Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall. Hennes primære jobb for tiden er å informere befolkningen om alt det nye som kommer via massemedia og gjennom foredrag på skoler, for lag og foreninger. Hos Tynset Rotaryklubb møtte hun en interessert og spørrelysten forsamling.

FIAS er et avfallsselskap for 10 kommuner i Fjellregionen, og håndterer avfallet til 12.500 husholdninger og 16.650 fritidsboliger. De opererer 11 gjenvinningstasjoner og 83 returpunkter. De litt mer ukjente tjenestene består av avfallstaxi, mobile gjenvinningstasjoner og innsamling av tekstiler i samarbeide med Fretex. FIAS proff utfører avfallshåndtering for de næringsdrivende.

Sammen gjør vi Fjellregionen avfallsfri

I tillegg til alt dette driver de også holdningsskapende informasjonsarbeid for å unngå forsøpling og forbedring for miljøet. Målet er å gjøre Fjellregionen fri for forsøpling både i inn- og utmark. Målet er også å halvere mengden av restavfall fra husholdninger og hytter i Fjellregionen, samt oppnå 65% materialgjenvinning innen 2025. Et kanskje noe hårete mål er å bli blant topp 10 i landet på brukertilfredshet samtidig som renovasjonsgebyret skal være på linje med landsgjennomsnittet.

Ny sorteringsordning i 2020

Bakgrunnen for nyordningen er politiske vedtak og avtaler på topplanet i verden, blant annet via Parisavtalen. FIAS er egentlig sent ute med ny sorteringsordning, men det har også sine fordeler. I forbindelse med innføringen av den nye ordningen kan de dra nytte av andres gode og dårlige erfaringer, noe som kan føre til en smidigere innføring i Fjellregionen.

En åpenbar forandring er at en går fra å bruke sekker til å levere søpla i dunker. Dette i seg selv har noen åpenbare fordeler både for FIAS og for husholdningene. Dunkene har hjul og kan lett trilles til stedet er de skal hentes, 3 meter fra vei. En unngår også forsøpling på grunn av at fugler og dyr river i stykker sekkene og sprer avfallet utover. Renovatørene slipper å løfte tunge sekker, samt risikoen for stikkskader på grunn av at spisse gjenstander som måtte befinne seg i søppelsekkene. Søppelsekkene i seg selv blir jo en del av søppelberget og utkjøring koster både tid og penger.

En brukerundersøkelse fra 2018 viser at i Norge i snitt er 77% positive til matsortering, i FIAS 71%. De kommunene som har høyest score, opptil 84%, har alle tatt i bruk den nye ordningen med sortering av matavfallet.

Dunkene


Det er ikke krav om at dunkene skal stå ved veien hele tiden, de kan trilles fram for henting. Noe ansvar i tillegg faller også på abonnenten, slik som snømåking, strøing og renhold av dunken.

Hver husholdning vil få tildelt fire dunker + en sekk for plastemballasje. Dunkene vil bli merket med gårds og bruksnummer, samt hva slags type avfall de er beregnet for. Avfallet skal nå sorteres i følgende grupper: matavfall, glass- og metallemballasje, restavfall, samt papp og papir (som nå går sammen).

Dunkene må være plassert tre meter fra veien på hentedagen og de finnes tre forskjellige størrelser, avhengig av hvilket renovasjonsabonnement du har. Med mini-abonnement får du 140 liter restavfallsdunk, mens standard er 240 liter. I og med at matavfallet nå går i egen dunk, vil du få mindre restavfall. Ønsker du større restavfallsdunk, vil også Maxi-størrelsen på 360 liter være tilgjengelig. Vil du endre abonnementet tar du kontakt med din kommune.

Henting av avfall


Berit Selboe-Coote, FIAS påpekte at avfall ikke bare er restavfall, og at riktig sortert avfall ikke er et problem, men en ressurs for samfunnet.

Matavfall hentes annenhver uke,
Papp/papir, plast og restavfall hentes hver 4. uke.
Metall og glass hentes hver 12. uke.

Kjørerutene blir som i dag, men det jobbes med fellesløsninger hvor det er flere leiligheter i samme bygg, borettslag osv. Hentedatoer vil finnes på FIAS sine hjemmesider på Internett, men du kan også laste ned en app på din mobiltelefon (Smartphone). Appen heter «Renovasjon», og du legger selv inn hvilken adresse du har og når du ønsker å få varsel om renovasjon, for eksempel kvelden før henting.

