Fotografens Tynset


Forsiden på boka

Anne og Åsmund Skjøtskift har hatt travle dager etter at de begynte å bla gjennom den store negativsamlingen til Johan Henrik Bratbakken som drev Tynset foto i perioden 1936 – 1954 fram til familien Skjøtskift tok over butikken. Nå har en liten del av bildene kommet fram i lyset igjen gjennom boka «Fotografens Tynset». Anne møtte opp på Rotaryklubbens siste møte i november og fortalte om prosessen fram til ferdig bok og viste mange flotte bildeeksempler.

Bildeskatten


Anne viser «gårdagens» filmformat, hele 18 x 24 cm. Dette er sikkert noe av årsaken til at bildene får så god kvalitet, de trenger jo ikke å forstørres i det hele tatt, kanskje heller forminskes om de skal brukes i en bok.

For et par år siden hentet de fram negativene som består av en salig blanding av filmruller, planfilm og glassplater med tilhørende protokoller. Protokollene har vært viktig for å finne ut hvem eller hva som er avfotografert. Alle bildene hadde et nummer som samsvarte med fortegnelsene i protokollene. Protokollene gir et klart bilde av i hvilken rekkefølge bildene er tatt, men dato og årstall mangler, så når de enkelte bildene ble tatt har det vært en utfordring å finne ut av.

Den spede begynnelse

Så begynte de å skanne negativene uten noen klar plan til å begynne med, men det gikk snart opp for dem at her hadde de funnet mye «gull». Til tross for at negativene ikke alltid har vært oppbevart under de aller beste forholdene gjennom tidene var de i stort sett i veldig god forfatning. Men noen bilder var blitt skadet av fukt, trolig under opphold i jordkjelleren. Filmene er i stort format, de største på 18 x 24 cm, og er tatt med kameraer med den tidens beste optikk. De ble raskt enige om at dette var en bildeskatt de bare måtte dele med sambygdingene, så de bestemte seg for å lage en bok.

Detektivarbeid


Anne viser bilde av protokoll med Bratbakkens sirlige fortegnelser.

Selv om Bratbakken stort sett hadde orden i bildearkivet sitt med nummer og navn på de som er avbildet, har det vært et stort detektivarbeid å finne navn på enkelte personer, steder og hendelser. Gruppebildene har vært den største utfordringen, ettersom mange av tidsvitnene til denne perioden er borte. Likevel har Anne og Åsmund på forskjellig vis greid å finne navn på de fleste personer, hus, eiendommer og bedrifter som er avbildet. Til dette har de brukt mange forskjellige metoder, blant annet har noen av bildene blitt utstilt i butikkvinduet, og når eldre kom innom butikken ble de gjerne spurt til råds. Mange er identifisert via Facebook, andre via bygdebøker og forskjellige tidsskrifter. I noen tilfeller har svarene spriket litt, og enda flere måtte rådføres. Hvis de først fant ut av navnet til en av personene på bildet var det som regel mulig å nøste videre via familie, omgangskrets, klasselister eller andre kilder. Noen av bildene kunne også tidfestes på grunn av hus som var bygd eller revet.


Logoen til Tynset Foto

Bildet på forsidas skulle selvsagt være av Tynset Foto i tidsepoken som Bratbakken drev butikken, men det fant de ikke i arkivet. Men da Rune Larsen dukket opp med en konvolutt med bilder han hadde etter sin mor, Kjellaug, så ordnet det seg også. Bildet viser butikken med logoen som ble bruk den gangen.

Selv om det er gjort et særdeles grundig arbeid, så kan det ikke utelukkes at det kan finnes en og annen feil. Personer kan ha blitt gjenkjent feil, og forfatterne er først og fremst fotografer ikke dedikerte historikere. Derfor har de tatt noen forbehold om mulige feil i forordet til boka.

