Fotografens Tynset


Forsiden på boka

Anne og Åsmund Skjøtskift har hatt travle dager etter at de begynte å bla gjennom den store negativsamlingen til Johan Henrik Bratbakken som drev Tynset foto i perioden 1936 – 1954 fram til familien Skjøtskift tok over butikken. Nå har en liten del av bildene kommet fram i lyset igjen gjennom boka «Fotografens Tynset». Anne møtte opp på Rotaryklubbens siste møte i november og fortalte om prosessen fram til ferdig bok og viste mange flotte bildeeksempler.

Bildeskatten


Anne viser «gårdagens» filmformat, hele 18 x 24 cm. Dette er sikkert noe av årsaken til at bildene får så god kvalitet, de trenger jo ikke å forstørres i det hele tatt, kanskje heller forminskes om de skal brukes i en bok.

For et par år siden hentet de fram negativene som består av en salig blanding av filmruller, planfilm og glassplater med tilhørende protokoller. Protokollene har vært viktig for å finne ut hvem eller hva som er avfotografert. Alle bildene hadde et nummer som samsvarte med fortegnelsene i protokollene. Protokollene gir et klart bilde av i hvilken rekkefølge bildene er tatt, men dato og årstall mangler, så når de enkelte bildene ble tatt har det vært en utfordring å finne ut av.

Den spede begynnelse

Så begynte de å skanne negativene uten noen klar plan til å begynne med, men det gikk snart opp for dem at her hadde de funnet mye «gull». Til tross for at negativene ikke alltid har vært oppbevart under de aller beste forholdene gjennom tidene var de i stort sett i veldig god forfatning. Men noen bilder var blitt skadet av fukt, trolig under opphold i jordkjelleren. Filmene er i stort format, de største på 18 x 24 cm, og er tatt med kameraer med den tidens beste optikk. De ble raskt enige om at dette var en bildeskatt de bare måtte dele med sambygdingene, så de bestemte seg for å lage en bok.

Detektivarbeid


Anne viser bilde av protokoll med Bratbakkens sirlige fortegnelser.

Selv om Bratbakken stort sett hadde orden i bildearkivet sitt med nummer og navn på de som er avbildet, har det vært et stort detektivarbeid å finne navn på enkelte personer, steder og hendelser. Gruppebildene har vært den største utfordringen, ettersom mange av tidsvitnene til denne perioden er borte. Likevel har Anne og Åsmund på forskjellig vis greid å finne navn på de fleste personer, hus, eiendommer og bedrifter som er avbildet. Til dette har de brukt mange forskjellige metoder, blant annet har noen av bildene blitt utstilt i butikkvinduet, og når eldre kom innom butikken ble de gjerne spurt til råds. Mange er identifisert via Facebook, andre via bygdebøker og forskjellige tidsskrifter. I noen tilfeller har svarene spriket litt, og enda flere måtte rådføres. Hvis de først fant ut av navnet til en av personene på bildet var det som regel mulig å nøste videre via familie, omgangskrets, klasselister eller andre kilder. Noen av bildene kunne også tidfestes på grunn av hus som var bygd eller revet.


Logoen til Tynset Foto

Bildet på forsidas skulle selvsagt være av Tynset Foto i tidsepoken som Bratbakken drev butikken, men det fant de ikke i arkivet. Men da Rune Larsen dukket opp med en konvolutt med bilder han hadde etter sin mor, Kjellaug, så ordnet det seg også. Bildet viser butikken med logoen som ble bruk den gangen.

Selv om det er gjort et særdeles grundig arbeid, så kan det ikke utelukkes at det kan finnes en og annen feil. Personer kan ha blitt gjenkjent feil, og forfatterne er først og fremst fotografer ikke dedikerte historikere. Derfor har de tatt noen forbehold om mulige feil i forordet til boka.

Variert utvalg av bilder

Anne Skjøtskift viser bilder

Her finnes mange portretter, bilder av bygder, bygninger, skoleklasser, forskjellige arbeidsplasser som for lengst er nedlagt og så er det et bredt utvalg av bilder som ble tatt til bruk på grensebeboerbevis under krigen. Her er også bilder fra brylluper, bursdager, 17. mai og andre viktige begivenheter.

