Grunnskrinet på plass på Neby bru


Ordfører Merette Myhre Moen murer inn grunnskrinet i ankerfestet for kablene til brua.

Tirsdag 03.09.2019 vil stå som en viktig dag i arbeidet med å bygge Neby bru. Det er kanskje vanlig å legge ned en grunnsten, men her har man valgt å bytte ut stenen med et skrin laget på Nord-Østerdal Videregående skole. Før det ble støpt ned ble det fylt opp med informasjon om hvem som har bygd brua, dagens aviser og litt hard valuta i form av mynter fra i dag.

Det var Trond Kletvang som ledet seremonien ved brukaret på Nebysida av Glomma. Han startet med å rose hele Tynsetsamfunnet for den stå på-viljen som har vært vist, og det har vært nok av utfordringer; alt fra å tolke et komplisert regelverk, finne ut hva som skulle til for å være berettiget til tildeling av penger samt alt det praktiske. Flere bedrifter har tatt maskinparken ut av daglig drift for at medarbeiderne skal kunne bli med på dugnad med maskiner og utstyr. Antall liter med kaffe, saft og kaker som har gått med til dugnadsgjengene er det ingen som vet.

Det hele har utviklet seg til et 3-parts samarbeid mellom Tynset kommune, Nebybruas venner og Tynset Turlag. Dette blir et flott turområde til nytte og glede for hele Tynset’s befolkning og tilreisende.

Ola Grønn-Hagen fortalte litt om en 30 år lang kamp om å få bygd brua før ordfører Merete Myhre Moen sammen med Ola murte skrinet inn i ankerfestet for kablene til brua.

Litt historikk


Etter 30 år er Ola Grønn-Hagen glad for at arbeidet men bygging av brua endelig er i gang.

Det har vært bru på dette stedet siden en gang på 1700-tallet, men så ble det bygd bru litt lengre oppstrøms i elva, og Nebybrua forsvant. Ola Grønn-Hagen ble kontaktet av Tynset kommune for ca 30 år siden, da de ville bygge bru på Neby. Men så viste det seg at pengene måtte brukes til andre gode formål, så noen bru ble det ikke. Senere har det vært gjort flere framstøt for å få dette til, uten å lykkes.

Det begynte med bru

Også denne gangen begynte man med å planlegge bru, og tegningene kom på plass. Så utviklet prosjektet seg drastisk, og det endte opp med et prosjekt med et par mil med turstier i tillegg til de man allerede har i Tynset-området. Etter hvert kom også ideen om et toalettanlegg og det ble også med i planene. Prosjektet ble knyttet opp mot sentrumsnære turstier og det er jo godt for folkehelsen. Noen av stiene vil til og med få lys, slik at de kan brukes også når det er mørkt. I tillegg skal en del av stiene også få universell utforming så de egner seg for de som triller barnevogn eller er avhengig av rullestol.

Dugnad

Et slikt prosjekt vil ikke fungere uten en betydelig dugnadsinnsats og der har Tynsetsamfunnet virkelig vist seg fra sin aller beste side. Her har privatpersoner, lag, foreninger og ikke minst det lokale næringslivet virkelig stått på.

Trond Kletvang, som er en av de som har stått på aller mest for Nebybrua, kunne fortelle om 3.000 dugnadstimer før anleggsmaskinene inntok elvebredden for å bygge brukar og kabelfester. Hjelpa fra næringslivet har også vært uvurderlig. Med sine hogstmaskiner, traktorer, gravemaskiner og annet effektivt utstyr har de selvfølgelig spart prosjektet for utrolig mange manuelle dugnadstimer.

Stier og elvekanter er ryddet slik at det er blitt greit å ta seg fram, og både Glomma og Tunna har kommet til syne igjen.

Mye arbeid krever fagfolk, slik som oppsetting av lysstolper og montering av lysarmatur og mye av dette har også foregått på dugnad. Går alt som planlagt, så blir det lys i lampene innen Tynsetmart’n i begynnelsen av oktober. Likevel er det ikke til å komme bort ifra at hele dette anlegget vil koste masse penger. For det første vil mye måtte kjøpes inn, og en kan ikke forvente at absolutt alt skal skje på dugnad.

Hva skjer nå?

