Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall. Hennes primære jobb for tiden er å informere befolkningen om alt det nye som kommer via massemedia og gjennom foredrag på skoler, for lag og foreninger. Hos Tynset Rotaryklubb møtte hun en interessert og spørrelysten forsamling.

FIAS er et avfallsselskap for 10 kommuner i Fjellregionen, og håndterer avfallet til 12.500 husholdninger og 16.650 fritidsboliger. De opererer 11 gjenvinningstasjoner og 83 returpunkter. De litt mer ukjente tjenestene består av avfallstaxi, mobile gjenvinningstasjoner og innsamling av tekstiler i samarbeide med Fretex. FIAS proff utfører avfallshåndtering for de næringsdrivende.

Sammen gjør vi Fjellregionen avfallsfri

I tillegg til alt dette driver de også holdningsskapende informasjonsarbeid for å unngå forsøpling og forbedring for miljøet. Målet er å gjøre Fjellregionen fri for forsøpling både i inn- og utmark. Målet er også å halvere mengden av restavfall fra husholdninger og hytter i Fjellregionen, samt oppnå 65% materialgjenvinning innen 2025. Et kanskje noe hårete mål er å bli blant topp 10 i landet på brukertilfredshet samtidig som renovasjonsgebyret skal være på linje med landsgjennomsnittet.

Ny sorteringsordning i 2020

Bakgrunnen for nyordningen er politiske vedtak og avtaler på topplanet i verden, blant annet via Parisavtalen. FIAS er egentlig sent ute med ny sorteringsordning, men det har også sine fordeler. I forbindelse med innføringen av den nye ordningen kan de dra nytte av andres gode og dårlige erfaringer, noe som kan føre til en smidigere innføring i Fjellregionen.

En åpenbar forandring er at en går fra å bruke sekker til å levere søpla i dunker. Dette i seg selv har noen åpenbare fordeler både for FIAS og for husholdningene. Dunkene har hjul og kan lett trilles til stedet er de skal hentes, 3 meter fra vei. En unngår også forsøpling på grunn av at fugler og dyr river i stykker sekkene og sprer avfallet utover. Renovatørene slipper å løfte tunge sekker, samt risikoen for stikkskader på grunn av at spisse gjenstander som måtte befinne seg i søppelsekkene. Søppelsekkene i seg selv blir jo en del av søppelberget og utkjøring koster både tid og penger.

En brukerundersøkelse fra 2018 viser at i Norge i snitt er 77% positive til matsortering, i FIAS 71%. De kommunene som har høyest score, opptil 84%, har alle tatt i bruk den nye ordningen med sortering av matavfallet.

Dunkene


Det er ikke krav om at dunkene skal stå ved veien hele tiden, de kan trilles fram for henting. Noe ansvar i tillegg faller også på abonnenten, slik som snømåking, strøing og renhold av dunken.

Hver husholdning vil få tildelt fire dunker + en sekk for plastemballasje. Dunkene vil bli merket med gårds og bruksnummer, samt hva slags type avfall de er beregnet for. Avfallet skal nå sorteres i følgende grupper: matavfall, glass- og metallemballasje, restavfall, samt papp og papir (som nå går sammen).

Dunkene må være plassert tre meter fra veien på hentedagen og de finnes tre forskjellige størrelser, avhengig av hvilket renovasjonsabonnement du har. Med mini-abonnement får du 140 liter restavfallsdunk, mens standard er 240 liter. I og med at matavfallet nå går i egen dunk, vil du få mindre restavfall. Ønsker du større restavfallsdunk, vil også Maxi-størrelsen på 360 liter være tilgjengelig. Vil du endre abonnementet tar du kontakt med din kommune.

Henting av avfall


Berit Selboe-Coote, FIAS påpekte at avfall ikke bare er restavfall, og at riktig sortert avfall ikke er et problem, men en ressurs for samfunnet.

Matavfall hentes annenhver uke,
Papp/papir, plast og restavfall hentes hver 4. uke.
Metall og glass hentes hver 12. uke.

Kjørerutene blir som i dag, men det jobbes med fellesløsninger hvor det er flere leiligheter i samme bygg, borettslag osv. Hentedatoer vil finnes på FIAS sine hjemmesider på Internett, men du kan også laste ned en app på din mobiltelefon (Smartphone). Appen heter «Renovasjon», og du legger selv inn hvilken adresse du har og når du ønsker å få varsel om renovasjon, for eksempel kvelden før henting.

På denne måten kan du slippe å ha alle søppeldunkene stående ved veien hele tida, og bare trille dem til hentepunktet 3 meter fra vei like før de skal hentes.

Berit var klar på at det nok ville dukke opp en rekke spørsmål, men hadde også et like klart svar. Fortell oss hvilke ønsker og problemer dere har, vi finner en ordning som fungerer. Kanskje kan naboer i noen tilfeller gå sammen om fornuftige søppelordninger?

