Nord-Østerdal videregående skole


Rektor Anne Buttingsrud, Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger, og samtidig såpass få at alle blir kjent med alle. Årets elevtall er 488, i tillegg er det noen som tar opp igjen enkeltfag. Skolen huser også Tynset Studie- og høgskolesenter som tilbyr desentralisert utdanning på høgskolenivå, kompetansehevende utdanning av forskjellige slag samt kurs og fagdager.

Etter at den videregående skolen på Koppang ble lagt ned, søkte alle rendøler seg til Tynset sammen med en stor andel av de som hører til Stor-Elvdal kommune.

Skolen har 110 ansatte, derav er 71 direkte knyttet til undervisning, 18 har andre fagområder og 6 er knyttet til ledelse.
Noen av lærerne har god bakgrunn som fagfolk fra forskjellige yrker. Disse tar pedagogikk for å bli kvalifisert som lærere. Eksempler er vernepleiere, miljøarbeidere, bibliotekarer, kantineansatte.

Det blir gjort mye for at elevene skal trives, og i noen tilfeller får de til og med vekking om morgenen. Dette er sikkert med på å begrense fraværet, som er på beskjedne 4,2 %, som er mindre enn det som er vanlig i arbeidslivet. Skolen har veldig mange flinke elever, og gjennomføringsgraden er høy, hele 88,8 %, som er atskillig høyere enn landsgjennomsnittet.

Utdanningsprogrammet


Utdanningstilbudet er forholdsvis bredt, selv om noen sikkert også ønsker andre studietilbud. Problemet er at om nye studietilbud skal inn, så må noen ta ut.

Etter at det ble gjort kjent at det ville mangle svært mange fagfolk i framtida, har søkningen til yrkesfagene tatt seg opp betraktelig. Som et eksempel kan det nevnes at den linjen det var vanskeligst å komme inn på i år var Elektrofag.
Søkningen til påbygging for å oppnå studiekompetanse er også svært stor, da mange søker dit rett etter å ha fullført utdanning i et yrkesfag. Rektoren skisserte et utdanningsløp som hun ville anbefale: Først gjennomgå utdanning i et yrkesfag, så læretid og deretter påbygging for å kvalifisere seg til høyskole.

Innlandet fylkeskommune


For tiden er skolen på vei inn i Innlandet fylkeskommune, noe som helt sikkert vil kreve at enkelte arbeidsmåter og rutiner vil bli endret.

Det er med andre ord ikke bare elevene som må være lære- og endringsvillige i denne prosessen. Det vil også gjelde lærere og skoleadministrasjon. Nytt datasystem er allerede på vei inn i de 23 videregående skolene i Innlandet.
Om det skal være fritt skolevalg etter at nærskoleprinsippet skal gjelde må også avklares. Her kan det også komme noen føringer fra sentralt hold. Nye læreplaner vil også komme fra sentralt hold.

Lære å lære

En annen ting hun pekte på er at ting nå går mye raskere enn før, og det gjelder også de store og dramatiske endringene. Derfor kan ikke skolen bare lære bort fagstoff som er gyldig i dag. Mye vil endre seg i løpet av kort tid. Derfor er den aller viktigste jobben for skolen å lære elevene å lære.

En er helt nødt til å ta til å ha evnen til å ta til seg ny kunnskap opp gjennom sin tid i arbeidslivet. Et annet poeng er også at en ikke kan regne med å ha samme jobb gjennom hele arbeidslivet, noe som kan være både bra og krevende for den enkelte.

Nye utfordringer


Utviklinga i samfunnet går så fort at vi må henge med i det nye, eksempelvis innen data, internett, medisin, automatisering. En viktig del av dette vil være å ta vare på folkehelse, demokrati, samt en bærekraftig utvikling.


President i Tynset Rotaryklubb takket rektor ved Nord-Østerdal videregående skole for et flott foredrag med å overrekke et eksemplar av boka «Heme».


