Mitt Tynset


To stolte forfattere, Grete-Mimmi Mælen og Jan Kåre Moan viste fram boka, Mitt Tynset.

Hele bokprosjektet startet med at Jan Kåre Moan presenterte dikt fra lokale forfattere hver fredag i Arbeidets rett. Dette satte Grete-Mimmi Mælen stor pris på, og savnet diktene da han sluttet med denne «spalten». Hun tok kontakt og foreslo et bokprosjekt med tekster av lokale forfattere. Jan Kåre tente på ideen, og dette resulterte i 50 møter, i tillegg til et utall mailer og telefonsamtaler mellom de to.

Tanken var å lage ei bok om Tynset, skrevet av tynsetinger. Det er tynsetinger av alle slag (innfødte, tilflytte, hemflytte, utflytte, og fra de fleste grender) som har bidratt med historier i boka. Underveis fant de ut at de ville også invitere noen «naboer» til å skrive litt om hvordan Tynset og tynsetingene oppfattes av disse. Boka har ca 30 bidragsytere, og Grete-Mimmi har levert flotte illustrasjoner.

Boka er inndelt i følgende kapitler:
  • Nabo-blikk
  • Kjem’n te Tynset så trivs’n
  • Grendeglimt – før og nå
  • Stasjon og Haverslia
  • Møteplassene som forsvant
  • Tynset i dag
Vi fikk flere fine «smakebiter» fra boka, og mange sikret seg sitt eget signerte eksemplar da kvelden var omme.

Boka


Grete-Mimmi Mælen hadde god oversikt over all kommunikasjon hun hadde hatt med sin medforfatter Jan Kåre Moan i løpet av produksjonsprosessen. Selv om mye av innholdet i boka er skrevet av andre har det tatt mye tid å sette dette sammen til ei leseverdig bok.


Illustrasjonsbilder fra foredraget


 
Mitt Tynset

30. september 2019

Mitt Tynset

Hele bokprosjektet startet med at Jan Kåre presenterte dikt fra lokale forfattere hver fredag i Arbeidets rett. Dette satte Grete-Mimmi stor pris på, og savnet diktene da han sluttet med denne «spalten».

Neby bru september/oktober 2019

27. september 2019

Neby bru september/oktober 2019

Arbeidet med Neby bru går stadig framover, og i skrivende stund i månedsskiftet september/oktober er statusen den at brukarene ute i elva er ferdig støpt og forskalingene er fjernet.

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

23. september 2019

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

Det var Svein Ellingvåg i Tynset flyklubb som sto for både informasjon, omvisning på flyplassen og han serverte også vafler og kaffe. Flyklubben er en av landets eldste, -stiftet i 1938. Flystripa ble først anlagt i samarbeid med luftforsvaret.

Grunnskrinet på plass på Neby bru

5. september 2019

Grunnskrinet på plass på Neby bru

Tirsdag 03.09.2019 vil stå som en viktig dag i arbeidet med å bygge Neby bru. Det er kanskje vanlig å legge ned en grunnsten, men her har man valgt å bytte ut stenen med et skrin laget på Nord-Østerdal Videregående skole.

Hva gjør Tynset Rotaryklubb?

4. september 2019

Hva gjør Tynset Rotaryklubb?

Hva vi skal gjøre i det kommende året har vi ikke helt klart for oss ennå, men hva vi gjorde i Rotaryåret 2018-2019 kan du lese i årsberetningen som gjengis i sin helhet her, og det er faktisk ganske mye.

En reise i Øst-Europa inklusive en tur til Kina

18. juni 2019

En reise i Øst-Europa inklusive en tur til Kina

Kjell Wardenær fortalte at han av utdanning er metallurg, og de siste årene før han gikk av med pensjon jobbet han for Elkem. Hans avdeling hadde hele verden som arbeidsfelt.

Omorganiseringen av Helse- og omsorgstjenesten i Tynset kommune

17. juni 2019

Omorganiseringen av Helse- og omsorgstjenesten i Tynset kommune

Eldrebølgen vil i tida framover ha store konsekvenser i tida framover. Vi får stadig flere og flere eldre som skal tas vare på, og utfordringene blir større. Dette har ikke minst med økonomi å gjøre.

Kan noen hjelpe Senegal?

22. mai 2019

Kan noen hjelpe Senegal?

Amar Fadiaw Niang er fra Senegal, men kom til Tynset for 30 år sia på turistvisum. Tilfeldigvis ble han værende på Tynset litt lengre enn planlagt, og da traff han sin Tone, og siden har han vært her!

Bedriftsbesøk hos Inge Espeland

13. mai 2019

Bedriftsbesøk hos Inge Espeland

Det er 40 år siden Inge Espeland begynte å kjøre lastebil for Sties termotransport, og selv om han har hatt noen sidesprang, så driver han fortsatt med lastebiler og godstransport.

100-åringen Tynset Bokhandel

2. mai 2019

100-åringen Tynset Bokhandel

Tynset Bokhandel er ikke som alle andre bokhandlere. For det første har de nettopp feiret 100 år i bransjen, og de er fortsatt en frittstående bokhandel. Jubileet ble markert med en egen bokutgivelse, og i kjelleren er det både galleri og et lite museum.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...