Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak


Guvernør for Rotary-Distrikt 2305, Vigdis Osbak

Tirsdag 19. november fikk vi besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak og assisterende distriktsguvernør Finn Erik Sandmo. Distrikt 2305 er et stort distrikt, og dekker geografisk Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal, samt Eda i Sverige, med til sammen 51 klubber som alle skal besøkes en gang i året.

Hun begynte nå å nærme seg slutten av sin rundreise, og hadde tidligere samme dag hatt møte med styret i Tynset Rotaryklubb. Hun gav tydelig inntrykk av at hun var imponer over aktiviteten som blir utført på Tynset. Klubben har mange gode prosjekter, har «god standing» lokalt og har distriktets beste hjemmesider på internett med jevnlige oppdateringer.

Hun fortalte at hun har hatt sin yrkeskarriere i forsvaret, og at hun har vært på flere internasjonale Rotarysamlinger blant annet for å kvalifisere seg til sitt verv som distriktsguvernør. Et av de store arrangementene som også vi som menige medlemmer av Rotary kunne ha meldt oss på er Rotary International Convention i Hamburg. Om jeg ikke husker feil var det 25.000 Rotaryanere til stede, noe som visstnok var mindre enn det har vært på andre steder når slike samlinger er blitt avholdt. Likevel hadde hun ikke opplevd at det var så mye folk til stede at det var trengsel, og programmet hadde vært variert og interessant.

Kampen mot polio


Guvernøren fortalte om den internasjonale organisasjonen av Rotary.

Så tok hun for seg den internasjonale delen av Rotary, som vi i vår klubb ikke alltid hører så mye om. Først og fremst nevnte hun kampen mot Polio som nå har pågått i svært mange år. Siden 1988 er reduksjonen av nye poliotilfeller så mye som 99,9%. De siste to årene har man avdekket nye poliotilfeller bare i to land, Afghanistan og Pakistan. Det har ikke vært nye tilfeller i Nigeria de siste to årene, men i høst har Aftenposten en artikkel om at ei 3 år gammel jente på Filipinene har fått påvist sykdommen etter å ha vært erklært poliofritt siden oktober 2000.

Hun pekte også på at vi her til lands har fått poliovaksine i våre barne- eller ungdomsår, men vaksinen varer bare i 10 år. Derfor kan det være viktig at vi alle revaksinerer oss. Heldigvis er poliovaksinen med i mange «reisevaksiner», som jo mange nordmenn tar før de drar på ferie.

Rotary Foundation


Organisasjonskartet viser at Rotary i Norge har en solid organisasjon som skal bidra til at de enkelte klubbene kan få drive sin klubb slik de helst vil. Det finnes også muligheter for råd og veiledning når nye prosjekter skal settes i gang.

Gjennom The Rotary Foundation drives det svært mange bærekraftige prosjekter rundt om i verden. Rotary er heller ikke en organisasjon som sløser med innsamlede midler, og fikk 4 av 4 mulige stjerner fra Charity Navigator for 11. året på rad med en score på 97,51 av 100 mulige.

Ungdomsarbeid

Gjennom Rotary kan ungdommer fra hele distriktet delta i sommercamp, eller kanskje en helg for å videreutvikle unge ledere. Ungdommer kan også delta i en ettårig ungdomsutveksling hvor målet er at en gjennom dette skal motiveres til å arbeide for «peace, and better understanding».

For øvrig finnes det en god del penger i Rotary-systemet som kan brukes av ungdom eller av klubbene til forskjellig gode tiltak i inn- eller utland. Distriktets tillitsvalgte bistår gjerne med råd og veiledning i forbindelse med skriving av søknader og annet.

Medlemsutviklingen

Gjennomsnittsalderen i distriktet er høy, og en bør jobbe for å få med yngre medlemmer også. I det siste har netto frafall vært ca 30 medlemmer pr år. Å holde medlemstallet oppe er jo også noe mange andre organisasjoner sliter med også, men likevel noe en må jobbe bevisst med. Når det gjelder kjønnsfordelingen, så er andelen kvinnelige medlemmer 19% på landsbasis, mens Tynset Rotaryklubb har 20%. Det blir likevel noe pinglete i forhold til Sverige med 27% og Island som har 28%.


