«Rikets tilstand»


Lensmann Bjørn Tore Grutle

Nylig besøkte lensmann Bjørn Tore Grutle Tynset Rotaryklubb for å fortelle om nærpolitireformen, ny organisasjonsform og hvordan dette påvirker polititjenesten i vårt område.

Politidistriktet heter nå Innlandet Politidistrikt og omfatter nåværende Hedmark og Oppland fylker. Det er dog et lite unntak da Jevnaker kommune i politisammenheng er plassert i Sør-Øst politidistrikt. Innlandet er landets største politidistrikt.

Verneverdige lensmenn

Grutle er nå en av svært få Lensmenn som er igjen etter politireformen. I Hedmark Fylke er det nå kun to lensmenn igjen mot 14-15 bare for noen år siden. Kanskje bør lensmennene inn på Rødlista og vernes for all framtid? Røros har heller ingen lensmann lenger.

Sentralisering

Det som politikerne kaller «nærpolitireformen» er nok i praksis ikke det, men kanskje likevel en nødvendig omorganisering hvor effektivisering og kvalitet er satt i fokus. Likevel skal en ikke legge skjul på at i Nord-Østerdalen er tjenesten nå sentralisert rundt Tynset, mens lensmannskontorene i de andre kommunene er lagt ned. Dette vil naturlig nok føre til at noen får lengre vei om de skal oppsøke et av politiets tjenestesteder/lensmannskontor. Statistikken for politidistriktet viser at 98,8% av befolkningen har kortere reisetid enn 45 minutter til nærmeste tjenestested, men det hjelper jo ikke de som likevel bor langt unna, for eksempel i Dalholen. 

Mye kan ordnes via telefon og internett, men enkelte tjenester krever personlig oppmøte. Et eksempel er utstedelse av pass, som fortsatt vil kunne utføres på Tynset, mens Røros etter hvert vil miste denne muligheten. Utlendingssaker håndteres på Hamar, så det blir en lengre reise for de tjenestene som krever personlig oppmøte.

Ny organisasjonsform


Lensmann Bjørn Tore Grutle

Lensmannen viste organisasjonskartet og forklarte om organiseringen i geografiske enheter, tjenestesteder, ansvarsområder med mer. For uinnvidde virker nok denne organiseringen noe vanskelig å forstå, og kanskje også noe rotete, spesielt med hensyn til benevnelser og begreper. Det finnes for eksempel lensmannskontorer uten lensmann, og lensmennenes rolle har endret seg gjennom reformen.

Politikontakt

Reformen inneholder også krav om kontakt mellom det lokale politiet og kommunene. Dette skjer ved hjelp av en politikontakt. Møter med kommunene avholdes etter behov. Det er likevel ingen tvil om at noe lokalkunnskap er blitt borte under omorganiseringen.

Bemanningsmål

Bemanningsmålet er 2 polititjenestemenn/kvinner pr 1000 innbyggere. I Hedmark er det for tiden ca. 1,58, og i Nord-Østerdal ca. 0,9. Derfor er det noe underlig at regjeringen har redusert inntaket av studenter på Politihøgskolen slik at skolen i Kongsvinger og Stavern må legges ned. En konkret lokal konsekvens er at Tynset mister sine 2 politistudenter. Litt underlig er det også at ferdig utdannede politifolk ikke får jobb fordi etaten mangler penger til å lønne dem. Dette skjer samtidig som det er behov for å ruste opp etaten slik at bemanningsmålet nås. 

Operasjonssentralen

Politidistriktets Operasjonssentral er på Hamar, og har fått øket bemanning i og med at den nå skal serve et større areal, bemanning og befolkning. Nå håndterer operasjonssentralen ca. 60.000 politioperative oppdrag pr år.

Reformen har også ført til at den enkelte politipatrulje gjør mer sporsikring, tar flere avhør og iverksetter flere etterforskingsskritt enn tidligere. For de som tidligere jobbet i lensmannsetaten er forskjellen ikke stor, da lensmannsbetjentene uansett ville måtte håndtere sakene i ettertid også. 

Felles inntaksmottak

Nytt er det at alle saker som registreres først går innom et felles inntaksmottak. Det har sine fordeler med tanke på kvalitetssikring og at enkelte etterforskingsskritt kan iverksettes på et tidlig tidspunkt. Å få gjennomført avhør av arrestanter i sentralarresten på Hamar er også blitt lettere, da organiseringen innebærer at det er noens jobb å gjøre slike ting.

