Grunnskrinet på plass på Neby bru


Ordfører Merette Myhre Moen murer inn grunnskrinet i ankerfestet for kablene til brua.

Tirsdag 03.09.2019 vil stå som en viktig dag i arbeidet med å bygge Neby bru. Det er kanskje vanlig å legge ned en grunnsten, men her har man valgt å bytte ut stenen med et skrin laget på Nord-Østerdal Videregående skole. Før det ble støpt ned ble det fylt opp med informasjon om hvem som har bygd brua, dagens aviser og litt hard valuta i form av mynter fra i dag.

Det var Trond Kletvang som ledet seremonien ved brukaret på Nebysida av Glomma. Han startet med å rose hele Tynsetsamfunnet for den stå på-viljen som har vært vist, og det har vært nok av utfordringer; alt fra å tolke et komplisert regelverk, finne ut hva som skulle til for å være berettiget til tildeling av penger samt alt det praktiske. Flere bedrifter har tatt maskinparken ut av daglig drift for at medarbeiderne skal kunne bli med på dugnad med maskiner og utstyr. Antall liter med kaffe, saft og kaker som har gått med til dugnadsgjengene er det ingen som vet.

Det hele har utviklet seg til et 3-parts samarbeid mellom Tynset kommune, Nebybruas venner og Tynset Turlag. Dette blir et flott turområde til nytte og glede for hele Tynset’s befolkning og tilreisende.

Ola Grønn-Hagen fortalte litt om en 30 år lang kamp om å få bygd brua før ordfører Merete Myhre Moen sammen med Ola murte skrinet inn i ankerfestet for kablene til brua.

Litt historikk


Etter 30 år er Ola Grønn-Hagen glad for at arbeidet men bygging av brua endelig er i gang.

Det har vært bru på dette stedet siden en gang på 1700-tallet, men så ble det bygd bru litt lengre oppstrøms i elva, og Nebybrua forsvant. Ola Grønn-Hagen ble kontaktet av Tynset kommune for ca 30 år siden, da de ville bygge bru på Neby. Men så viste det seg at pengene måtte brukes til andre gode formål, så noen bru ble det ikke. Senere har det vært gjort flere framstøt for å få dette til, uten å lykkes.

Det begynte med bru

Også denne gangen begynte man med å planlegge bru, og tegningene kom på plass. Så utviklet prosjektet seg drastisk, og det endte opp med et prosjekt med et par mil med turstier i tillegg til de man allerede har i Tynset-området. Etter hvert kom også ideen om et toalettanlegg og det ble også med i planene. Prosjektet ble knyttet opp mot sentrumsnære turstier og det er jo godt for folkehelsen. Noen av stiene vil til og med få lys, slik at de kan brukes også når det er mørkt. I tillegg skal en del av stiene også få universell utforming så de egner seg for de som triller barnevogn eller er avhengig av rullestol.

Dugnad

Et slikt prosjekt vil ikke fungere uten en betydelig dugnadsinnsats og der har Tynsetsamfunnet virkelig vist seg fra sin aller beste side. Her har privatpersoner, lag, foreninger og ikke minst det lokale næringslivet virkelig stått på.

Trond Kletvang, som er en av de som har stått på aller mest for Nebybrua, kunne fortelle om 3.000 dugnadstimer før anleggsmaskinene inntok elvebredden for å bygge brukar og kabelfester. Hjelpa fra næringslivet har også vært uvurderlig. Med sine hogstmaskiner, traktorer, gravemaskiner og annet effektivt utstyr har de selvfølgelig spart prosjektet for utrolig mange manuelle dugnadstimer.

Stier og elvekanter er ryddet slik at det er blitt greit å ta seg fram, og både Glomma og Tunna har kommet til syne igjen.

Mye arbeid krever fagfolk, slik som oppsetting av lysstolper og montering av lysarmatur og mye av dette har også foregått på dugnad. Går alt som planlagt, så blir det lys i lampene innen Tynsetmart’n i begynnelsen av oktober. Likevel er det ikke til å komme bort ifra at hele dette anlegget vil koste masse penger. For det første vil mye måtte kjøpes inn, og en kan ikke forvente at absolutt alt skal skje på dugnad.

Hva skjer nå?

Først og fremst skal fundamentene på plass, og det bør skje forholdsvis raskt. Så blir det en pause i arbeidet inntil isen blir sterk nok så vil en starte arbeidet med selve brua. Den skal være ferdig til åpningsfesten den 16. mai 2020.

Hva har Tynset Rotaryklubb bidratt med?


Ola Grønn-Hagen (tv) og Trond Kletvang er blant flere andre noen av de som har vært viktigst for å realisere dette bruprosjektet.

