Fotografens Tynset


Forsiden på boka

Anne og Åsmund Skjøtskift har hatt travle dager etter at de begynte å bla gjennom den store negativsamlingen til Johan Henrik Bratbakken som drev Tynset foto i perioden 1936 – 1954 fram til familien Skjøtskift tok over butikken. Nå har en liten del av bildene kommet fram i lyset igjen gjennom boka «Fotografens Tynset». Anne møtte opp på Rotaryklubbens siste møte i november og fortalte om prosessen fram til ferdig bok og viste mange flotte bildeeksempler.

Bildeskatten


Anne viser «gårdagens» filmformat, hele 18 x 24 cm. Dette er sikkert noe av årsaken til at bildene får så god kvalitet, de trenger jo ikke å forstørres i det hele tatt, kanskje heller forminskes om de skal brukes i en bok.

For et par år siden hentet de fram negativene som består av en salig blanding av filmruller, planfilm og glassplater med tilhørende protokoller. Protokollene har vært viktig for å finne ut hvem eller hva som er avfotografert. Alle bildene hadde et nummer som samsvarte med fortegnelsene i protokollene. Protokollene gir et klart bilde av i hvilken rekkefølge bildene er tatt, men dato og årstall mangler, så når de enkelte bildene ble tatt har det vært en utfordring å finne ut av.

Den spede begynnelse

Så begynte de å skanne negativene uten noen klar plan til å begynne med, men det gikk snart opp for dem at her hadde de funnet mye «gull». Til tross for at negativene ikke alltid har vært oppbevart under de aller beste forholdene gjennom tidene var de i stort sett i veldig god forfatning. Men noen bilder var blitt skadet av fukt, trolig under opphold i jordkjelleren. Filmene er i stort format, de største på 18 x 24 cm, og er tatt med kameraer med den tidens beste optikk. De ble raskt enige om at dette var en bildeskatt de bare måtte dele med sambygdingene, så de bestemte seg for å lage en bok.

Detektivarbeid


Anne viser bilde av protokoll med Bratbakkens sirlige fortegnelser.

Selv om Bratbakken stort sett hadde orden i bildearkivet sitt med nummer og navn på de som er avbildet, har det vært et stort detektivarbeid å finne navn på enkelte personer, steder og hendelser. Gruppebildene har vært den største utfordringen, ettersom mange av tidsvitnene til denne perioden er borte. Likevel har Anne og Åsmund på forskjellig vis greid å finne navn på de fleste personer, hus, eiendommer og bedrifter som er avbildet. Til dette har de brukt mange forskjellige metoder, blant annet har noen av bildene blitt utstilt i butikkvinduet, og når eldre kom innom butikken ble de gjerne spurt til råds. Mange er identifisert via Facebook, andre via bygdebøker og forskjellige tidsskrifter. I noen tilfeller har svarene spriket litt, og enda flere måtte rådføres. Hvis de først fant ut av navnet til en av personene på bildet var det som regel mulig å nøste videre via familie, omgangskrets, klasselister eller andre kilder. Noen av bildene kunne også tidfestes på grunn av hus som var bygd eller revet.


Logoen til Tynset Foto

Bildet på forsidas skulle selvsagt være av Tynset Foto i tidsepoken som Bratbakken drev butikken, men det fant de ikke i arkivet. Men da Rune Larsen dukket opp med en konvolutt med bilder han hadde etter sin mor, Kjellaug, så ordnet det seg også. Bildet viser butikken med logoen som ble bruk den gangen.

Selv om det er gjort et særdeles grundig arbeid, så kan det ikke utelukkes at det kan finnes en og annen feil. Personer kan ha blitt gjenkjent feil, og forfatterne er først og fremst fotografer ikke dedikerte historikere. Derfor har de tatt noen forbehold om mulige feil i forordet til boka.

Variert utvalg av bilder

Anne Skjøtskift viser bilder

Her finnes mange portretter, bilder av bygder, bygninger, skoleklasser, forskjellige arbeidsplasser som for lengst er nedlagt og så er det et bredt utvalg av bilder som ble tatt til bruk på grensebeboerbevis under krigen. Her er også bilder fra brylluper, bursdager, 17. mai og andre viktige begivenheter.