Variert utvalg av bilder

Anne Skjøtskift viser bilder

Her finnes mange portretter, bilder av bygder, bygninger, skoleklasser, forskjellige arbeidsplasser som for lengst er nedlagt og så er det et bredt utvalg av bilder som ble tatt til bruk på grensebeboerbevis under krigen. Her er også bilder fra brylluper, bursdager, 17. mai og andre viktige begivenheter.

Dette er søsknene Skjøtskifts første bok, men det finnes fortsatt tusenvis av bilder i samlingen som ikke ble med denne gangen, så det er utvilsomt bilder nok til flere bøker om de skulle ønske å gi seg i kast med flere bokutgivelser. I tillegg har de jo sitt eget arkiv som vil fungere som en fortsettelse av Bratbakkens kulturskatt.

Layout til boka er utført av Smith Grafisk v/Knut Solvang, så dette er langt på vei en lokal produksjon. Det første opplaget er på 1.000 eksemplarer, og er bare på få kjøpt på Tynset Foto.

Både bildene og boka forøvrig er av meget god kvalitet. Boka er på 233 sider, og må være en verdig kandidat som årets julegave for alle som er interessert i lokalhistorie fra Tynset og omegn.


Gammel reklameplakat


 
Opplevelser fra Stortinget

16. januar 2020

Opplevelser fra Stortinget

Bersvend Salbu er vararepresentant for SV’s Karin Andersen på Stortinget. Han gjorde seg noen tanker om rekrutteringen av politikere og at politikere har blitt mer profesjonalisert, – og om de evner å fange opp interessene til folket.

Inntrykk etter en reise i Kina – Del 1

16. desember 2019

Inntrykk etter en reise i Kina – Del 1

På Rotaryklubbens andre møte i desember fortalte vår president, Tore Stubbe, om sine opplevelser fra en reise i Kina. Turen varte i tre uker, og hadde bydd på mange opplevelser og inntrykk fra et land som er helt annerledes enn vårt eget.

Fotografens Tynset

30. november 2019

Fotografens Tynset

Anne og Åsmund Skjøtskift har hatt travle dager etter at de begynte å bla gjennom den store negativsamlingen til Johan Henrik Bratbakken som drev Tynset foto i perioden 1936 – 1954 fram til familien Skjøtskift tok over butikken.

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

22. november 2019

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

Tirsdag 19. november fikk vi besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak og assisterende distriktsguvernør Finn Erik Sandmo. Distrikt 2305 er et stort distrikt, og dekker geografisk Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal, samt Eda i Sverige.

Tone tente lyset

5. november 2019

Tone tente lyset

Fredag 1. november 2019 vil stå som en merkedag i forbindelse med det store bru- og stiprosjektet på Tynset. Byggingen av Nebybrua er i rute, stiene er stort sett ryddet og så var det tid for lysfest i regi av foreningen Nebybruas venner.

Biogass i Fjellregionen

31. oktober 2019

Biogass i Fjellregionen

Nylig besøkte Oddvar Austbø Tynset Rotaryklubb for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med, nemlig mulighetene for å produsere biogass av blant annet husdyrgjødsla i Fjellregionen.

Yrkesforedrag av Randi Aas

25. oktober 2019

Yrkesforedrag av Randi Aas

Randi er født og oppvokst på Tynset, og har alltid hatt sin adresse her, selv om hun har vært utafor bygda for å skaffe seg utdanning. Hun kan vel stå som eksempel på en person som har benyttet seg av det man kan kalle livslang «livslang læring».

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

18. oktober 2019

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall.

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

8. oktober 2019

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

Den 30. september var det 70 år siden det siste flyet i luftbrua landet på Tempelhof flyplass i Berlin. I den forbindelse holdt Håkon Trønnes et foredrag om bakgrunnen for delingen av Tyskland etter krigen og om årsaken til at luftbrua ble iverksatt.

Nord-Østerdal videregående skole

3. oktober 2019

Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...