Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak


Guvernør for Rotary-Distrikt 2305, Vigdis Osbak

Tirsdag 19. november fikk vi besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak og assisterende distriktsguvernør Finn Erik Sandmo. Distrikt 2305 er et stort distrikt, og dekker geografisk Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal, samt Eda i Sverige, med til sammen 51 klubber som alle skal besøkes en gang i året.

Hun begynte nå å nærme seg slutten av sin rundreise, og hadde tidligere samme dag hatt møte med styret i Tynset Rotaryklubb. Hun gav tydelig inntrykk av at hun var imponer over aktiviteten som blir utført på Tynset. Klubben har mange gode prosjekter, har «god standing» lokalt og har distriktets beste hjemmesider på internett med jevnlige oppdateringer.

Hun fortalte at hun har hatt sin yrkeskarriere i forsvaret, og at hun har vært på flere internasjonale Rotarysamlinger blant annet for å kvalifisere seg til sitt verv som distriktsguvernør. Et av de store arrangementene som også vi som menige medlemmer av Rotary kunne ha meldt oss på er Rotary International Convention i Hamburg. Om jeg ikke husker feil var det 25.000 Rotaryanere til stede, noe som visstnok var mindre enn det har vært på andre steder når slike samlinger er blitt avholdt. Likevel hadde hun ikke opplevd at det var så mye folk til stede at det var trengsel, og programmet hadde vært variert og interessant.

Kampen mot polio


Guvernøren fortalte om den internasjonale organisasjonen av Rotary.

Så tok hun for seg den internasjonale delen av Rotary, som vi i vår klubb ikke alltid hører så mye om. Først og fremst nevnte hun kampen mot Polio som nå har pågått i svært mange år. Siden 1988 er reduksjonen av nye poliotilfeller så mye som 99,9%. De siste to årene har man avdekket nye poliotilfeller bare i to land, Afghanistan og Pakistan. Det har ikke vært nye tilfeller i Nigeria de siste to årene, men i høst har Aftenposten en artikkel om at ei 3 år gammel jente på Filipinene har fått påvist sykdommen etter å ha vært erklært poliofritt siden oktober 2000.

Hun pekte også på at vi her til lands har fått poliovaksine i våre barne- eller ungdomsår, men vaksinen varer bare i 10 år. Derfor kan det være viktig at vi alle revaksinerer oss. Heldigvis er poliovaksinen med i mange «reisevaksiner», som jo mange nordmenn tar før de drar på ferie.

Rotary Foundation


Organisasjonskartet viser at Rotary i Norge har en solid organisasjon som skal bidra til at de enkelte klubbene kan få drive sin klubb slik de helst vil. Det finnes også muligheter for råd og veiledning når nye prosjekter skal settes i gang.

Gjennom The Rotary Foundation drives det svært mange bærekraftige prosjekter rundt om i verden. Rotary er heller ikke en organisasjon som sløser med innsamlede midler, og fikk 4 av 4 mulige stjerner fra Charity Navigator for 11. året på rad med en score på 97,51 av 100 mulige.

Ungdomsarbeid

Gjennom Rotary kan ungdommer fra hele distriktet delta i sommercamp, eller kanskje en helg for å videreutvikle unge ledere. Ungdommer kan også delta i en ettårig ungdomsutveksling hvor målet er at en gjennom dette skal motiveres til å arbeide for «peace, and better understanding».

For øvrig finnes det en god del penger i Rotary-systemet som kan brukes av ungdom eller av klubbene til forskjellig gode tiltak i inn- eller utland. Distriktets tillitsvalgte bistår gjerne med råd og veiledning i forbindelse med skriving av søknader og annet.

Medlemsutviklingen

Gjennomsnittsalderen i distriktet er høy, og en bør jobbe for å få med yngre medlemmer også. I det siste har netto frafall vært ca 30 medlemmer pr år. Å holde medlemstallet oppe er jo også noe mange andre organisasjoner sliter med også, men likevel noe en må jobbe bevisst med. Når det gjelder kjønnsfordelingen, så er andelen kvinnelige medlemmer 19% på landsbasis, mens Tynset Rotaryklubb har 20%. Det blir likevel noe pinglete i forhold til Sverige med 27% og Island som har 28%.


