Fagopplæring i Fjellregionen


Per Erik Sandnes forklarte hva opplæringskontoret gjør, og de er tydeligvis en viktig brikke i kommunikasjonen mellom skole og bedrift. De bistår med lærlingkontraktene, og lærlingene blir fulgt opp gjennom  lærlingtiden, slik at en er sikker på at de får den nødvendige kompetansen, trinn for trinn. Derfor er også strykprosenten i disse fagene lik null. De sørger også for å gjennomføre aktuelle kurs for lærlingene. I noen tilfeller kan ikke en bedrift tilby fullgod læring i alle deler av et fag, da får de et opphold i en annen bedrift som driver med det den andre bedriften mangler i sin virksomhet.

De tre ansatte har hele Fjellregionen som arbeidsområde. Dette innebærer mye reising i og med at de skal opprettholde kontakt med elever, lærlinger og bedrifter. I det siste har de markedsført yrkesfagene for elevene på 10. trinn i ungdomsskolene. Dette har gitt gode resultater, og søknaden til disse fagene er nå rekordhøy. Dette er svært gledelig da regionen mangler fagfolk i mange kategorier.

Hvorfor yrkesfag?

Det er rett og slett fordi næringslivet mangler fagarbeidere, faktisk over 90.000 av dem innen 2035 ifølge prognosene. Flere ungdommer MÅ velge yrkesfag dersom dette gapet skal fylles. Yrkesfag har også mange fordeler:
  • En får en praktisk og relevant utdanning i teori og praksis
  • I løpet av 4 år har du en yrkestittel og blir fagarbeider
  • Etterspørselen av fagarbeidere er stor
  • Lønn under utdanning, ikke behov for studielån, men får støtte fra lånekassen
  • Videre utdanning er ikke noe problem om det er ønskelig
  • Tett oppfølging og opplæring av fagarbeider
  • Du kommer ut i voksenlivet tidlig i livet.
Veien til fagbrev


Sandnes pekte også på at de finnes flere utdanningsløp for å få et fagbrev. Dette kan være med 1, 2 eller 3 år på videregående skole, og så med varierende opplæring i bedrift. Ved alle disse løpene blir en fagarbeider i løpet av 4 år.

Opplæring i bedrift (lærling)

Også opplæringen i bedrift skjer i ryddige former med arbeidsavtaler, lærekontrakt, kurs og samlinger. I tillegg er det viktig å peke på at en har lønn under læretida og en blir fulgt opp grundig underveis. Det er også mulighet for å ta læretida i utlandet.

Halvårsoppgaver

Oppfølging av lærlingen skjer ved halvårsoppgaver der lærlingene vurderes fortløpende, og den siste halvårsoppgaven er ganske lik fagprøven. Dette bidrar til at i praksis alle består fagprøven, og kun noen svært få vil ha behov for å benytte muligheten de har til å ta prøven om igjen en gang.

Lærebedriftene

Lærebedriftene tar selvfølgelig på seg en stor og viktig oppgave når de tar imot lærlinger, men de får også kompensasjon for dette på flere måter. For det første får de et basistilskudd fra det offentlige, dessuten får de også stadig mer nytte av lærlingen ette hvert som kompetansen øker. På mange måter kan en si at første året brukes mye av tiden til læring, mens det andre året brukes til verdiskaping i bedriften. I mange tilfeller ender det med at bedriften ansetter lærlingen når fagprøven er bestått. Sånn sett kan det å ta inn en lærling være en god måte å rekruttere nye medarbeidere på.


 
Fotografens Tynset

30. november 2019

Fotografens Tynset

Anne og Åsmund Skjøtskift har hatt travle dager etter at de begynte å bla gjennom den store negativsamlingen til Johan Henrik Bratbakken som drev Tynset foto i perioden 1936 – 1954 fram til familien Skjøtskift tok over butikken.

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

22. november 2019

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

Tirsdag 19. november fikk vi besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak og assisterende distriktsguvernør Finn Erik Sandmo. Distrikt 2305 er et stort distrikt, og dekker geografisk Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal, samt Eda i Sverige.

Tone tente lyset

5. november 2019

Tone tente lyset

Fredag 1. november 2019 vil stå som en merkedag i forbindelse med det store bru- og stiprosjektet på Tynset. Byggingen av Nebybrua er i rute, stiene er stort sett ryddet og så var det tid for lysfest i regi av foreningen Nebybruas venner.

Biogass i Fjellregionen

31. oktober 2019

Biogass i Fjellregionen

Nylig besøkte Oddvar Austbø Tynset Rotaryklubb for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med, nemlig mulighetene for å produsere biogass av blant annet husdyrgjødsla i Fjellregionen.

Yrkesforedrag av Randi Aas

25. oktober 2019

Yrkesforedrag av Randi Aas

Randi er født og oppvokst på Tynset, og har alltid hatt sin adresse her, selv om hun har vært utafor bygda for å skaffe seg utdanning. Hun kan vel stå som eksempel på en person som har benyttet seg av det man kan kalle livslang «livslang læring».

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

18. oktober 2019

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall.

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

8. oktober 2019

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

Den 30. september var det 70 år siden det siste flyet i luftbrua landet på Tempelhof flyplass i Berlin. I den forbindelse holdt Håkon Trønnes et foredrag om bakgrunnen for delingen av Tyskland etter krigen og om årsaken til at luftbrua ble iverksatt.

Nord-Østerdal videregående skole

3. oktober 2019

Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger.

Mitt Tynset

30. september 2019

Mitt Tynset

Hele bokprosjektet startet med at Jan Kåre presenterte dikt fra lokale forfattere hver fredag i Arbeidets rett. Dette satte Grete-Mimmi stor pris på, og savnet diktene da han sluttet med denne «spalten».

Neby bru september/oktober 2019

27. september 2019

Neby bru september/oktober 2019

Arbeidet med Neby bru går stadig framover, og i skrivende stund i månedsskiftet september/oktober er statusen den at brukarene ute i elva er ferdig støpt og forskalingene er fjernet.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Vår nye rådmann Erling Strålberg
10. des. 2019, 19.30 - 08:30 PM

(besøket er ikke bekreftet) 3-minutter ved Einar

Julemøte sammen med ledsagere
17. des. 2019, 19.30 - 08:30 PM

Medlemskomitéen serverer gløgg og pepperkaker

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...