Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak


Guvernør for Rotary-Distrikt 2305, Vigdis Osbak

Tirsdag 19. november fikk vi besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak og assisterende distriktsguvernør Finn Erik Sandmo. Distrikt 2305 er et stort distrikt, og dekker geografisk Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal, samt Eda i Sverige, med til sammen 51 klubber som alle skal besøkes en gang i året.

Hun begynte nå å nærme seg slutten av sin rundreise, og hadde tidligere samme dag hatt møte med styret i Tynset Rotaryklubb. Hun gav tydelig inntrykk av at hun var imponer over aktiviteten som blir utført på Tynset. Klubben har mange gode prosjekter, har «god standing» lokalt og har distriktets beste hjemmesider på internett med jevnlige oppdateringer.

Hun fortalte at hun har hatt sin yrkeskarriere i forsvaret, og at hun har vært på flere internasjonale Rotarysamlinger blant annet for å kvalifisere seg til sitt verv som distriktsguvernør. Et av de store arrangementene som også vi som menige medlemmer av Rotary kunne ha meldt oss på er Rotary International Convention i Hamburg. Om jeg ikke husker feil var det 25.000 Rotaryanere til stede, noe som visstnok var mindre enn det har vært på andre steder når slike samlinger er blitt avholdt. Likevel hadde hun ikke opplevd at det var så mye folk til stede at det var trengsel, og programmet hadde vært variert og interessant.

Kampen mot polio


Guvernøren fortalte om den internasjonale organisasjonen av Rotary.

Så tok hun for seg den internasjonale delen av Rotary, som vi i vår klubb ikke alltid hører så mye om. Først og fremst nevnte hun kampen mot Polio som nå har pågått i svært mange år. Siden 1988 er reduksjonen av nye poliotilfeller så mye som 99,9%. De siste to årene har man avdekket nye poliotilfeller bare i to land, Afghanistan og Pakistan. Det har ikke vært nye tilfeller i Nigeria de siste to årene, men i høst har Aftenposten en artikkel om at ei 3 år gammel jente på Filipinene har fått påvist sykdommen etter å ha vært erklært poliofritt siden oktober 2000.

Hun pekte også på at vi her til lands har fått poliovaksine i våre barne- eller ungdomsår, men vaksinen varer bare i 10 år. Derfor kan det være viktig at vi alle revaksinerer oss. Heldigvis er poliovaksinen med i mange «reisevaksiner», som jo mange nordmenn tar før de drar på ferie.

Rotary Foundation


Organisasjonskartet viser at Rotary i Norge har en solid organisasjon som skal bidra til at de enkelte klubbene kan få drive sin klubb slik de helst vil. Det finnes også muligheter for råd og veiledning når nye prosjekter skal settes i gang.

Gjennom The Rotary Foundation drives det svært mange bærekraftige prosjekter rundt om i verden. Rotary er heller ikke en organisasjon som sløser med innsamlede midler, og fikk 4 av 4 mulige stjerner fra Charity Navigator for 11. året på rad med en score på 97,51 av 100 mulige.

Ungdomsarbeid

Gjennom Rotary kan ungdommer fra hele distriktet delta i sommercamp, eller kanskje en helg for å videreutvikle unge ledere. Ungdommer kan også delta i en ettårig ungdomsutveksling hvor målet er at en gjennom dette skal motiveres til å arbeide for «peace, and better understanding».

For øvrig finnes det en god del penger i Rotary-systemet som kan brukes av ungdom eller av klubbene til forskjellig gode tiltak i inn- eller utland. Distriktets tillitsvalgte bistår gjerne med råd og veiledning i forbindelse med skriving av søknader og annet.

