Emily fra Malawi besøker Tynset Rotaryklubb


Emily Chintu-Phiri

Nylig var Parlamentsmedlem Emily Chintu-Phiri fra Malawi på besøk hos Tynset Rotaryklubb. Hun var invitert til Norge av Lions, som også bidrar med mye penger til det hjelpearbeidet som Ola Grønn-Hagen utfører gjennom Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation (GHBMF).

Ettersom hun først var i Norge passet Ola på å invitere henne til Tynset. Hun er selv medlem av Rotary i Malawi, og da passet det bra å invitere henne til et møte i Rotaryklubben også. Hun fortale om hjemlandet og utfordringene de har der. Det er åpenbart at det de sliter med i Malawi er av en helt annen klasse enn det vi kaller problemer her i landet, men mer om det senere.  Foruten Tynset skal hun besøke, Lions indre Østland, der også Tynset Lionsklubb er med, samt andre givere i Oslo og Bergen. En omvisning på Stortinget vil det også bli tid til.


Foredraget til parlamentsmedlem Emili Chintu-Phiri gikk på engelsk, og Ola Grønn-Hagen fungerte som tolk.

Fakta om Malawi

Malawi ligger sør-øst i Afrika, og grenser i nord-øst til Tanzania, i sør-øst mot Mosambik og i vest mot Zambia. Hovedstaden er Lilongwe, landet ble egen stat 6. juli 1964, og av tidligere kjent som Nyasaland. Landet har to offisielle språk, Engelsk og Chichewa. 87% av befolkningen regner seg som kristne, og 13% islam. Den lokale valutaen er kwacha (MWK). Radio er det foretrukne mediet, og forhåpentligvis er noen av FM-senderne fra det nedlagte FM-nettet i Norge i drift i Malawi nå.

Malawi har 18 mill. innbyggere og 50% av disse lever under FN’s fattigdomsgrense. Helsesystemet er dårlig, og det er stort frafall fra skolene, dette gjelder særlig jentene som får barn eller gifter seg i 13 – 14 årsalderen. Mange jenter prostituerer seg i veldig ung alder, og har sex uten kondom da dette er best betalt. Resultatet er at de blir gravide tidlig, og mange får aids. Landet sliter også med mye dårlig ledelse og korrupsjon.

Sosialarbeider

Emily er godt kjent med Ola Grønn Hagen gjennom den jobben han gjør i Malawi, og hun er en sterk forkjemper for de fattige i landet. Hun har jobbet som sosialarbeider i mange år, der arbeidet var finansiert av en avis. De siste årene har hun vært innvalgt i Parlamentet som representant for sin region. Hun ble innvalgt som uavhengig representant. Ved neste valg, den 20. mai, stiller hun som representant for et politisk parti, og hvordan det går er ennå uvisst. Emily håper at hun fortsatt kan være med og bidra til å løse landets mange problemer,men ønsker egentlig ikke å framstå som politiker. Innerst inne er hun fortsatt sosialarbeider. Hun benytter muligheten hun har til å gi sin stemme til det hun mener er best for landsbyboere i sin region. Det er dem hun representerer, da det er de som har valgt henne til parlamentet.

Setter stor pris på hjelpen fra Tynset


Skolebarna i Mphete satte stor pris på ryggsekkene som skolebarna på Tynset hadde gitt i gave.

Emily har ikke vært i Norge tidligere, men har levd tett på det arbeidet som GHBMF har gjort og gjør i hjemlandet. Hun fortalt om skolebarn på Tynset som hadde skaffet penger til brønner gjennom kaffe- og kakesalg. Barnehager og skoleelever på Tynset har også bidratt med finansiering av større prosjekter som skoler, inventar og solcelleanlegg.

I 2018 fikk Ola med seg 60 ryggsekker fra Tynset som førsteklassingene på Tynset hadde brukt ett år. Dette var en gave som skolebarna i Malawi satte umåtelig stor pris på.

Hun fortalte at heller ikke hun har hatt et enkelt liv, men det er mange som har det mye verre. Særlig unge jenter som blir satt til tungt arbeid, som for eksempel å bære vann over lange avstander. Dette er ikke bare en tung, men også en farlig jobb. Ikke sjelden blir vannbærerne utsatt for overfall og voldtekt.