På denne måten kan du slippe å ha alle søppeldunkene stående ved veien hele tida, og bare trille dem til hentepunktet 3 meter fra vei like før de skal hentes.

Berit var klar på at det nok ville dukke opp en rekke spørsmål, men hadde også et like klart svar. Fortell oss hvilke ønsker og problemer dere har, vi finner en ordning som fungerer. Kanskje kan naboer i noen tilfeller gå sammen om fornuftige søppelordninger?

Når kommer dunkene?


FIAS starter med utkjøring av dunker allerede i mai måned, selv om de ikke skal tas i bruk før i september. Dette gir abonnentene god tid til å finne gode løsninger. Dersom en skal være sikker på å få riktig størrelse på dunken, kan det være lurt å vurdere behovet. Kanskje kan en ha større eller mindre dunk enn det som dagens abonnement tilsier. Det ordner du hos kommunen, fortrinnsvis i god tid før dunkene kjøres ut.

Trenger du hjelp eller mer informasjon?

Nærmere informasjon finnes på hjemmesiden til FIAS, eller du kan sende en e-post til: firmapost@fias.no. Eller ta gjerne en telefon: 62 49 48 00.

Hvor blir det av avfallet vårt?

Plast blir levert til Tyskland for sortering og videreforedling, et anlegg i Folldal tar imot landbruksplast for produksjon av sekker. Matavfall går til Trondheim for produksjon av biogass og restavfallet går foreløpig til Sverige og brukes til produksjon av strøm.


 
Opplevelser fra Stortinget

16. januar 2020

Opplevelser fra Stortinget

Bersvend Salbu er vararepresentant for SV’s Karin Andersen på Stortinget. Han gjorde seg noen tanker om rekrutteringen av politikere og at politikere har blitt mer profesjonalisert, – og om de evner å fange opp interessene til folket.

Inntrykk etter en reise i Kina – Del 1

16. desember 2019

Inntrykk etter en reise i Kina – Del 1

På Rotaryklubbens andre møte i desember fortalte vår president, Tore Stubbe, om sine opplevelser fra en reise i Kina. Turen varte i tre uker, og hadde bydd på mange opplevelser og inntrykk fra et land som er helt annerledes enn vårt eget.

Fotografens Tynset

30. november 2019

Fotografens Tynset

Anne og Åsmund Skjøtskift har hatt travle dager etter at de begynte å bla gjennom den store negativsamlingen til Johan Henrik Bratbakken som drev Tynset foto i perioden 1936 – 1954 fram til familien Skjøtskift tok over butikken.

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

22. november 2019

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

Tirsdag 19. november fikk vi besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak og assisterende distriktsguvernør Finn Erik Sandmo. Distrikt 2305 er et stort distrikt, og dekker geografisk Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal, samt Eda i Sverige.

Tone tente lyset

5. november 2019

Tone tente lyset

Fredag 1. november 2019 vil stå som en merkedag i forbindelse med det store bru- og stiprosjektet på Tynset. Byggingen av Nebybrua er i rute, stiene er stort sett ryddet og så var det tid for lysfest i regi av foreningen Nebybruas venner.

Biogass i Fjellregionen

31. oktober 2019

Biogass i Fjellregionen

Nylig besøkte Oddvar Austbø Tynset Rotaryklubb for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med, nemlig mulighetene for å produsere biogass av blant annet husdyrgjødsla i Fjellregionen.

Yrkesforedrag av Randi Aas

25. oktober 2019

Yrkesforedrag av Randi Aas

Randi er født og oppvokst på Tynset, og har alltid hatt sin adresse her, selv om hun har vært utafor bygda for å skaffe seg utdanning. Hun kan vel stå som eksempel på en person som har benyttet seg av det man kan kalle livslang «livslang læring».

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

18. oktober 2019

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall.

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

8. oktober 2019

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

Den 30. september var det 70 år siden det siste flyet i luftbrua landet på Tempelhof flyplass i Berlin. I den forbindelse holdt Håkon Trønnes et foredrag om bakgrunnen for delingen av Tyskland etter krigen og om årsaken til at luftbrua ble iverksatt.

Nord-Østerdal videregående skole

3. oktober 2019

Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...