Grunnskrinet på plass på Neby bru


Ordfører Merette Myhre Moen murer inn grunnskrinet i ankerfestet for kablene til brua.

Tirsdag 03.09.2019 vil stå som en viktig dag i arbeidet med å bygge Neby bru. Det er kanskje vanlig å legge ned en grunnsten, men her har man valgt å bytte ut stenen med et skrin laget på Nord-Østerdal Videregående skole. Før det ble støpt ned ble det fylt opp med informasjon om hvem som har bygd brua, dagens aviser og litt hard valuta i form av mynter fra i dag.

Det var Trond Kletvang som ledet seremonien ved brukaret på Nebysida av Glomma. Han startet med å rose hele Tynsetsamfunnet for den stå på-viljen som har vært vist, og det har vært nok av utfordringer; alt fra å tolke et komplisert regelverk, finne ut hva som skulle til for å være berettiget til tildeling av penger samt alt det praktiske. Flere bedrifter har tatt maskinparken ut av daglig drift for at medarbeiderne skal kunne bli med på dugnad med maskiner og utstyr. Antall liter med kaffe, saft og kaker som har gått med til dugnadsgjengene er det ingen som vet.

Det hele har utviklet seg til et 3-parts samarbeid mellom Tynset kommune, Nebybruas venner og Tynset Turlag. Dette blir et flott turområde til nytte og glede for hele Tynset’s befolkning og tilreisende.

Ola Grønn-Hagen fortalte litt om en 30 år lang kamp om å få bygd brua før ordfører Merete Myhre Moen sammen med Ola murte skrinet inn i ankerfestet for kablene til brua.

Litt historikk


Etter 30 år er Ola Grønn-Hagen glad for at arbeidet men bygging av brua endelig er i gang.

Det har vært bru på dette stedet siden en gang på 1700-tallet, men så ble det bygd bru litt lengre oppstrøms i elva, og Nebybrua forsvant. Ola Grønn-Hagen ble kontaktet av Tynset kommune for ca 30 år siden, da de ville bygge bru på Neby. Men så viste det seg at pengene måtte brukes til andre gode formål, så noen bru ble det ikke. Senere har det vært gjort flere framstøt for å få dette til, uten å lykkes.

Det begynte med bru

Også denne gangen begynte man med å planlegge bru, og tegningene kom på plass. Så utviklet prosjektet seg drastisk, og det endte opp med et prosjekt med et par mil med turstier i tillegg til de man allerede har i Tynset-området. Etter hvert kom også ideen om et toalettanlegg og det ble også med i planene. Prosjektet ble knyttet opp mot sentrumsnære turstier og det er jo godt for folkehelsen. Noen av stiene vil til og med få lys, slik at de kan brukes også når det er mørkt. I tillegg skal en del av stiene også få universell utforming så de egner seg for de som triller barnevogn eller er avhengig av rullestol.

Dugnad

Et slikt prosjekt vil ikke fungere uten en betydelig dugnadsinnsats og der har Tynsetsamfunnet virkelig vist seg fra sin aller beste side. Her har privatpersoner, lag, foreninger og ikke minst det lokale næringslivet virkelig stått på.

Trond Kletvang, som er en av de som har stått på aller mest for Nebybrua, kunne fortelle om 3.000 dugnadstimer før anleggsmaskinene inntok elvebredden for å bygge brukar og kabelfester. Hjelpa fra næringslivet har også vært uvurderlig. Med sine hogstmaskiner, traktorer, gravemaskiner og annet effektivt utstyr har de selvfølgelig spart prosjektet for utrolig mange manuelle dugnadstimer.

Stier og elvekanter er ryddet slik at det er blitt greit å ta seg fram, og både Glomma og Tunna har kommet til syne igjen.

Mye arbeid krever fagfolk, slik som oppsetting av lysstolper og montering av lysarmatur og mye av dette har også foregått på dugnad. Går alt som planlagt, så blir det lys i lampene innen Tynsetmart’n i begynnelsen av oktober. Likevel er det ikke til å komme bort ifra at hele dette anlegget vil koste masse penger. For det første vil mye måtte kjøpes inn, og en kan ikke forvente at absolutt alt skal skje på dugnad.

Hva skjer nå?

Først og fremst skal fundamentene på plass, og det bør skje forholdsvis raskt. Så blir det en pause i arbeidet inntil isen blir sterk nok så vil en starte arbeidet med selve brua. Den skal være ferdig til åpningsfesten den 16. mai 2020.

Hva har Tynset Rotaryklubb bidratt med?


Ola Grønn-Hagen (tv) og Trond Kletvang er blant flere andre noen av de som har vært viktigst for å realisere dette bruprosjektet.

