Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall. Hennes primære jobb for tiden er å informere befolkningen om alt det nye som kommer via massemedia og gjennom foredrag på skoler, for lag og foreninger. Hos Tynset Rotaryklubb møtte hun en interessert og spørrelysten forsamling.

FIAS er et avfallsselskap for 10 kommuner i Fjellregionen, og håndterer avfallet til 12.500 husholdninger og 16.650 fritidsboliger. De opererer 11 gjenvinningstasjoner og 83 returpunkter. De litt mer ukjente tjenestene består av avfallstaxi, mobile gjenvinningstasjoner og innsamling av tekstiler i samarbeide med Fretex. FIAS proff utfører avfallshåndtering for de næringsdrivende.

Sammen gjør vi Fjellregionen avfallsfri

I tillegg til alt dette driver de også holdningsskapende informasjonsarbeid for å unngå forsøpling og forbedring for miljøet. Målet er å gjøre Fjellregionen fri for forsøpling både i inn- og utmark. Målet er også å halvere mengden av restavfall fra husholdninger og hytter i Fjellregionen, samt oppnå 65% materialgjenvinning innen 2025. Et kanskje noe hårete mål er å bli blant topp 10 i landet på brukertilfredshet samtidig som renovasjonsgebyret skal være på linje med landsgjennomsnittet.

Ny sorteringsordning i 2020

Bakgrunnen for nyordningen er politiske vedtak og avtaler på topplanet i verden, blant annet via Parisavtalen. FIAS er egentlig sent ute med ny sorteringsordning, men det har også sine fordeler. I forbindelse med innføringen av den nye ordningen kan de dra nytte av andres gode og dårlige erfaringer, noe som kan føre til en smidigere innføring i Fjellregionen.

En åpenbar forandring er at en går fra å bruke sekker til å levere søpla i dunker. Dette i seg selv har noen åpenbare fordeler både for FIAS og for husholdningene. Dunkene har hjul og kan lett trilles til stedet er de skal hentes, 3 meter fra vei. En unngår også forsøpling på grunn av at fugler og dyr river i stykker sekkene og sprer avfallet utover. Renovatørene slipper å løfte tunge sekker, samt risikoen for stikkskader på grunn av at spisse gjenstander som måtte befinne seg i søppelsekkene. Søppelsekkene i seg selv blir jo en del av søppelberget og utkjøring koster både tid og penger.

En brukerundersøkelse fra 2018 viser at i Norge i snitt er 77% positive til matsortering, i FIAS 71%. De kommunene som har høyest score, opptil 84%, har alle tatt i bruk den nye ordningen med sortering av matavfallet.

Dunkene


Det er ikke krav om at dunkene skal stå ved veien hele tiden, de kan trilles fram for henting. Noe ansvar i tillegg faller også på abonnenten, slik som snømåking, strøing og renhold av dunken.

Hver husholdning vil få tildelt fire dunker + en sekk for plastemballasje. Dunkene vil bli merket med gårds og bruksnummer, samt hva slags type avfall de er beregnet for. Avfallet skal nå sorteres i følgende grupper: matavfall, glass- og metallemballasje, restavfall, samt papp og papir (som nå går sammen).

Dunkene må være plassert tre meter fra veien på hentedagen og de finnes tre forskjellige størrelser, avhengig av hvilket renovasjonsabonnement du har. Med mini-abonnement får du 140 liter restavfallsdunk, mens standard er 240 liter. I og med at matavfallet nå går i egen dunk, vil du få mindre restavfall. Ønsker du større restavfallsdunk, vil også Maxi-størrelsen på 360 liter være tilgjengelig. Vil du endre abonnementet tar du kontakt med din kommune.

Henting av avfall


Berit Selboe-Coote, FIAS påpekte at avfall ikke bare er restavfall, og at riktig sortert avfall ikke er et problem, men en ressurs for samfunnet.

Matavfall hentes annenhver uke,
Papp/papir, plast og restavfall hentes hver 4. uke.
Metall og glass hentes hver 12. uke.

Kjørerutene blir som i dag, men det jobbes med fellesløsninger hvor det er flere leiligheter i samme bygg, borettslag osv. Hentedatoer vil finnes på FIAS sine hjemmesider på Internett, men du kan også laste ned en app på din mobiltelefon (Smartphone). Appen heter «Renovasjon», og du legger selv inn hvilken adresse du har og når du ønsker å få varsel om renovasjon, for eksempel kvelden før henting.

På denne måten kan du slippe å ha alle søppeldunkene stående ved veien hele tida, og bare trille dem til hentepunktet 3 meter fra vei like før de skal hentes.