Dette er søsknene Skjøtskifts første bok, men det finnes fortsatt tusenvis av bilder i samlingen som ikke ble med denne gangen, så det er utvilsomt bilder nok til flere bøker om de skulle ønske å gi seg i kast med flere bokutgivelser. I tillegg har de jo sitt eget arkiv som vil fungere som en fortsettelse av Bratbakkens kulturskatt.

Layout til boka er utført av Smith Grafisk v/Knut Solvang, så dette er langt på vei en lokal produksjon. Det første opplaget er på 1.000 eksemplarer, og er bare på få kjøpt på Tynset Foto.

Både bildene og boka forøvrig er av meget god kvalitet. Boka er på 233 sider, og må være en verdig kandidat som årets julegave for alle som er interessert i lokalhistorie fra Tynset og omegn.


Gammel reklameplakat


 
Emily fra Malawi besøker Tynset Rotaryklubb

26. april 2019

Emily fra Malawi besøker Tynset Rotaryklubb

Nylig var Parlamentsmedlem Emily Chintu-Phiri fra Malawi på besøk hos Tynset Rotaryklubb. Hun var invitert til Norge av Lions, som også bidrar med mye penger til det hjelpearbeidet som Ola Grønn-Hagen utfører gjennom Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation.

Fagopplæring i Fjellregionen

27. mars 2019

Fagopplæring i Fjellregionen

De tre ansatte har hele Fjellregionen som arbeidsområde. Dette innebærer mye reising i og med at de skal opprettholde kontakt med elever, lærlinger og bedrifter. I det siste har de markedsført yrkesfagene for elevene på 10. trinn i ungdomsskolene.

Fra Østerdalen til Groruddalen

16. mars 2019

Fra Østerdalen til Groruddalen

For et år siden ble Carsten Schuerhoff innsatt som ny sogneprest i Østre Aker og Haugerud menighet. Tidligere arbeidet han i Nord-Østerdalen, og han han har gjort seg noen tanker om forskjeller, men også likheter mellom Østerdalen og Groruddalen.

Mahnaz Moayeri ble hedret med Paul Harris Fellow

6. mars 2019

Mahnaz Moayeri ble hedret med Paul Harris Fellow

Hedersbevisningen Paul Harris Fellow ble nylig tildelt Mahnaz Moayeri for det uvurderlige arbeidet hun har gjort, og fortsatt gjør for at våre nye landsmenn raskere skal være i stand til å forstå mekanismene i det norske samfunnet.

Fotografering med fotoapparat og mobiltelefon

28. februar 2019

Fotografering med fotoapparat og mobiltelefon

På siste møte i Tynset Rotaryklubb handlet det om fotografering med fotoapparat og mobiltelefon. Siden århundreskiftet har digital fotografering tatt fullstendig over, og filmen er byttet ut med en lysfølsom sensor.

«Rikets tilstand»

21. februar 2019

«Rikets tilstand»

Nylig besøkte lensmann Bjørn Tore Grutle Tynset Rotaryklubb for å fortelle om nærpolitireformen, ny organisasjonsform og hvordan dette påvirker polititjenesten i vårt område. Politidistriktet heter nå Innlandet Politidistrikt.

Demens

11. februar 2019

Demens

Demens er en lidelse som spesielt rammer mange eldre i samfunnet vårt. Det kan virke som om stadig flere får denne sykdommen, men om en tar hensyn til at levealderen også øker, så er det slett ikke sikkert at det er tilfelle.

Vil du være med på en av Rotarys sommerleirer i år?

7. februar 2019

Vil du være med på en av Rotarys sommerleirer i år?

Hvert år arrangerer Rotary en rekke sommerleirer for ungdom i aldersgruppen 15 til 25 år. Dette skjer i perioden juni, juli og august, og her treffes ungdom fra mange forskjellige land.

Jon Ole Hokstad forteller om boka «Røstvangen Gruver»

28. januar 2019

Jon Ole Hokstad forteller om boka «Røstvangen Gruver»

Røstvangen Gruver har en helt spesiell historie både lokalt og nasjonalt. At svenske kapitalister skulle komme til et øde fjellområdet mellom Tynset og Kviken for å hente «våre mineraler» var et viktig poeng.

Omvisning på Tynset nye Brannstasjonen

17. januar 2019

Omvisning på Tynset nye Brannstasjonen

Vi ble tatt godt imot av brannmannskapene Terje Haugland og Kai Ove Kveberg. De fortale hvordan tjenesten var organisert og viste oss rundt i de nye lokalene.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...