Nord-Østerdal videregående skole


Rektor Anne Buttingsrud, Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger, og samtidig såpass få at alle blir kjent med alle. Årets elevtall er 488, i tillegg er det noen som tar opp igjen enkeltfag. Skolen huser også Tynset Studie- og høgskolesenter som tilbyr desentralisert utdanning på høgskolenivå, kompetansehevende utdanning av forskjellige slag samt kurs og fagdager.

Etter at den videregående skolen på Koppang ble lagt ned, søkte alle rendøler seg til Tynset sammen med en stor andel av de som hører til Stor-Elvdal kommune.

Skolen har 110 ansatte, derav er 71 direkte knyttet til undervisning, 18 har andre fagområder og 6 er knyttet til ledelse.
Noen av lærerne har god bakgrunn som fagfolk fra forskjellige yrker. Disse tar pedagogikk for å bli kvalifisert som lærere. Eksempler er vernepleiere, miljøarbeidere, bibliotekarer, kantineansatte.

Det blir gjort mye for at elevene skal trives, og i noen tilfeller får de til og med vekking om morgenen. Dette er sikkert med på å begrense fraværet, som er på beskjedne 4,2 %, som er mindre enn det som er vanlig i arbeidslivet. Skolen har veldig mange flinke elever, og gjennomføringsgraden er høy, hele 88,8 %, som er atskillig høyere enn landsgjennomsnittet.

Utdanningsprogrammet


Utdanningstilbudet er forholdsvis bredt, selv om noen sikkert også ønsker andre studietilbud. Problemet er at om nye studietilbud skal inn, så må noen ta ut.

Etter at det ble gjort kjent at det ville mangle svært mange fagfolk i framtida, har søkningen til yrkesfagene tatt seg opp betraktelig. Som et eksempel kan det nevnes at den linjen det var vanskeligst å komme inn på i år var Elektrofag.
Søkningen til påbygging for å oppnå studiekompetanse er også svært stor, da mange søker dit rett etter å ha fullført utdanning i et yrkesfag. Rektoren skisserte et utdanningsløp som hun ville anbefale: Først gjennomgå utdanning i et yrkesfag, så læretid og deretter påbygging for å kvalifisere seg til høyskole.

Innlandet fylkeskommune


For tiden er skolen på vei inn i Innlandet fylkeskommune, noe som helt sikkert vil kreve at enkelte arbeidsmåter og rutiner vil bli endret.

Det er med andre ord ikke bare elevene som må være lære- og endringsvillige i denne prosessen. Det vil også gjelde lærere og skoleadministrasjon. Nytt datasystem er allerede på vei inn i de 23 videregående skolene i Innlandet.
Om det skal være fritt skolevalg etter at nærskoleprinsippet skal gjelde må også avklares. Her kan det også komme noen føringer fra sentralt hold. Nye læreplaner vil også komme fra sentralt hold.

Lære å lære

En annen ting hun pekte på er at ting nå går mye raskere enn før, og det gjelder også de store og dramatiske endringene. Derfor kan ikke skolen bare lære bort fagstoff som er gyldig i dag. Mye vil endre seg i løpet av kort tid. Derfor er den aller viktigste jobben for skolen å lære elevene å lære.

En er helt nødt til å ta til å ha evnen til å ta til seg ny kunnskap opp gjennom sin tid i arbeidslivet. Et annet poeng er også at en ikke kan regne med å ha samme jobb gjennom hele arbeidslivet, noe som kan være både bra og krevende for den enkelte.

Nye utfordringer


Utviklinga i samfunnet går så fort at vi må henge med i det nye, eksempelvis innen data, internett, medisin, automatisering. En viktig del av dette vil være å ta vare på folkehelse, demokrati, samt en bærekraftig utvikling.


President i Tynset Rotaryklubb takket rektor ved Nord-Østerdal videregående skole for et flott foredrag med å overrekke et eksemplar av boka «Heme».


Nord-Østerdal videregående skole med kunstverkene «flyer», som formodentlig skal inspirere elevene til å ta til seg lærdom, gjerne ta seg en tur ut i verden, men gjerne også komme tilbake til hjemplassen. Selve bygningen ble tatt i bruk for noen år siden, men den er bygd med solide materialer blir tatt godt vare på, slik tradisjonen er i Østerdalen.


 
Mitt Tynset

30. september 2019

Mitt Tynset

Hele bokprosjektet startet med at Jan Kåre presenterte dikt fra lokale forfattere hver fredag i Arbeidets rett. Dette satte Grete-Mimmi stor pris på, og savnet diktene da han sluttet med denne «spalten».

Neby bru september/oktober 2019

27. september 2019

Neby bru september/oktober 2019

Arbeidet med Neby bru går stadig framover, og i skrivende stund i månedsskiftet september/oktober er statusen den at brukarene ute i elva er ferdig støpt og forskalingene er fjernet.

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

23. september 2019

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

Det var Svein Ellingvåg i Tynset flyklubb som sto for både informasjon, omvisning på flyplassen og han serverte også vafler og kaffe. Flyklubben er en av landets eldste, -stiftet i 1938. Flystripa ble først anlagt i samarbeid med luftforsvaret.

Grunnskrinet på plass på Neby bru

5. september 2019

Grunnskrinet på plass på Neby bru

Tirsdag 03.09.2019 vil stå som en viktig dag i arbeidet med å bygge Neby bru. Det er kanskje vanlig å legge ned en grunnsten, men her har man valgt å bytte ut stenen med et skrin laget på Nord-Østerdal Videregående skole.

Hva gjør Tynset Rotaryklubb?

4. september 2019

Hva gjør Tynset Rotaryklubb?

Hva vi skal gjøre i det kommende året har vi ikke helt klart for oss ennå, men hva vi gjorde i Rotaryåret 2018-2019 kan du lese i årsberetningen som gjengis i sin helhet her, og det er faktisk ganske mye.

En reise i Øst-Europa inklusive en tur til Kina

18. juni 2019

En reise i Øst-Europa inklusive en tur til Kina

Kjell Wardenær fortalte at han av utdanning er metallurg, og de siste årene før han gikk av med pensjon jobbet han for Elkem. Hans avdeling hadde hele verden som arbeidsfelt.

Omorganiseringen av Helse- og omsorgstjenesten i Tynset kommune

17. juni 2019

Omorganiseringen av Helse- og omsorgstjenesten i Tynset kommune

Eldrebølgen vil i tida framover ha store konsekvenser i tida framover. Vi får stadig flere og flere eldre som skal tas vare på, og utfordringene blir større. Dette har ikke minst med økonomi å gjøre.

Kan noen hjelpe Senegal?

22. mai 2019

Kan noen hjelpe Senegal?

Amar Fadiaw Niang er fra Senegal, men kom til Tynset for 30 år sia på turistvisum. Tilfeldigvis ble han værende på Tynset litt lengre enn planlagt, og da traff han sin Tone, og siden har han vært her!

Bedriftsbesøk hos Inge Espeland

13. mai 2019

Bedriftsbesøk hos Inge Espeland

Det er 40 år siden Inge Espeland begynte å kjøre lastebil for Sties termotransport, og selv om han har hatt noen sidesprang, så driver han fortsatt med lastebiler og godstransport.

100-åringen Tynset Bokhandel

2. mai 2019

100-åringen Tynset Bokhandel

Tynset Bokhandel er ikke som alle andre bokhandlere. For det første har de nettopp feiret 100 år i bransjen, og de er fortsatt en frittstående bokhandel. Jubileet ble markert med en egen bokutgivelse, og i kjelleren er det både galleri og et lite museum.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...