Av og til er det vanskelig å vite hvilken hatt de enkelte personene har på seg, men rotarymedlemmene Trond Kletvang og Ola Grønn-Hagen har sammen med flere andre vært blant de aller viktigste personene for å få til dette store bru- og stiprosjektet. Nå er det vel ikke hatten som er viktigst heller, men resultatet.

Tynset Rotaryklubb bidro også med en betydelig sum penger på et viktig tidspunkt tidlig i prosjektet. I tillegg har medlemmer av Tynset Rotaryklubb på lik linje med andre frivillige personer, lag og foreninger bidratt med et ukjent antall dugnadstimer. Dugnadsinnsatsen er neppe slutt ennå, og hele Tynsetsamfunnet stiller villig opp i dette felles løftet for bygda.

Noen måtte jobbe

Samtidig som de 150 frammøtte, drakk kaffe og spiste verdens beste marsipankake fra Waagans bakeri, drev brobyggerne ute i elva og støpte brukar på Fundamentene fra 1843. Fundamentene var bygd så solide at de kunne brukes til nok ei bru, og kanskje vare i 100-150 år til.


 
Mitt Tynset

30. september 2019

Mitt Tynset

Hele bokprosjektet startet med at Jan Kåre presenterte dikt fra lokale forfattere hver fredag i Arbeidets rett. Dette satte Grete-Mimmi stor pris på, og savnet diktene da han sluttet med denne «spalten».

Neby bru september/oktober 2019

27. september 2019

Neby bru september/oktober 2019

Arbeidet med Neby bru går stadig framover, og i skrivende stund i månedsskiftet september/oktober er statusen den at brukarene ute i elva er ferdig støpt og forskalingene er fjernet.

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

23. september 2019

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

Det var Svein Ellingvåg i Tynset flyklubb som sto for både informasjon, omvisning på flyplassen og han serverte også vafler og kaffe. Flyklubben er en av landets eldste, -stiftet i 1938. Flystripa ble først anlagt i samarbeid med luftforsvaret.

Grunnskrinet på plass på Neby bru

5. september 2019

Grunnskrinet på plass på Neby bru

Tirsdag 03.09.2019 vil stå som en viktig dag i arbeidet med å bygge Neby bru. Det er kanskje vanlig å legge ned en grunnsten, men her har man valgt å bytte ut stenen med et skrin laget på Nord-Østerdal Videregående skole.

Hva gjør Tynset Rotaryklubb?

4. september 2019

Hva gjør Tynset Rotaryklubb?

Hva vi skal gjøre i det kommende året har vi ikke helt klart for oss ennå, men hva vi gjorde i Rotaryåret 2018-2019 kan du lese i årsberetningen som gjengis i sin helhet her, og det er faktisk ganske mye.

En reise i Øst-Europa inklusive en tur til Kina

18. juni 2019

En reise i Øst-Europa inklusive en tur til Kina

Kjell Wardenær fortalte at han av utdanning er metallurg, og de siste årene før han gikk av med pensjon jobbet han for Elkem. Hans avdeling hadde hele verden som arbeidsfelt.

Omorganiseringen av Helse- og omsorgstjenesten i Tynset kommune

17. juni 2019

Omorganiseringen av Helse- og omsorgstjenesten i Tynset kommune

Eldrebølgen vil i tida framover ha store konsekvenser i tida framover. Vi får stadig flere og flere eldre som skal tas vare på, og utfordringene blir større. Dette har ikke minst med økonomi å gjøre.

Kan noen hjelpe Senegal?

22. mai 2019

Kan noen hjelpe Senegal?

Amar Fadiaw Niang er fra Senegal, men kom til Tynset for 30 år sia på turistvisum. Tilfeldigvis ble han værende på Tynset litt lengre enn planlagt, og da traff han sin Tone, og siden har han vært her!

Bedriftsbesøk hos Inge Espeland

13. mai 2019

Bedriftsbesøk hos Inge Espeland

Det er 40 år siden Inge Espeland begynte å kjøre lastebil for Sties termotransport, og selv om han har hatt noen sidesprang, så driver han fortsatt med lastebiler og godstransport.

100-åringen Tynset Bokhandel

2. mai 2019

100-åringen Tynset Bokhandel

Tynset Bokhandel er ikke som alle andre bokhandlere. For det første har de nettopp feiret 100 år i bransjen, og de er fortsatt en frittstående bokhandel. Jubileet ble markert med en egen bokutgivelse, og i kjelleren er det både galleri og et lite museum.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Rakfisklag
4. feb. 2020, 19.30 - 20.30

Medlemskomiteen ønsker velkommen til rakfisklag. R ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...