Hjelp uten omveier og svinn


Takknemligheten er stor for den hjelpen GHBMF gir til Malawis fattigste distrikter, og Ola blir ofte tatt imot som den store helten på vegne av alle giverne.


Ofte vil lokalbefolkningen vise sin takknemlighet ved å gi gaver til Ola. Høner og bananer er vanskelig å t med seg tilbake til Norge så gavene blir gitt videre til trengende i lokalsamfunnet i Malawi.

Norge har bidratt mye på mange områder i Malawi. Likevel setter hun ekstra pris på organisasjon som Ola er en del av. Der går alle de innsamlede midlene direkte til de som får hjelpen, uten å gå omveien om potensielt korrupte myndigheter. Hun ser det også som en fordel at mottakerne selv må bidra med å bygge skoler og brønner. Dette gir større tilhørighet til brønnene og skolene, og lokale håndverkere får også arbeid og inntekt. De nye brønnene bygges tett ved der folk bor, slik at en unngår de lange og farlige turene med vannbøttene.

At Ola har med seg gjester på sine besøk i Malawi gjør også at det blir igjen litt ekstra penger til de som trenger dem mest. Det skader vel heller ikke at vi får innblikk i hvordan mennesker lever andre steder i verden.

Rent vann og nye skoler

Åpning av en ny brønn er selvsagt en stor hendelse, og markeres med en skikkelig fest på Malawisk vis med musikk, dans og sang. Se filmen her.

Disse elevene har sin skolegang utendørs, men de er likevel heldige som har både pulter, skrivesaker og bøker.

Hjelpen fra GHBMF har vært ekstremt viktig både for de som har fått rent vann, og for de som har fått sin skolegang flyttet fra skyggen av et tre til et nøkternt, men velfungerende klasserom. Likevel er ikke alt rosenrødt, for det er stor mangel på skrivesaker, inventar og annet skolemateriell. Noen ganger er det opp til 120 elever i et klasserom, neppe en ideell læresituasjon. Mange elever faller også fra underveis, dette gjelder spesielt jentene.


Innendørs foregår ofte undervisningen i et overfylt klasserom med elevene sittende på gulvet, og gjerne uten noen form for skolemateriell.


Slik foregikk undervisningen på Manenje Nursery Scool tidligere.


Med nytt skolebygg blir det helt andre læremuligheter for elevene ved Manenje Nurserry school.

På videregående skole er det ikke plass til alle, og der er også frafallet stort. Derfor jobbes det også med å bidra til at særlig jentene og kvinnene skal kunne starte små bedrifter ved hjelp av små lån. Da kan de komme i gang med noe der de kan benytte sine ferdigheter samtidig som de tjener penger til livets opphold.

Skoleåret har tre semestre, høst, vinter og vår, så er det to måneder fri. Fra tid til annen hender det at myndighetene ikke har penger til å lønne lærerne. Dette fører til at noen lærere slutter å arbeide, mens andre fortsetter inntil lønna kommer.

Stor egeninnsats


Denne brønnen er snart ferdig, og en ser hvordan den er bygd opp med mursteiner inn mot midten der pumpen skal monteres. I noen tilfeller må en helt ned til 20 meters dyp, og brønnene graves normalt for hånd.

Ola supplerte med opplysninger om at brønnene ble gravd at landsbyens innbyggere, og de kunne være fra 4 – 20 meter dype. For å være noenlunde sikker på at brønnen vil gi vann hele året må den graves når vannstanden er lavest, i oktober/november. Brønnen fores med murstein og det monteres en hånddrevet pumpe.

Skolebygningene bygges av murstein som landsbybeboerne selv produserer. Murstein som bare soltørkes holder ikke, da termittene lett kan gå løs på dem. Bedre er murstein som brennes, men aller best er murstein som er laget med sement. Ulempen er at sement må importeres fra nabolandene og koster mye penger. Trematerialene som brukes i taket i skolebyggene er også behandlet for å unngå termitter, det samme gjelder området rundt bygningene. All bygging foregår med lokal arbeidskraft, og de får i utgangspunktet betalt når arbeidet er utført, eller på store bygg, slik som skoler når et bestemt mål er nådd.