Berit var klar på at det nok ville dukke opp en rekke spørsmål, men hadde også et like klart svar. Fortell oss hvilke ønsker og problemer dere har, vi finner en ordning som fungerer. Kanskje kan naboer i noen tilfeller gå sammen om fornuftige søppelordninger?

Når kommer dunkene?


FIAS starter med utkjøring av dunker allerede i mai måned, selv om de ikke skal tas i bruk før i september. Dette gir abonnentene god tid til å finne gode løsninger. Dersom en skal være sikker på å få riktig størrelse på dunken, kan det være lurt å vurdere behovet. Kanskje kan en ha større eller mindre dunk enn det som dagens abonnement tilsier. Det ordner du hos kommunen, fortrinnsvis i god tid før dunkene kjøres ut.

Trenger du hjelp eller mer informasjon?

Nærmere informasjon finnes på hjemmesiden til FIAS, eller du kan sende en e-post til: firmapost@fias.no. Eller ta gjerne en telefon: 62 49 48 00.

Hvor blir det av avfallet vårt?

Plast blir levert til Tyskland for sortering og videreforedling, et anlegg i Folldal tar imot landbruksplast for produksjon av sekker. Matavfall går til Trondheim for produksjon av biogass og restavfallet går foreløpig til Sverige og brukes til produksjon av strøm.


 
Mitt Tynset

30. september 2019

Mitt Tynset

Hele bokprosjektet startet med at Jan Kåre presenterte dikt fra lokale forfattere hver fredag i Arbeidets rett. Dette satte Grete-Mimmi stor pris på, og savnet diktene da han sluttet med denne «spalten».

Neby bru september/oktober 2019

27. september 2019

Neby bru september/oktober 2019

Arbeidet med Neby bru går stadig framover, og i skrivende stund i månedsskiftet september/oktober er statusen den at brukarene ute i elva er ferdig støpt og forskalingene er fjernet.

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

23. september 2019

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

Det var Svein Ellingvåg i Tynset flyklubb som sto for både informasjon, omvisning på flyplassen og han serverte også vafler og kaffe. Flyklubben er en av landets eldste, -stiftet i 1938. Flystripa ble først anlagt i samarbeid med luftforsvaret.

Grunnskrinet på plass på Neby bru

5. september 2019

Grunnskrinet på plass på Neby bru

Tirsdag 03.09.2019 vil stå som en viktig dag i arbeidet med å bygge Neby bru. Det er kanskje vanlig å legge ned en grunnsten, men her har man valgt å bytte ut stenen med et skrin laget på Nord-Østerdal Videregående skole.

Hva gjør Tynset Rotaryklubb?

4. september 2019

Hva gjør Tynset Rotaryklubb?

Hva vi skal gjøre i det kommende året har vi ikke helt klart for oss ennå, men hva vi gjorde i Rotaryåret 2018-2019 kan du lese i årsberetningen som gjengis i sin helhet her, og det er faktisk ganske mye.

En reise i Øst-Europa inklusive en tur til Kina

18. juni 2019

En reise i Øst-Europa inklusive en tur til Kina

Kjell Wardenær fortalte at han av utdanning er metallurg, og de siste årene før han gikk av med pensjon jobbet han for Elkem. Hans avdeling hadde hele verden som arbeidsfelt.

Omorganiseringen av Helse- og omsorgstjenesten i Tynset kommune

17. juni 2019

Omorganiseringen av Helse- og omsorgstjenesten i Tynset kommune

Eldrebølgen vil i tida framover ha store konsekvenser i tida framover. Vi får stadig flere og flere eldre som skal tas vare på, og utfordringene blir større. Dette har ikke minst med økonomi å gjøre.

Kan noen hjelpe Senegal?

22. mai 2019

Kan noen hjelpe Senegal?

Amar Fadiaw Niang er fra Senegal, men kom til Tynset for 30 år sia på turistvisum. Tilfeldigvis ble han værende på Tynset litt lengre enn planlagt, og da traff han sin Tone, og siden har han vært her!

Bedriftsbesøk hos Inge Espeland

13. mai 2019

Bedriftsbesøk hos Inge Espeland

Det er 40 år siden Inge Espeland begynte å kjøre lastebil for Sties termotransport, og selv om han har hatt noen sidesprang, så driver han fortsatt med lastebiler og godstransport.

100-åringen Tynset Bokhandel

2. mai 2019

100-åringen Tynset Bokhandel

Tynset Bokhandel er ikke som alle andre bokhandlere. For det første har de nettopp feiret 100 år i bransjen, og de er fortsatt en frittstående bokhandel. Jubileet ble markert med en egen bokutgivelse, og i kjelleren er det både galleri og et lite museum.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...