Dette er søsknene Skjøtskifts første bok, men det finnes fortsatt tusenvis av bilder i samlingen som ikke ble med denne gangen, så det er utvilsomt bilder nok til flere bøker om de skulle ønske å gi seg i kast med flere bokutgivelser. I tillegg har de jo sitt eget arkiv som vil fungere som en fortsettelse av Bratbakkens kulturskatt.

Layout til boka er utført av Smith Grafisk v/Knut Solvang, så dette er langt på vei en lokal produksjon. Det første opplaget er på 1.000 eksemplarer, og er bare på få kjøpt på Tynset Foto.

Både bildene og boka forøvrig er av meget god kvalitet. Boka er på 233 sider, og må være en verdig kandidat som årets julegave for alle som er interessert i lokalhistorie fra Tynset og omegn.


Gammel reklameplakat


 
Mitt Tynset

30. september 2019

Mitt Tynset

Hele bokprosjektet startet med at Jan Kåre presenterte dikt fra lokale forfattere hver fredag i Arbeidets rett. Dette satte Grete-Mimmi stor pris på, og savnet diktene da han sluttet med denne «spalten».

Neby bru september/oktober 2019

27. september 2019

Neby bru september/oktober 2019

Arbeidet med Neby bru går stadig framover, og i skrivende stund i månedsskiftet september/oktober er statusen den at brukarene ute i elva er ferdig støpt og forskalingene er fjernet.

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

23. september 2019

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

Det var Svein Ellingvåg i Tynset flyklubb som sto for både informasjon, omvisning på flyplassen og han serverte også vafler og kaffe. Flyklubben er en av landets eldste, -stiftet i 1938. Flystripa ble først anlagt i samarbeid med luftforsvaret.

Grunnskrinet på plass på Neby bru

5. september 2019

Grunnskrinet på plass på Neby bru

Tirsdag 03.09.2019 vil stå som en viktig dag i arbeidet med å bygge Neby bru. Det er kanskje vanlig å legge ned en grunnsten, men her har man valgt å bytte ut stenen med et skrin laget på Nord-Østerdal Videregående skole.

Hva gjør Tynset Rotaryklubb?

4. september 2019

Hva gjør Tynset Rotaryklubb?

Hva vi skal gjøre i det kommende året har vi ikke helt klart for oss ennå, men hva vi gjorde i Rotaryåret 2018-2019 kan du lese i årsberetningen som gjengis i sin helhet her, og det er faktisk ganske mye.

En reise i Øst-Europa inklusive en tur til Kina

18. juni 2019

En reise i Øst-Europa inklusive en tur til Kina

Kjell Wardenær fortalte at han av utdanning er metallurg, og de siste årene før han gikk av med pensjon jobbet han for Elkem. Hans avdeling hadde hele verden som arbeidsfelt.

Omorganiseringen av Helse- og omsorgstjenesten i Tynset kommune

17. juni 2019

Omorganiseringen av Helse- og omsorgstjenesten i Tynset kommune

Eldrebølgen vil i tida framover ha store konsekvenser i tida framover. Vi får stadig flere og flere eldre som skal tas vare på, og utfordringene blir større. Dette har ikke minst med økonomi å gjøre.

Kan noen hjelpe Senegal?

22. mai 2019

Kan noen hjelpe Senegal?

Amar Fadiaw Niang er fra Senegal, men kom til Tynset for 30 år sia på turistvisum. Tilfeldigvis ble han værende på Tynset litt lengre enn planlagt, og da traff han sin Tone, og siden har han vært her!

Bedriftsbesøk hos Inge Espeland

13. mai 2019

Bedriftsbesøk hos Inge Espeland

Det er 40 år siden Inge Espeland begynte å kjøre lastebil for Sties termotransport, og selv om han har hatt noen sidesprang, så driver han fortsatt med lastebiler og godstransport.

100-åringen Tynset Bokhandel

2. mai 2019

100-åringen Tynset Bokhandel

Tynset Bokhandel er ikke som alle andre bokhandlere. For det første har de nettopp feiret 100 år i bransjen, og de er fortsatt en frittstående bokhandel. Jubileet ble markert med en egen bokutgivelse, og i kjelleren er det både galleri og et lite museum.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...