Fra venstre: Distriktsguvernør Vigdis Osbak, President i Tynset Rotaryklubb, Tore Stubbe og assisterende Distriktsguvernør Finn Erik Sandmo.


 
Emily fra Malawi besøker Tynset Rotaryklubb

26. april 2019

Emily fra Malawi besøker Tynset Rotaryklubb

Nylig var Parlamentsmedlem Emily Chintu-Phiri fra Malawi på besøk hos Tynset Rotaryklubb. Hun var invitert til Norge av Lions, som også bidrar med mye penger til det hjelpearbeidet som Ola Grønn-Hagen utfører gjennom Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation.

Fagopplæring i Fjellregionen

27. mars 2019

Fagopplæring i Fjellregionen

De tre ansatte har hele Fjellregionen som arbeidsområde. Dette innebærer mye reising i og med at de skal opprettholde kontakt med elever, lærlinger og bedrifter. I det siste har de markedsført yrkesfagene for elevene på 10. trinn i ungdomsskolene.

Fra Østerdalen til Groruddalen

16. mars 2019

Fra Østerdalen til Groruddalen

For et år siden ble Carsten Schuerhoff innsatt som ny sogneprest i Østre Aker og Haugerud menighet. Tidligere arbeidet han i Nord-Østerdalen, og han han har gjort seg noen tanker om forskjeller, men også likheter mellom Østerdalen og Groruddalen.

Mahnaz Moayeri ble hedret med Paul Harris Fellow

6. mars 2019

Mahnaz Moayeri ble hedret med Paul Harris Fellow

Hedersbevisningen Paul Harris Fellow ble nylig tildelt Mahnaz Moayeri for det uvurderlige arbeidet hun har gjort, og fortsatt gjør for at våre nye landsmenn raskere skal være i stand til å forstå mekanismene i det norske samfunnet.

Fotografering med fotoapparat og mobiltelefon

28. februar 2019

Fotografering med fotoapparat og mobiltelefon

På siste møte i Tynset Rotaryklubb handlet det om fotografering med fotoapparat og mobiltelefon. Siden århundreskiftet har digital fotografering tatt fullstendig over, og filmen er byttet ut med en lysfølsom sensor.

«Rikets tilstand»

21. februar 2019

«Rikets tilstand»

Nylig besøkte lensmann Bjørn Tore Grutle Tynset Rotaryklubb for å fortelle om nærpolitireformen, ny organisasjonsform og hvordan dette påvirker polititjenesten i vårt område. Politidistriktet heter nå Innlandet Politidistrikt.

Demens

11. februar 2019

Demens

Demens er en lidelse som spesielt rammer mange eldre i samfunnet vårt. Det kan virke som om stadig flere får denne sykdommen, men om en tar hensyn til at levealderen også øker, så er det slett ikke sikkert at det er tilfelle.

Vil du være med på en av Rotarys sommerleirer i år?

7. februar 2019

Vil du være med på en av Rotarys sommerleirer i år?

Hvert år arrangerer Rotary en rekke sommerleirer for ungdom i aldersgruppen 15 til 25 år. Dette skjer i perioden juni, juli og august, og her treffes ungdom fra mange forskjellige land.

Jon Ole Hokstad forteller om boka «Røstvangen Gruver»

28. januar 2019

Jon Ole Hokstad forteller om boka «Røstvangen Gruver»

Røstvangen Gruver har en helt spesiell historie både lokalt og nasjonalt. At svenske kapitalister skulle komme til et øde fjellområdet mellom Tynset og Kviken for å hente «våre mineraler» var et viktig poeng.

Omvisning på Tynset nye Brannstasjonen

17. januar 2019

Omvisning på Tynset nye Brannstasjonen

Vi ble tatt godt imot av brannmannskapene Terje Haugland og Kai Ove Kveberg. De fortale hvordan tjenesten var organisert og viste oss rundt i de nye lokalene.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...