Fra venstre: Distriktsguvernør Vigdis Osbak, President i Tynset Rotaryklubb, Tore Stubbe og assisterende Distriktsguvernør Finn Erik Sandmo.


 
Opplevelser fra Stortinget

16. januar 2020

Opplevelser fra Stortinget

Bersvend Salbu er vararepresentant for SV’s Karin Andersen på Stortinget. Han gjorde seg noen tanker om rekrutteringen av politikere og at politikere har blitt mer profesjonalisert, – og om de evner å fange opp interessene til folket.

Inntrykk etter en reise i Kina – Del 1

16. desember 2019

Inntrykk etter en reise i Kina – Del 1

På Rotaryklubbens andre møte i desember fortalte vår president, Tore Stubbe, om sine opplevelser fra en reise i Kina. Turen varte i tre uker, og hadde bydd på mange opplevelser og inntrykk fra et land som er helt annerledes enn vårt eget.

Fotografens Tynset

30. november 2019

Fotografens Tynset

Anne og Åsmund Skjøtskift har hatt travle dager etter at de begynte å bla gjennom den store negativsamlingen til Johan Henrik Bratbakken som drev Tynset foto i perioden 1936 – 1954 fram til familien Skjøtskift tok over butikken.

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

22. november 2019

Besøk av Distriktsguvernør Vigdis Osbak

Tirsdag 19. november fikk vi besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak og assisterende distriktsguvernør Finn Erik Sandmo. Distrikt 2305 er et stort distrikt, og dekker geografisk Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal, samt Eda i Sverige.

Tone tente lyset

5. november 2019

Tone tente lyset

Fredag 1. november 2019 vil stå som en merkedag i forbindelse med det store bru- og stiprosjektet på Tynset. Byggingen av Nebybrua er i rute, stiene er stort sett ryddet og så var det tid for lysfest i regi av foreningen Nebybruas venner.

Biogass i Fjellregionen

31. oktober 2019

Biogass i Fjellregionen

Nylig besøkte Oddvar Austbø Tynset Rotaryklubb for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med, nemlig mulighetene for å produsere biogass av blant annet husdyrgjødsla i Fjellregionen.

Yrkesforedrag av Randi Aas

25. oktober 2019

Yrkesforedrag av Randi Aas

Randi er født og oppvokst på Tynset, og har alltid hatt sin adresse her, selv om hun har vært utafor bygda for å skaffe seg utdanning. Hun kan vel stå som eksempel på en person som har benyttet seg av det man kan kalle livslang «livslang læring».

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

18. oktober 2019

Fjellregionen Interkommunale AvfallsSelskap FIAS

Berit Selboe-Coote fra FIAS holdt et meget interessant foredrag om sin arbeidsplass, og ikke minst om at det i løpet av neste år vil bli innført ny ordning for håndtering av avfall.

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

8. oktober 2019

Luftbrua til Berlin 1948-49 – et 70-årsminne

Den 30. september var det 70 år siden det siste flyet i luftbrua landet på Tempelhof flyplass i Berlin. I den forbindelse holdt Håkon Trønnes et foredrag om bakgrunnen for delingen av Tyskland etter krigen og om årsaken til at luftbrua ble iverksatt.

Nord-Østerdal videregående skole

3. oktober 2019

Nord-Østerdal videregående skole

Rektor Anne Buttingsrud holdt nylig foredrag om Nord-Østerdal videregående skole for en spørrelysten forsamling. Skolen har rundt 500 elever, noe som er mange nok til at de kan ha et forholdsvis bredt utvalg av studieretninger.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frivilligsentralen
Adresse: Meirigata 4 B
Postnummer: 2500
Sted: Tynset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...