Neby bru september/oktober 2019

Arbeidet med Neby bru går stadig framover, og i skrivende stund i månedsskiftet september/oktober er statusen den at brukarene ute i elva er ferdig støpt og forskalingene er fjernet. For å sikre karene mot de årvisse flommene blir det lagt på store steiner. Når det er gjort vil Glomma igjen bli ledet tilbake til sitt normale elveleie.


Store steiner blir lastet opp og fraktes over elva og blir plassert rundt brukarene så de helt sikkert blir stående selv om vårflommen skulle bli ekstra stor. Dette er en jobb for erfarne maskinførere.


Når alt betongarbeide og flomsikring er på plass vil det ikke bli gjort mer før isen har lagt seg, slik at en får fast grunn under beina når en arbeider med brua.Mer enn bru

Prosjektet med Neby bru startet som et bruprosjekt, men ble utvidet, slik at det også inkluderer et omfattende nettverk av sentrumsnære stier som knyttes sammen ved den nye brua. Også her har det vært gjort enormt mye dugnadsarbeide med rydding av stier, og utsikten til både Glomma og Tunna er sikret der skog og kratt er fjernet.

Noen stier skal ha universell utforming slik at de kan brukes med barnevogner og rullestoler, og her er fortsatt ikke riktig alt på plass, men det kommer.

Bli lys

Hele strekningen mellom brannstasjonen og Sandtrøen skal få belysning. Strømkablene er allerede gravd ned, og stolpene er reist. Planen er at alle lysene skal komme på plass og bli koblet til slik at en får lys på hele denne strekningen i løpet av høsten.

Brua åpnes 16. mai 2020

Hittil har alt godt etter planen, og om ikke noe helt uforutsett skulle skje, så er det all grunn til å tro at brua skal kunne åpnes 16. mai neste år, slik som planlagt.

 
Fotografering med fotoapparat og mobiltelefon

28. februar 2019

Fotografering med fotoapparat og mobiltelefon

På siste møte i Tynset Rotaryklubb handlet det om fotografering med fotoapparat og mobiltelefon. Siden århundreskiftet har digital fotografering tatt fullstendig over, og filmen er byttet ut med en lysfølsom sensor.

«Rikets tilstand»

21. februar 2019

«Rikets tilstand»

Nylig besøkte lensmann Bjørn Tore Grutle Tynset Rotaryklubb for å fortelle om nærpolitireformen, ny organisasjonsform og hvordan dette påvirker polititjenesten i vårt område. Politidistriktet heter nå Innlandet Politidistrikt.

Demens

11. februar 2019

Demens

Demens er en lidelse som spesielt rammer mange eldre i samfunnet vårt. Det kan virke som om stadig flere får denne sykdommen, men om en tar hensyn til at levealderen også øker, så er det slett ikke sikkert at det er tilfelle.

Vil du være med på en av Rotarys sommerleirer i år?

7. februar 2019

Vil du være med på en av Rotarys sommerleirer i år?

Hvert år arrangerer Rotary en rekke sommerleirer for ungdom i aldersgruppen 15 til 25 år. Dette skjer i perioden juni, juli og august, og her treffes ungdom fra mange forskjellige land.

Jon Ole Hokstad forteller om boka «Røstvangen Gruver»

28. januar 2019

Jon Ole Hokstad forteller om boka «Røstvangen Gruver»

Røstvangen Gruver har en helt spesiell historie både lokalt og nasjonalt. At svenske kapitalister skulle komme til et øde fjellområdet mellom Tynset og Kviken for å hente «våre mineraler» var et viktig poeng.

Omvisning på Tynset nye Brannstasjonen

17. januar 2019

Omvisning på Tynset nye Brannstasjonen

Vi ble tatt godt imot av brannmannskapene Terje Haugland og Kai Ove Kveberg. De fortale hvordan tjenesten var organisert og viste oss rundt i de nye lokalene.

Ann Jorunn Røe fikk stimuleringsprisen 2018

19. desember 2018

Ann Jorunn Røe fikk stimuleringsprisen 2018

I høst flyttet Ann Jorunn til London for å studere musikk og utvikle seg som artist. Pr dags dato er hun elev ved The British and Irish Modern Music (BIMM) Institute i London på låtskriverlinja, med mål om en bachelorgrad etter 3 års studier.

Norsk Helsearkiv

14. desember 2018

Norsk Helsearkiv

Leder av det nye nasjonale helsearkivet, Bjørn Børresen holdt et foredrag om status for Norsk Helsearkiv. Norsk Helsearkiv er en del av Arkivverket, og skal sammen med alle andre arkiver og lignende institusjoner ta vare på vår felles historie.

Jul i fellesskap

6. desember 2018

Jul i fellesskap

Tradisjonen tro blir det jul i år også, på frivilligsentralen. Gudrun Bakken og hennes gode hjelpere i Lions Club Tynset inviterer til feiring i «Jul i fellesskap». Dette er et populært arrangement for de som ikke har noen å feire jul sammen med.

"Heme" - en suveren julegave!

4. desember 2018

"Heme" - en suveren julegave!

Tynset Rotarys egen fotobok fra hele regionen - "Heme" - er den perfekte gave, både til jul og til andre anledninger. Boka har undertittelen "Øyegodt fra Nord-Østerdal" og er en 120 sider lang hyllest til den flotte regionen vi bor i.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Årsmøte
3. des. 2019, 19.30 - 08:30 PM

På valg: - President for rotaryåret 2021/2022 - ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...