Omorganiseringen av Helse- og omsorgstjenesten i Tynset kommune


Helse- og omsorgssjef Øystein Kyrre Johansen var invitert for å orientere om framtidig tjenestestruktur i kommunen.

Eldrebølgen vil i tida framover ha store konsekvenser i tida framover. Vi får stadig flere og flere eldre som skal tas vare på, og utfordringene blir større. Dette har ikke minst med økonomi å gjøre. Kommunene vil få mindre å rutte med, mens befolkningssammensetningen endrer seg og behovet for penger vil bli stadig større.

Samtidig med at flere blir eldre, blir også flere demente, men vi blir også sprekere. De fleste ønsker å være hjemme i alderdommen. Kommunen har 22 millioner mindre i året å rutte med og i planen ligger også at alle etater går etter i sømmene for å effektivisere.

Helse og omsorg arbeider med ny struktur som skal presenteres i 2019. Det hele er en politisk bestilling som er prosjektets mandat. Formannskapet er styringsgruppe. Politikerne vil til sist vurdere vedtak av anbefalingene som kommer. Men det blir stadig nye scenarier som påvirker effektmålet, som er på 8 millioner.

Det er målsetting om at alle dokumenter og innspill legges ut på nett så alle får info. Det er intensjonen at ny rapport om framtidsplanene legges fram i uke 35. Det vil også bli et folkemøte om rapporten.

Det vil bli nye kontroverser i framtida, hva vi kan drive med. Flere trekker mot sentrum for å søke nærhet. Skal vi satse på bofellesskap, borettslag eller andre løsninger for å hjelpe eldre? Samhandlingsreformen skisserer også ulike løsninger for korttidsplasser, rehabilitering og helhetlig løsning. Men strukturendringene i samfunnet påvirker løsningene, slik som økonomi, teknologi, demografi.

Det er flere uavklarte muligheter: Skal vi fortsette som i dag, samle alt, ha bare hjemmebaserte tjenester eller en kombinasjon av disse løsningene. Strukturendringene bør skje ved hjelp av teknologi og det må baseres på frivillighet, så langt det er mulig.

Å få på plass et nytt legekontor haster.

Kongsheim brukes til rehabilitering.

Det kan bli et spennende kommunevalg til høsten!


Øystein Kyrre Johansen og president Marit Arnesen

 
Fotografens Tynset

30. november 2019

Fotografens Tynset

Anne og Åsmund Skjøtskift har hatt travle dager etter at de begynte å bla gjennom den store negativsamlingen til Johan Henrik Bratbakken som drev Tynset foto i perioden 1936 – 1954 fram til familien Skjøtskift tok over butikken.

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

22. november 2019

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

Tirsdag 19. november fikk vi besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak og assisterende distriktsguvernør Finn Erik Sandmo. Distrikt 2305 er et stort distrikt, og dekker geografisk Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal, samt Eda i Sverige.

Tone tente lyset

5. november 2019

Tone tente lyset

Fredag 1. november 2019 vil stå som en merkedag i forbindelse med det store bru- og stiprosjektet på Tynset. Byggingen av Nebybrua er i rute, stiene er stort sett ryddet og så var det tid for lysfest i regi av foreningen Nebybruas venner.

Biogass i Fjellregionen

31. oktober 2019

Biogass i Fjellregionen

Nylig besøkte Oddvar Austbø Tynset Rotaryklubb for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med, nemlig mulighetene for å produsere biogass av blant annet husdyrgjødsla i Fjellregionen.

Yrkesforedrag av Randi Aas

25. oktober 2019

Yrkesforedrag av Randi Aas

Randi er født og oppvokst på Tynset, og har alltid hatt sin adresse her, selv om hun har vært utafor bygda for å skaffe seg utdanning. Hun kan vel stå som eksempel på en person som har benyttet seg av det man kan kalle livslang «livslang læring».

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

18. oktober 2019

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall.

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

8. oktober 2019

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

Den 30. september var det 70 år siden det siste flyet i luftbrua landet på Tempelhof flyplass i Berlin. I den forbindelse holdt Håkon Trønnes et foredrag om bakgrunnen for delingen av Tyskland etter krigen og om årsaken til at luftbrua ble iverksatt.

Nord-Østerdal videregående skole

3. oktober 2019

Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger.

Mitt Tynset

30. september 2019

Mitt Tynset

Hele bokprosjektet startet med at Jan Kåre presenterte dikt fra lokale forfattere hver fredag i Arbeidets rett. Dette satte Grete-Mimmi stor pris på, og savnet diktene da han sluttet med denne «spalten».

Neby bru september/oktober 2019

27. september 2019

Neby bru september/oktober 2019

Arbeidet med Neby bru går stadig framover, og i skrivende stund i månedsskiftet september/oktober er statusen den at brukarene ute i elva er ferdig støpt og forskalingene er fjernet.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Vår nye rådmann Erling Strålberg
10. des. 2019, 19.30 - 08:30 PM

(besøket er ikke bekreftet) 3-minutter ved Einar

Julemøte sammen med ledsagere
17. des. 2019, 19.30 - 08:30 PM

Medlemskomitéen serverer gløgg og pepperkaker

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...