Av og til er det vanskelig å vite hvilken hatt de enkelte personene har på seg, men rotarymedlemmene Trond Kletvang og Ola Grønn-Hagen har sammen med flere andre vært blant de aller viktigste personene for å få til dette store bru- og stiprosjektet. Nå er det vel ikke hatten som er viktigst heller, men resultatet.

Tynset Rotaryklubb bidro også med en betydelig sum penger på et viktig tidspunkt tidlig i prosjektet. I tillegg har medlemmer av Tynset Rotaryklubb på lik linje med andre frivillige personer, lag og foreninger bidratt med et ukjent antall dugnadstimer. Dugnadsinnsatsen er neppe slutt ennå, og hele Tynsetsamfunnet stiller villig opp i dette felles løftet for bygda.

Noen måtte jobbe

Samtidig som de 150 frammøtte, drakk kaffe og spiste verdens beste marsipankake fra Waagans bakeri, drev brobyggerne ute i elva og støpte brukar på Fundamentene fra 1843. Fundamentene var bygd så solide at de kunne brukes til nok ei bru, og kanskje vare i 100-150 år til.


 
Fotografering med fotoapparat og mobiltelefon

28. februar 2019

Fotografering med fotoapparat og mobiltelefon

På siste møte i Tynset Rotaryklubb handlet det om fotografering med fotoapparat og mobiltelefon. Siden århundreskiftet har digital fotografering tatt fullstendig over, og filmen er byttet ut med en lysfølsom sensor.

«Rikets tilstand»

21. februar 2019

«Rikets tilstand»

Nylig besøkte lensmann Bjørn Tore Grutle Tynset Rotaryklubb for å fortelle om nærpolitireformen, ny organisasjonsform og hvordan dette påvirker polititjenesten i vårt område. Politidistriktet heter nå Innlandet Politidistrikt.

Demens

11. februar 2019

Demens

Demens er en lidelse som spesielt rammer mange eldre i samfunnet vårt. Det kan virke som om stadig flere får denne sykdommen, men om en tar hensyn til at levealderen også øker, så er det slett ikke sikkert at det er tilfelle.

Vil du være med på en av Rotarys sommerleirer i år?

7. februar 2019

Vil du være med på en av Rotarys sommerleirer i år?

Hvert år arrangerer Rotary en rekke sommerleirer for ungdom i aldersgruppen 15 til 25 år. Dette skjer i perioden juni, juli og august, og her treffes ungdom fra mange forskjellige land.

Jon Ole Hokstad forteller om boka «Røstvangen Gruver»

28. januar 2019

Jon Ole Hokstad forteller om boka «Røstvangen Gruver»

Røstvangen Gruver har en helt spesiell historie både lokalt og nasjonalt. At svenske kapitalister skulle komme til et øde fjellområdet mellom Tynset og Kviken for å hente «våre mineraler» var et viktig poeng.

Omvisning på Tynset nye Brannstasjonen

17. januar 2019

Omvisning på Tynset nye Brannstasjonen

Vi ble tatt godt imot av brannmannskapene Terje Haugland og Kai Ove Kveberg. De fortale hvordan tjenesten var organisert og viste oss rundt i de nye lokalene.

Ann Jorunn Røe fikk stimuleringsprisen 2018

19. desember 2018

Ann Jorunn Røe fikk stimuleringsprisen 2018

I høst flyttet Ann Jorunn til London for å studere musikk og utvikle seg som artist. Pr dags dato er hun elev ved The British and Irish Modern Music (BIMM) Institute i London på låtskriverlinja, med mål om en bachelorgrad etter 3 års studier.

Norsk Helsearkiv

14. desember 2018

Norsk Helsearkiv

Leder av det nye nasjonale helsearkivet, Bjørn Børresen holdt et foredrag om status for Norsk Helsearkiv. Norsk Helsearkiv er en del av Arkivverket, og skal sammen med alle andre arkiver og lignende institusjoner ta vare på vår felles historie.

Jul i fellesskap

6. desember 2018

Jul i fellesskap

Tradisjonen tro blir det jul i år også, på frivilligsentralen. Gudrun Bakken og hennes gode hjelpere i Lions Club Tynset inviterer til feiring i «Jul i fellesskap». Dette er et populært arrangement for de som ikke har noen å feire jul sammen med.

"Heme" - en suveren julegave!

4. desember 2018

"Heme" - en suveren julegave!

Tynset Rotarys egen fotobok fra hele regionen - "Heme" - er den perfekte gave, både til jul og til andre anledninger. Boka har undertittelen "Øyegodt fra Nord-Østerdal" og er en 120 sider lang hyllest til den flotte regionen vi bor i.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Årsmøte
3. des. 2019, 19.30 - 08:30 PM

På valg: - President for rotaryåret 2021/2022 - ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...