Nord-Østerdal videregående skole med kunstverkene «flyer», som formodentlig skal inspirere elevene til å ta til seg lærdom, gjerne ta seg en tur ut i verden, men gjerne også komme tilbake til hjemplassen. Selve bygningen ble tatt i bruk for noen år siden, men den er bygd med solide materialer blir tatt godt vare på, slik tradisjonen er i Østerdalen.


 
Emily fra Malawi besøker Tynset Rotaryklubb

26. april 2019

Emily fra Malawi besøker Tynset Rotaryklubb

Nylig var Parlamentsmedlem Emily Chintu-Phiri fra Malawi på besøk hos Tynset Rotaryklubb. Hun var invitert til Norge av Lions, som også bidrar med mye penger til det hjelpearbeidet som Ola Grønn-Hagen utfører gjennom Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation.

Fagopplæring i Fjellregionen

27. mars 2019

Fagopplæring i Fjellregionen

De tre ansatte har hele Fjellregionen som arbeidsområde. Dette innebærer mye reising i og med at de skal opprettholde kontakt med elever, lærlinger og bedrifter. I det siste har de markedsført yrkesfagene for elevene på 10. trinn i ungdomsskolene.

Fra Østerdalen til Groruddalen

16. mars 2019

Fra Østerdalen til Groruddalen

For et år siden ble Carsten Schuerhoff innsatt som ny sogneprest i Østre Aker og Haugerud menighet. Tidligere arbeidet han i Nord-Østerdalen, og han han har gjort seg noen tanker om forskjeller, men også likheter mellom Østerdalen og Groruddalen.

Mahnaz Moayeri ble hedret med Paul Harris Fellow

6. mars 2019

Mahnaz Moayeri ble hedret med Paul Harris Fellow

Hedersbevisningen Paul Harris Fellow ble nylig tildelt Mahnaz Moayeri for det uvurderlige arbeidet hun har gjort, og fortsatt gjør for at våre nye landsmenn raskere skal være i stand til å forstå mekanismene i det norske samfunnet.

Fotografering med fotoapparat og mobiltelefon

28. februar 2019

Fotografering med fotoapparat og mobiltelefon

På siste møte i Tynset Rotaryklubb handlet det om fotografering med fotoapparat og mobiltelefon. Siden århundreskiftet har digital fotografering tatt fullstendig over, og filmen er byttet ut med en lysfølsom sensor.

«Rikets tilstand»

21. februar 2019

«Rikets tilstand»

Nylig besøkte lensmann Bjørn Tore Grutle Tynset Rotaryklubb for å fortelle om nærpolitireformen, ny organisasjonsform og hvordan dette påvirker polititjenesten i vårt område. Politidistriktet heter nå Innlandet Politidistrikt.

Demens

11. februar 2019

Demens

Demens er en lidelse som spesielt rammer mange eldre i samfunnet vårt. Det kan virke som om stadig flere får denne sykdommen, men om en tar hensyn til at levealderen også øker, så er det slett ikke sikkert at det er tilfelle.

Vil du være med på en av Rotarys sommerleirer i år?

7. februar 2019

Vil du være med på en av Rotarys sommerleirer i år?

Hvert år arrangerer Rotary en rekke sommerleirer for ungdom i aldersgruppen 15 til 25 år. Dette skjer i perioden juni, juli og august, og her treffes ungdom fra mange forskjellige land.

Jon Ole Hokstad forteller om boka «Røstvangen Gruver»

28. januar 2019

Jon Ole Hokstad forteller om boka «Røstvangen Gruver»

Røstvangen Gruver har en helt spesiell historie både lokalt og nasjonalt. At svenske kapitalister skulle komme til et øde fjellområdet mellom Tynset og Kviken for å hente «våre mineraler» var et viktig poeng.

Omvisning på Tynset nye Brannstasjonen

17. januar 2019

Omvisning på Tynset nye Brannstasjonen

Vi ble tatt godt imot av brannmannskapene Terje Haugland og Kai Ove Kveberg. De fortale hvordan tjenesten var organisert og viste oss rundt i de nye lokalene.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...