarden endret til 3 roms med egne bad, hvor det var muligheter for vaskemaskiner. Boligene skulle være rimelige og den skulle ikke koste mer enn ca 20% av lønn.


Carsten Schuerhoff forteller om Groruddalen som gikk fra jordbruksområde til boligområde.

I 1954 ble det bygget T-bane fra Oslo til Ellingsrud, en stor revolusjon på den tiden.

I perioden fra 1960 - 1990 økte befolkningen med 70 %, og det kom folk fra hele landet. Groruddalen var et sted for alle. I 1969 kom Ammerud-rapporten som viser at det var store klasseskiller, og de som bodde i Groruddalen var lavtlønnede som hadde dårlig helse og lav levealder. Inntektene var gjerne på ca 2/3 av hva som var vanlig Oslo.

Ettersom Groruddalen ble en plass hvor alle flyttet til, ble dette et stede med mange forskjellige kulturer som skapte mye problemer, og det oppsto flere kriminelle gjenger. Den mest kjente var Tveita-gjengen som satte sitt preg på dalen og skapte mye frykt.

I dag ser man at dette gjentar seg ved at det er mange innvandre med dårlig råd som flytter til stedet.

Det jobbes nå med få til et områdeløft, hvor man tar et avgrenset område, hvor det jobbes med å få med lokale frivillige aktører for å skape identitet og tilhørighet. Visjon: Med Jesus Kristus skal kirken spre håp.

Satsinger: Fellesskapsutvikling, samarbeid med migrasjonsmenigheter og dialog mellom religioner.

Sammenligningen her er det som ble gjort i Brydalen i 2006, hvor det flyttet inn noen som var katolikker og andre var muslimer. Her ble det tatt initiativ til et felles samarbeid, som fungerer. Kanskje kan dette fungere også i Groruddalen, selv om forholdene er noe annerledes.


Påtroppende president Tore Stubbe overrakte boka "Heme" til Carsten Schuerhoff som takk for presentasjonen.


 
Fotografens Tynset

30. november 2019

Fotografens Tynset

Anne og Åsmund Skjøtskift har hatt travle dager etter at de begynte å bla gjennom den store negativsamlingen til Johan Henrik Bratbakken som drev Tynset foto i perioden 1936 – 1954 fram til familien Skjøtskift tok over butikken.

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

22. november 2019

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

Tirsdag 19. november fikk vi besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak og assisterende distriktsguvernør Finn Erik Sandmo. Distrikt 2305 er et stort distrikt, og dekker geografisk Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal, samt Eda i Sverige.

Tone tente lyset

5. november 2019

Tone tente lyset

Fredag 1. november 2019 vil stå som en merkedag i forbindelse med det store bru- og stiprosjektet på Tynset. Byggingen av Nebybrua er i rute, stiene er stort sett ryddet og så var det tid for lysfest i regi av foreningen Nebybruas venner.

Biogass i Fjellregionen

31. oktober 2019

Biogass i Fjellregionen

Nylig besøkte Oddvar Austbø Tynset Rotaryklubb for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med, nemlig mulighetene for å produsere biogass av blant annet husdyrgjødsla i Fjellregionen.

Yrkesforedrag av Randi Aas

25. oktober 2019

Yrkesforedrag av Randi Aas

Randi er født og oppvokst på Tynset, og har alltid hatt sin adresse her, selv om hun har vært utafor bygda for å skaffe seg utdanning. Hun kan vel stå som eksempel på en person som har benyttet seg av det man kan kalle livslang «livslang læring».

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

18. oktober 2019

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall.

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

8. oktober 2019

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

Den 30. september var det 70 år siden det siste flyet i luftbrua landet på Tempelhof flyplass i Berlin. I den forbindelse holdt Håkon Trønnes et foredrag om bakgrunnen for delingen av Tyskland etter krigen og om årsaken til at luftbrua ble iverksatt.

Nord-Østerdal videregående skole

3. oktober 2019

Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger.

Mitt Tynset

30. september 2019

Mitt Tynset

Hele bokprosjektet startet med at Jan Kåre presenterte dikt fra lokale forfattere hver fredag i Arbeidets rett. Dette satte Grete-Mimmi stor pris på, og savnet diktene da han sluttet med denne «spalten».

Neby bru september/oktober 2019

27. september 2019

Neby bru september/oktober 2019

Arbeidet med Neby bru går stadig framover, og i skrivende stund i månedsskiftet september/oktober er statusen den at brukarene ute i elva er ferdig støpt og forskalingene er fjernet.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Vår nye rådmann Erling Strålberg
10. des. 2019, 19.30 - 08:30 PM

(besøket er ikke bekreftet) 3-minutter ved Einar

Julemøte sammen med ledsagere
17. des. 2019, 19.30 - 08:30 PM

Medlemskomitéen serverer gløgg og pepperkaker

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...