Først og fremst skal fundamentene på plass, og det bør skje forholdsvis raskt. Så blir det en pause i arbeidet inntil isen blir sterk nok så vil en starte arbeidet med selve brua. Den skal være ferdig til åpningsfesten den 16. mai 2020.

Hva har Tynset Rotaryklubb bidratt med?


Ola Grønn-Hagen (tv) og Trond Kletvang er blant flere andre noen av de som har vært viktigst for å realisere dette bruprosjektet.

Av og til er det vanskelig å vite hvilken hatt de enkelte personene har på seg, men rotarymedlemmene Trond Kletvang og Ola Grønn-Hagen har sammen med flere andre vært blant de aller viktigste personene for å få til dette store bru- og stiprosjektet. Nå er det vel ikke hatten som er viktigst heller, men resultatet.

Tynset Rotaryklubb bidro også med en betydelig sum penger på et viktig tidspunkt tidlig i prosjektet. I tillegg har medlemmer av Tynset Rotaryklubb på lik linje med andre frivillige personer, lag og foreninger bidratt med et ukjent antall dugnadstimer. Dugnadsinnsatsen er neppe slutt ennå, og hele Tynsetsamfunnet stiller villig opp i dette felles løftet for bygda.

Noen måtte jobbe

Samtidig som de 150 frammøtte, drakk kaffe og spiste verdens beste marsipankake fra Waagans bakeri, drev brobyggerne ute i elva og støpte brukar på Fundamentene fra 1843. Fundamentene var bygd så solide at de kunne brukes til nok ei bru, og kanskje vare i 100-150 år til.


 
Fotografens Tynset

30. november 2019

Fotografens Tynset

Anne og Åsmund Skjøtskift har hatt travle dager etter at de begynte å bla gjennom den store negativsamlingen til Johan Henrik Bratbakken som drev Tynset foto i perioden 1936 – 1954 fram til familien Skjøtskift tok over butikken.

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

22. november 2019

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

Tirsdag 19. november fikk vi besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak og assisterende distriktsguvernør Finn Erik Sandmo. Distrikt 2305 er et stort distrikt, og dekker geografisk Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal, samt Eda i Sverige.

Tone tente lyset

5. november 2019

Tone tente lyset

Fredag 1. november 2019 vil stå som en merkedag i forbindelse med det store bru- og stiprosjektet på Tynset. Byggingen av Nebybrua er i rute, stiene er stort sett ryddet og så var det tid for lysfest i regi av foreningen Nebybruas venner.

Biogass i Fjellregionen

31. oktober 2019

Biogass i Fjellregionen

Nylig besøkte Oddvar Austbø Tynset Rotaryklubb for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med, nemlig mulighetene for å produsere biogass av blant annet husdyrgjødsla i Fjellregionen.

Yrkesforedrag av Randi Aas

25. oktober 2019

Yrkesforedrag av Randi Aas

Randi er født og oppvokst på Tynset, og har alltid hatt sin adresse her, selv om hun har vært utafor bygda for å skaffe seg utdanning. Hun kan vel stå som eksempel på en person som har benyttet seg av det man kan kalle livslang «livslang læring».

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

18. oktober 2019

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall.

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

8. oktober 2019

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

Den 30. september var det 70 år siden det siste flyet i luftbrua landet på Tempelhof flyplass i Berlin. I den forbindelse holdt Håkon Trønnes et foredrag om bakgrunnen for delingen av Tyskland etter krigen og om årsaken til at luftbrua ble iverksatt.

Nord-Østerdal videregående skole

3. oktober 2019

Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger.

Mitt Tynset

30. september 2019

Mitt Tynset

Hele bokprosjektet startet med at Jan Kåre presenterte dikt fra lokale forfattere hver fredag i Arbeidets rett. Dette satte Grete-Mimmi stor pris på, og savnet diktene da han sluttet med denne «spalten».

Neby bru september/oktober 2019

27. september 2019

Neby bru september/oktober 2019

Arbeidet med Neby bru går stadig framover, og i skrivende stund i månedsskiftet september/oktober er statusen den at brukarene ute i elva er ferdig støpt og forskalingene er fjernet.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Vår nye rådmann Erling Strålberg
10. des. 2019, 19.30 - 08:30 PM

(besøket er ikke bekreftet) 3-minutter ved Einar

Julemøte sammen med ledsagere
17. des. 2019, 19.30 - 08:30 PM

Medlemskomitéen serverer gløgg og pepperkaker

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...