Medlemsutviklingen

Gjennomsnittsalderen i distriktet er høy, og en bør jobbe for å få med yngre medlemmer også. I det siste har netto frafall vært ca 30 medlemmer pr år. Å holde medlemstallet oppe er jo også noe mange andre organisasjoner sliter med også, men likevel noe en må jobbe bevisst med. Når det gjelder kjønnsfordelingen, så er andelen kvinnelige medlemmer 19% på landsbasis, mens Tynset Rotaryklubb har 20%. Det blir likevel noe pinglete i forhold til Sverige med 27% og Island som har 28%.


Fra venstre: Distriktsguvernør Vigdis Osbak, President i Tynset Rotaryklubb, Tore Stubbe og assisterende Distriktsguvernør Finn Erik Sandmo.


 
Mitt Tynset

30. september 2019

Mitt Tynset

Hele bokprosjektet startet med at Jan Kåre presenterte dikt fra lokale forfattere hver fredag i Arbeidets rett. Dette satte Grete-Mimmi stor pris på, og savnet diktene da han sluttet med denne «spalten».

Neby bru september/oktober 2019

27. september 2019

Neby bru september/oktober 2019

Arbeidet med Neby bru går stadig framover, og i skrivende stund i månedsskiftet september/oktober er statusen den at brukarene ute i elva er ferdig støpt og forskalingene er fjernet.

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

23. september 2019

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

Det var Svein Ellingvåg i Tynset flyklubb som sto for både informasjon, omvisning på flyplassen og han serverte også vafler og kaffe. Flyklubben er en av landets eldste, -stiftet i 1938. Flystripa ble først anlagt i samarbeid med luftforsvaret.

Grunnskrinet på plass på Neby bru

5. september 2019

Grunnskrinet på plass på Neby bru

Tirsdag 03.09.2019 vil stå som en viktig dag i arbeidet med å bygge Neby bru. Det er kanskje vanlig å legge ned en grunnsten, men her har man valgt å bytte ut stenen med et skrin laget på Nord-Østerdal Videregående skole.

Hva gjør Tynset Rotaryklubb?

4. september 2019

Hva gjør Tynset Rotaryklubb?

Hva vi skal gjøre i det kommende året har vi ikke helt klart for oss ennå, men hva vi gjorde i Rotaryåret 2018-2019 kan du lese i årsberetningen som gjengis i sin helhet her, og det er faktisk ganske mye.

En reise i Øst-Europa inklusive en tur til Kina

18. juni 2019

En reise i Øst-Europa inklusive en tur til Kina

Kjell Wardenær fortalte at han av utdanning er metallurg, og de siste årene før han gikk av med pensjon jobbet han for Elkem. Hans avdeling hadde hele verden som arbeidsfelt.

Omorganiseringen av Helse- og omsorgstjenesten i Tynset kommune

17. juni 2019

Omorganiseringen av Helse- og omsorgstjenesten i Tynset kommune

Eldrebølgen vil i tida framover ha store konsekvenser i tida framover. Vi får stadig flere og flere eldre som skal tas vare på, og utfordringene blir større. Dette har ikke minst med økonomi å gjøre.

Kan noen hjelpe Senegal?

22. mai 2019

Kan noen hjelpe Senegal?

Amar Fadiaw Niang er fra Senegal, men kom til Tynset for 30 år sia på turistvisum. Tilfeldigvis ble han værende på Tynset litt lengre enn planlagt, og da traff han sin Tone, og siden har han vært her!

Bedriftsbesøk hos Inge Espeland

13. mai 2019

Bedriftsbesøk hos Inge Espeland

Det er 40 år siden Inge Espeland begynte å kjøre lastebil for Sties termotransport, og selv om han har hatt noen sidesprang, så driver han fortsatt med lastebiler og godstransport.

100-åringen Tynset Bokhandel

2. mai 2019

100-åringen Tynset Bokhandel

Tynset Bokhandel er ikke som alle andre bokhandlere. For det første har de nettopp feiret 100 år i bransjen, og de er fortsatt en frittstående bokhandel. Jubileet ble markert med en egen bokutgivelse, og i kjelleren er det både galleri og et lite museum.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...