Under sitt opphold på Tynset har Emily fått med seg ganske mye allerede. Hun har vært i på besøk hos to ordførere, Merete Myhre Moen (Tynset) og Ragnhild Aashaug (Tolga). Hun var også innom Nord-Østerdal videregående skole. Der ble hun veldig klar over at skole ikke bare er en bygning, men at det også må til en god del utstyr om en skal få effektiv læring. Tynset Sjukehus ble også beæret med et besøk. En tur til Røros ble det også tid til før hun satte kursen mot Oslo for å hode foredrag for en større samling for Lionsklubber. En av de store sponsorene til GHBMF i Oslo og Bergen vil hun også besøke før turen går tilbake til hjemlandet.


President Marit Arnesen takket for foredraget og overleverte klubbens vimpel til Emily Phiri, som også er medlem av en Rotaryklubb med 80 medlemmer i Malawi. Hun har tidligere fått boka vår «Heme».

Årlige gaver fra Tynset Rotaryklubb

Tynset Rotaryklubb gir årlige gaver til stiftelsen Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation. Vi ser at gavene kommer fram og at de blir satt stor pris på. Noen av klubbens medlemmer har også vært med til Malawi, sett levevilkårene og deltatt i festlighetene ved åpning av nye skoler og brønner. For dem er det åpenbart at det her trengs mye mere mer økonomisk og praktisk bistand enn det Tynset Rotaryklubb kan bidra med.

Stiftelsen har egen Facebookside.
Ola Grønn-Hagen kan nås på telefon 906 61 043 og på e-post ola@gronn-hagen.no
Ønsker du å gi et bidrag til stiftelsen er kontonummeret: Bankkonto: 1822.33.06809.

 
Fotografens Tynset

30. november 2019

Fotografens Tynset

Anne og Åsmund Skjøtskift har hatt travle dager etter at de begynte å bla gjennom den store negativsamlingen til Johan Henrik Bratbakken som drev Tynset foto i perioden 1936 – 1954 fram til familien Skjøtskift tok over butikken.

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

22. november 2019

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

Tirsdag 19. november fikk vi besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak og assisterende distriktsguvernør Finn Erik Sandmo. Distrikt 2305 er et stort distrikt, og dekker geografisk Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal, samt Eda i Sverige.

Tone tente lyset

5. november 2019

Tone tente lyset

Fredag 1. november 2019 vil stå som en merkedag i forbindelse med det store bru- og stiprosjektet på Tynset. Byggingen av Nebybrua er i rute, stiene er stort sett ryddet og så var det tid for lysfest i regi av foreningen Nebybruas venner.

Biogass i Fjellregionen

31. oktober 2019

Biogass i Fjellregionen

Nylig besøkte Oddvar Austbø Tynset Rotaryklubb for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med, nemlig mulighetene for å produsere biogass av blant annet husdyrgjødsla i Fjellregionen.

Yrkesforedrag av Randi Aas

25. oktober 2019

Yrkesforedrag av Randi Aas

Randi er født og oppvokst på Tynset, og har alltid hatt sin adresse her, selv om hun har vært utafor bygda for å skaffe seg utdanning. Hun kan vel stå som eksempel på en person som har benyttet seg av det man kan kalle livslang «livslang læring».

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

18. oktober 2019

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall.

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

8. oktober 2019

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

Den 30. september var det 70 år siden det siste flyet i luftbrua landet på Tempelhof flyplass i Berlin. I den forbindelse holdt Håkon Trønnes et foredrag om bakgrunnen for delingen av Tyskland etter krigen og om årsaken til at luftbrua ble iverksatt.

Nord-Østerdal videregående skole

3. oktober 2019

Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger.

Mitt Tynset

30. september 2019

Mitt Tynset

Hele bokprosjektet startet med at Jan Kåre presenterte dikt fra lokale forfattere hver fredag i Arbeidets rett. Dette satte Grete-Mimmi stor pris på, og savnet diktene da han sluttet med denne «spalten».

Neby bru september/oktober 2019

27. september 2019

Neby bru september/oktober 2019

Arbeidet med Neby bru går stadig framover, og i skrivende stund i månedsskiftet september/oktober er statusen den at brukarene ute i elva er ferdig støpt og forskalingene er fjernet.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Vår nye rådmann Erling Strålberg
10. des. 2019, 19.30 - 08:30 PM

(besøket er ikke bekreftet) 3-minutter ved Einar

Julemøte sammen med ledsagere
17. des. 2019, 19.30 - 08:30 PM

Medlemskomitéen serverer gløgg og pepperkaker

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...