Nord-Østerdal videregående skole


Rektor Anne Buttingsrud, Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger, og samtidig såpass få at alle blir kjent med alle. Årets elevtall er 488, i tillegg er det noen som tar opp igjen enkeltfag. Skolen huser også Tynset Studie- og høgskolesenter som tilbyr desentralisert utdanning på høgskolenivå, kompetansehevende utdanning av forskjellige slag samt kurs og fagdager.

Etter at den videregående skolen på Koppang ble lagt ned, søkte alle rendøler seg til Tynset sammen med en stor andel av de som hører til Stor-Elvdal kommune.

Skolen har 110 ansatte, derav er 71 direkte knyttet til undervisning, 18 har andre fagområder og 6 er knyttet til ledelse.
Noen av lærerne har god bakgrunn som fagfolk fra forskjellige yrker. Disse tar pedagogikk for å bli kvalifisert som lærere. Eksempler er vernepleiere, miljøarbeidere, bibliotekarer, kantineansatte.

Det blir gjort mye for at elevene skal trives, og i noen tilfeller får de til og med vekking om morgenen. Dette er sikkert med på å begrense fraværet, som er på beskjedne 4,2 %, som er mindre enn det som er vanlig i arbeidslivet. Skolen har veldig mange flinke elever, og gjennomføringsgraden er høy, hele 88,8 %, som er atskillig høyere enn landsgjennomsnittet.

Utdanningsprogrammet


Utdanningstilbudet er forholdsvis bredt, selv om noen sikkert også ønsker andre studietilbud. Problemet er at om nye studietilbud skal inn, så må noen ta ut.

Etter at det ble gjort kjent at det ville mangle svært mange fagfolk i framtida, har søkningen til yrkesfagene tatt seg opp betraktelig. Som et eksempel kan det nevnes at den linjen det var vanskeligst å komme inn på i år var Elektrofag.
Søkningen til påbygging for å oppnå studiekompetanse er også svært stor, da mange søker dit rett etter å ha fullført utdanning i et yrkesfag. Rektoren skisserte et utdanningsløp som hun ville anbefale: Først gjennomgå utdanning i et yrkesfag, så læretid og deretter påbygging for å kvalifisere seg til høyskole.

Innlandet fylkeskommune


For tiden er skolen på vei inn i Innlandet fylkeskommune, noe som helt sikkert vil kreve at enkelte arbeidsmåter og rutiner vil bli endret.

Det er med andre ord ikke bare elevene som må være lære- og endringsvillige i denne prosessen. Det vil også gjelde lærere og skoleadministrasjon. Nytt datasystem er allerede på vei inn i de 23 videregående skolene i Innlandet.
Om det skal være fritt skolevalg etter at nærskoleprinsippet skal gjelde må også avklares. Her kan det også komme noen føringer fra sentralt hold. Nye læreplaner vil også komme fra sentralt hold.

Lære å lære

En annen ting hun pekte på er at ting nå går mye raskere enn før, og det gjelder også de store og dramatiske endringene. Derfor kan ikke skolen bare lære bort fagstoff som er gyldig i dag. Mye vil endre seg i løpet av kort tid. Derfor er den aller viktigste jobben for skolen å lære elevene å lære.

En er helt nødt til å ta til å ha evnen til å ta til seg ny kunnskap opp gjennom sin tid i arbeidslivet. Et annet poeng er også at en ikke kan regne med å ha samme jobb gjennom hele arbeidslivet, noe som kan være både bra og krevende for den enkelte.

Nye utfordringer


Utviklinga i samfunnet går så fort at vi må henge med i det nye, eksempelvis innen data, internett, medisin, automatisering. En viktig del av dette vil være å ta vare på folkehelse, demokrati, samt en bærekraftig utvikling.


President i Tynset Rotaryklubb takket rektor ved Nord-Østerdal videregående skole for et flott foredrag med å overrekke et eksemplar av boka «Heme».


Nord-Østerdal videregående skole med kunstverkene «flyer», som formodentlig skal inspirere elevene til å ta til seg lærdom, gjerne ta seg en tur ut i verden, men gjerne også komme tilbake til hjemplassen. Selve bygningen ble tatt i bruk for noen år siden, men den er bygd med solide materialer blir tatt godt vare på, slik tradisjonen er i Østerdalen.


 
Opplevelser fra Stortinget

16. januar 2020

Opplevelser fra Stortinget

Bersvend Salbu er vararepresentant for SV’s Karin Andersen på Stortinget. Han gjorde seg noen tanker om rekrutteringen av politikere og at politikere har blitt mer profesjonalisert, – og om de evner å fange opp interessene til folket.

Inntrykk etter en reise i Kina – Del 1

16. desember 2019

Inntrykk etter en reise i Kina – Del 1

På Rotaryklubbens andre møte i desember fortalte vår president, Tore Stubbe, om sine opplevelser fra en reise i Kina. Turen varte i tre uker, og hadde bydd på mange opplevelser og inntrykk fra et land som er helt annerledes enn vårt eget.

Fotografens Tynset

30. november 2019

Fotografens Tynset

Anne og Åsmund Skjøtskift har hatt travle dager etter at de begynte å bla gjennom den store negativsamlingen til Johan Henrik Bratbakken som drev Tynset foto i perioden 1936 – 1954 fram til familien Skjøtskift tok over butikken.

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

22. november 2019

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

Tirsdag 19. november fikk vi besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak og assisterende distriktsguvernør Finn Erik Sandmo. Distrikt 2305 er et stort distrikt, og dekker geografisk Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal, samt Eda i Sverige.

Tone tente lyset

5. november 2019

Tone tente lyset

Fredag 1. november 2019 vil stå som en merkedag i forbindelse med det store bru- og stiprosjektet på Tynset. Byggingen av Nebybrua er i rute, stiene er stort sett ryddet og så var det tid for lysfest i regi av foreningen Nebybruas venner.

Biogass i Fjellregionen

31. oktober 2019

Biogass i Fjellregionen

Nylig besøkte Oddvar Austbø Tynset Rotaryklubb for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med, nemlig mulighetene for å produsere biogass av blant annet husdyrgjødsla i Fjellregionen.

Yrkesforedrag av Randi Aas

25. oktober 2019

Yrkesforedrag av Randi Aas

Randi er født og oppvokst på Tynset, og har alltid hatt sin adresse her, selv om hun har vært utafor bygda for å skaffe seg utdanning. Hun kan vel stå som eksempel på en person som har benyttet seg av det man kan kalle livslang «livslang læring».

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

18. oktober 2019

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall.

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

8. oktober 2019

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

Den 30. september var det 70 år siden det siste flyet i luftbrua landet på Tempelhof flyplass i Berlin. I den forbindelse holdt Håkon Trønnes et foredrag om bakgrunnen for delingen av Tyskland etter krigen og om årsaken til at luftbrua ble iverksatt.

Nord-Østerdal videregående skole

3. oktober 2019

Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...