Når kommer dunkene?


FIAS starter med utkjøring av dunker allerede i mai måned, selv om de ikke skal tas i bruk før i september. Dette gir abonnentene god tid til å finne gode løsninger. Dersom en skal være sikker på å få riktig størrelse på dunken, kan det være lurt å vurdere behovet. Kanskje kan en ha større eller mindre dunk enn det som dagens abonnement tilsier. Det ordner du hos kommunen, fortrinnsvis i god tid før dunkene kjøres ut.

Trenger du hjelp eller mer informasjon?

Nærmere informasjon finnes på hjemmesiden til FIAS, eller du kan sende en e-post til: firmapost@fias.no. Eller ta gjerne en telefon: 62 49 48 00.

Hvor blir det av avfallet vårt?

Plast blir levert til Tyskland for sortering og videreforedling, et anlegg i Folldal tar imot landbruksplast for produksjon av sekker. Matavfall går til Trondheim for produksjon av biogass og restavfallet går foreløpig til Sverige og brukes til produksjon av strøm.


 
Emily fra Malawi besøker Tynset Rotaryklubb

26. april 2019

Emily fra Malawi besøker Tynset Rotaryklubb

Nylig var Parlamentsmedlem Emily Chintu-Phiri fra Malawi på besøk hos Tynset Rotaryklubb. Hun var invitert til Norge av Lions, som også bidrar med mye penger til det hjelpearbeidet som Ola Grønn-Hagen utfører gjennom Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation.

Fagopplæring i Fjellregionen

27. mars 2019

Fagopplæring i Fjellregionen

De tre ansatte har hele Fjellregionen som arbeidsområde. Dette innebærer mye reising i og med at de skal opprettholde kontakt med elever, lærlinger og bedrifter. I det siste har de markedsført yrkesfagene for elevene på 10. trinn i ungdomsskolene.

Fra Østerdalen til Groruddalen

16. mars 2019

Fra Østerdalen til Groruddalen

For et år siden ble Carsten Schuerhoff innsatt som ny sogneprest i Østre Aker og Haugerud menighet. Tidligere arbeidet han i Nord-Østerdalen, og han han har gjort seg noen tanker om forskjeller, men også likheter mellom Østerdalen og Groruddalen.

Mahnaz Moayeri ble hedret med Paul Harris Fellow

6. mars 2019

Mahnaz Moayeri ble hedret med Paul Harris Fellow

Hedersbevisningen Paul Harris Fellow ble nylig tildelt Mahnaz Moayeri for det uvurderlige arbeidet hun har gjort, og fortsatt gjør for at våre nye landsmenn raskere skal være i stand til å forstå mekanismene i det norske samfunnet.

Fotografering med fotoapparat og mobiltelefon

28. februar 2019

Fotografering med fotoapparat og mobiltelefon

På siste møte i Tynset Rotaryklubb handlet det om fotografering med fotoapparat og mobiltelefon. Siden århundreskiftet har digital fotografering tatt fullstendig over, og filmen er byttet ut med en lysfølsom sensor.

«Rikets tilstand»

21. februar 2019

«Rikets tilstand»

Nylig besøkte lensmann Bjørn Tore Grutle Tynset Rotaryklubb for å fortelle om nærpolitireformen, ny organisasjonsform og hvordan dette påvirker polititjenesten i vårt område. Politidistriktet heter nå Innlandet Politidistrikt.

Demens

11. februar 2019

Demens

Demens er en lidelse som spesielt rammer mange eldre i samfunnet vårt. Det kan virke som om stadig flere får denne sykdommen, men om en tar hensyn til at levealderen også øker, så er det slett ikke sikkert at det er tilfelle.

Vil du være med på en av Rotarys sommerleirer i år?

7. februar 2019

Vil du være med på en av Rotarys sommerleirer i år?

Hvert år arrangerer Rotary en rekke sommerleirer for ungdom i aldersgruppen 15 til 25 år. Dette skjer i perioden juni, juli og august, og her treffes ungdom fra mange forskjellige land.

Jon Ole Hokstad forteller om boka «Røstvangen Gruver»

28. januar 2019

Jon Ole Hokstad forteller om boka «Røstvangen Gruver»

Røstvangen Gruver har en helt spesiell historie både lokalt og nasjonalt. At svenske kapitalister skulle komme til et øde fjellområdet mellom Tynset og Kviken for å hente «våre mineraler» var et viktig poeng.

Omvisning på Tynset nye Brannstasjonen

17. januar 2019

Omvisning på Tynset nye Brannstasjonen

Vi ble tatt godt imot av brannmannskapene Terje Haugland og Kai Ove Kveberg. De fortale hvordan tjenesten var organisert og viste oss rundt i de nye lokalene.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...