Kvalitetsreform

Målet nå er å gjennomføre en kvalitetsreform, som innebærer bedre utnyttelse av ressursene. Samtidig gjennomføres det kompetansehevende tiltak på mange felter. I dag foregår mye kriminalitet på internett. Etterforsking av slike saker krever spesiell kompetanse som ikke er inkludert i grunnutdanningen på politihøgskolen. 

Flere ressurser å spille på

Et par eksempler på at det kan være bra å ha mange patruljer å spille på er ranet i Rendalen for en tid tilbake. Det samme gjaldt innbruddet i sportsbutikken i Folldal. Også da ble gjerningsmennene ringet inn til tross for at det i utgangspunktet er få politiressurser i Folldal, spesielt nattestid.

Det stilles stadig større krav til den jobben politiet gjør, og ikke minst dokumentasjon om hva som er gjort, og ikke er gjort. Ting blir mer tidkrevende, da selv enkle bekymringssamtaler skal dokumenteres. 

Utrykningspolitiet

UP-patruljene styres av distriktslederen i utrykningspolitiet, men bemanningen består av innbeordrede lokale mannskaper. Hos oss har vi en lokal UP-patrulje som også er med på å øke beredskapen når de er på jobb. 

Hvor går veien videre? 

  • Dette er den største reformen i politiet noensinne.
  • Vi har nå ett politi i innlandet.
  • Mange har store forventninger til resultater av omorganiseringen.
  • Vi har færre politiutdannede enn før i Nord-Østerdal.
  • Rammer og budsjett er noe Storting og Regjering må ta ansvaret for.
  • Enda bedre kvalitet i alt arbeid som politiet utfører vil være et krav i framtida.

Bjørn Tore Grutle mottar boka Heme fra president Marit Arnesen som takk for foredraget om «Rikets tilstand».


 
Tone tente lyset

5. november 2019

Tone tente lyset

Fredag 1. november 2019 vil stå som en merkedag i forbindelse med det store bru- og stiprosjektet på Tynset. Byggingen av Nebybrua er i rute, stiene er stort sett ryddet og så var det tid for lysfest i regi av foreningen Nebybruas venner.

Biogass i Fjellregionen

31. oktober 2019

Biogass i Fjellregionen

Nylig besøkte Oddvar Austbø Tynset Rotaryklubb for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med, nemlig mulighetene for å produsere biogass av blant annet husdyrgjødsla i Fjellregionen.

Yrkesforedrag av Randi Aas

25. oktober 2019

Yrkesforedrag av Randi Aas

Randi er født og oppvokst på Tynset, og har alltid hatt sin adresse her, selv om hun har vært utafor bygda for å skaffe seg utdanning. Hun kan vel stå som eksempel på en person som har benyttet seg av det man kan kalle livslang «livslang læring».

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

18. oktober 2019

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall.

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

8. oktober 2019

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

Den 30. september var det 70 år siden det siste flyet i luftbrua landet på Tempelhof flyplass i Berlin. I den forbindelse holdt Håkon Trønnes et foredrag om bakgrunnen for delingen av Tyskland etter krigen og om årsaken til at luftbrua ble iverksatt.

Nord-Østerdal videregående skole

3. oktober 2019

Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger.

Mitt Tynset

30. september 2019

Mitt Tynset

Hele bokprosjektet startet med at Jan Kåre presenterte dikt fra lokale forfattere hver fredag i Arbeidets rett. Dette satte Grete-Mimmi stor pris på, og savnet diktene da han sluttet med denne «spalten».

Neby bru september/oktober 2019

27. september 2019

Neby bru september/oktober 2019

Arbeidet med Neby bru går stadig framover, og i skrivende stund i månedsskiftet september/oktober er statusen den at brukarene ute i elva er ferdig støpt og forskalingene er fjernet.

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

23. september 2019

Rotary besøkte Tynset Flyklubb

Det var Svein Ellingvåg i Tynset flyklubb som sto for både informasjon, omvisning på flyplassen og han serverte også vafler og kaffe. Flyklubben er en av landets eldste, -stiftet i 1938. Flystripa ble først anlagt i samarbeid med luftforsvaret.

Grunnskrinet på plass på Neby bru

5. september 2019

Grunnskrinet på plass på Neby bru

Tirsdag 03.09.2019 vil stå som en viktig dag i arbeidet med å bygge Neby bru. Det er kanskje vanlig å legge ned en grunnsten, men her har man valgt å bytte ut stenen med et skrin laget på Nord-Østerdal Videregående skole.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Årsmøte
3. des. 2019, 19.30 - 08:30 PM

På valg: - President for rotaryåret 2021/2022 - ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...